Dzintra Vīcupe

Lektore, Koncertmeistaru katedra

Lektore - koncertmeistare Dzintra Vīcupe strādā Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas un mūzikas skolotāju katedrās. Strādā par  koncertmeistari Latviešu Biedrības sieviešu korī ''Ausma'' un Nat. Draudziņas ģimnāzijā. Dzimusi Talsos. Apguvusi klavierspēli Talsu bērnu mūzikas skolā pie Maijas Lagzdiņas un Em. Dārziņa spec. mūzikas vidusskolā pie Hannas Maijas. 1983. gadā beigusi Jāz. Vītola Latvijas Valsts konsrevatorijas klavieru klasi pie profesores Dainas Vīlipas. Kā koncertmeistare piedalījusies koru koncertos, skatēs, konkursos un festivālos Latvijā, Vācijā, Francijā, Kanādā, ASV. Piedalījusies 2. un 3. Jāz. Vītola starpt. kordiriģēšanas konkursos. Strādājusi par koncertmeistari vairākās ''3*3 vasaras nometnēs.