Sveicināti JVLMA jaunajā mājaslapā! Līdz 1. septembrim vecā versija vēl pieejama šeit

Vita Šiliņa

Pieaicinātā docētāja

Vita Šiliņa ieguvusi bakalaura grādu vācu filoloģijā un diplomu profesionālā tulkotāja specialitātē Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (toreiz Moderno valodu fakultāte). Kopš 2016. gada strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā par ārējo sakaru koordinatori Ārlietu daļā, kā arī pasniedz vācu valodu bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmās un vācu fonētiku vokālās mūzikas studentiem.