Sveicināti JVLMA jaunajā mājaslapā! Līdz 1. septembrim vecā versija vēl pieejama šeit

V Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss „Lai skan!”

Konkursu organizē JVLMA sadarbībā ar JVLMA Mūzikas skolotāju katedru. Tā mērķis ir nodrošināt skolu koru un ansambļu darbības procesa nepārtrauktību, veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību. Konkursā aicināti piedalīties bērnu un jauniešu kori un vokālie ansambļi.

Konkursa norise

Konkurss norisinās divās kārtās - I kārta un fināls (II kārta). 
I kārtā kolektīvs piedalās izvēlētajā kategorijā, ievērojot repertuāra un vecuma noteikumus. Pēc pirmās kārtas rezultātiem un žūrijas lēmuma labākie kolektīvi tiek uzvirzīti uz Mazās Balvas (kategorijas A1, K1) vai Lielās Balvas (kategorijas A2, A3, K2, K3) izcīņai finālā.
Kolektīviem, kas tiek izvirzīti uz finālu, uzstāšanās tajā tiek uzskatīta par obligātu. Kolektīvs, kurš finālā ir ieguvis Lielo Balvu vai Mazo Balvu, nākamajā (VI) konkursā balvu izcīņā nestartē, bet piedalās kā viesis konkursa koncertos. 

Repertuāra un uzstāšanās noteikumi

 • Uzstāšanās ilgums katgorijās A1, A2, K1, K2 nedrīkst pārsniegt 10 minūtes, uzstāšanās ilgums kategorijās A3, K3 nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.
 • Dziesmās a cappella drīkst izmantot mūzikas instrumentus bez noteikta skaņu augstuma.
 • Dziesmas ar pavadījumu izpildāmas akustiski, bez apskaņošanas. Konkursa organizētājs nodrošina konkursa norises vietā klavieres.
 • Konkursā atļauts izmantot dažādus sitaminstrumentus (bez noteikta skaņas augstuma). Instrumenti ar absolūto skaņas augstumu tiek uzskatīti par pavadījumu un tiem jābūt atspoguļotiem skaņdarba partitūrā.
 • Konkursa skaņdarbus drīkst izpildīt pustoni augstāk vai zemāk kā tas norādīts partitūrā, par to informējot konkursa pieteikumā.
 • Konkursa laikā vokālā ansambļa vadītājs nedrīkst diriģēt un dziedāt ansamblī. Ansambļa vadītājs drīkst spēlēt pavadījumu.
 • Konkursa repertuārs jādzied no galvas, neizmantojot nošu partitūras.
 • Katram kolektīvam paredzēts zāles akustiskais mēģinājums konkursa dienā. Tā ilgums ir 5 minūtes, kura laikā iekļauta kolektīva uziešana un noiešana no skatuves.

Atļautais dalībnieku skaits: ansamblī no 6 līdz 15 dziedātājiem; korī, sākot no 16 dziedātājiem.

*20% no kora dziedātāju skaita ir pieļaujama atkāpe no norādītā vecuma.

I kārtas repertuārs - kategorijas A1, A2, A3, K1, K2, K3
 1. skaņdarbs:  brīvas izvēles Jāzepa Vītola oriģinālkompozīcija vai latviešu tautasdziesmas apdare a cappella 
 2. skaņdarbs:  brīvas izvēles kompozīcija a cappella
 3. skaņdarbs:  brīvas izvēles kompozīcija ar mūsdienu kompozīcijas tehnikas elementiem, var būt ar pavadījumu.
II kārta (fināls) - Mazās balvas un Lielās balvas izcīņa
 1. skaņdarbs: brīvas izvēles skaņdarbs a cappella
 2. skaņdarbs: brīvas izvēles latviešu komponista oriģinālkompozīcija vai tautasdziesmas apdare a cappella, kas nav izpildīta konkursa I kārtā.
Dalības maksa

Korim - 80 EUR, ansamblim - 50 EUR (līdz 31.12.2017.)

Korim - 100 EUR, ansamblim - 70 EUR (līdz 01.02. 2018.)

Rekvizīti

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Rīga, Kr. Barona iela 1

Reģ. Nr. 90000028796

Dāvinājuma konts LV97TREL9220060000000

Valsts Kase

Kods TRELLV 21

Ar norādi: 21399 Vārds uzvārds, personas kods, dalības maksa J. Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursā

Žūrija un vērtēšana

Konkursu vērtē profesionāla žūrija.

Kolektīvi tiek vērtēti pēc 100 punktu skalas, izdalot Zelta, Sudraba un Bronzas diplomus.

Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

Paralēli žūrijas komisijai, konkursu vērtē JVLMA Mūzikas skolotāju katderas studentu komisija (alternatīvā žūrija).

Papildus noteikumi
 • Koru un vokālo ansambļu uzstāšanās secību nosaka konkursa rīkotāji, tā tiek paziņota ne vēlāk kā divas nedēļas pirms konkursa. Dalībnieku un organizatoru saziņai tiek izmantots e-pasts .
 • Kora diriģents, parakstot kora pieteikuma anketu, akceptē nolikumu un apņemas izpildīt konkursa noteikumus.
 • Uz kolektīva apbalvošanu obligāti jāierodas kolektīva vadītājam vai pārstāvim saņemt balvu, pretējā gadījumā balva tiek diskvalificēta.
 • Kolektīva vadītājs ir atbildīgs par sava kora vai vokālā ansambļa uzvedību visās konkursa norises vietās.
 • Parakstot pieteikumu, kolektīva vadītājs piekrīt, ka konkursa laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
 • Izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos festivālā (naktsmītnes, ēdināšana), dalībnieki sedz paši. Organizatori palīdz ar ēdināšanas rezervēšanu.
 • Nodrošinot konkursa kvalitātes kritērijus, konkursa organizatoriem ir tiesības atteikt kolektīva dalību konkursā.
 • Ja kolektīvs konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad nepārprotami iespējams pierādīt nepārvaramas varas apstākļus.
 • Konkurss notiek reizi divos gados Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
 • Konkursā un koncertos ieeja ir bez maksas.

Citi konkursi

Dalīties ar šo konkursu