Sveicināti JVLMA jaunajā mājaslapā! Līdz 1. septembrim vecā versija vēl pieejama šeit

Līga Jakovicka

Docente

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju (1977) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru (2006), iegūstot profesionālo mūzikas maģistra grādu. No 2008. gada studē JVLMA doktora studiju programmā, izstrādājot promocijas darbu par Romualda Kalsona muzikālo dailradi. JVLMA docētāja kopš 1975. gada, 1994. gadā JVLMA ievēlēta  docenta amatā.  JVLMA vada studiju kursus mūzikas vēsturē bakalaura studiju programmās.