Sveicināti JVLMA jaunajā mājaslapā! Līdz 1. septembrim vecā versija vēl pieejama šeit

Jūlija Jonāne

Docente

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikologijas nodaļas bakalautūru (2000) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru (2002), iegūstot mākslas maģistra (Mg. art.) akadēmisko grādu. 2009. gadā JVLMA aizstāvējusi promocijas darbu – disertāciju Latviešu sakrālās mūzikas žanri un ieguvusi mākslas zinātņu doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu. JVLMA pieaicinātā docētāja kopš 2009. gada budžeta un maksas studiju programmās, vadot mūzikas vēstures, kora stilistikas kursus, kā arī diplomdarbu izstrādi.