JVLMA.lv
Academic Structures » Department of Musicology

Musicology Department

Musicology Department

Professor Anda Beitāne
Professor Lolita Fūrmane
Professor Ilma Grauzdiņa
Professor Jeļena Ļebedeva
Professor Mārtiņš Boiko
Professor Georgs Pelēcis
Professor Guntars Prānis
Associated professor Baiba Jaunslaviete
Associated professor Jānis Kudiņš
Associated professor Andris Vecumnieks
Docent Valdis Bernhofs
Lecturer Jūlija Jonāne
Lecturer Baiba Kurpniece
Lecturer Ieva Pāne
Lecturer Ieva Rozenbaha
Lecturer Ieva Tihovska
Lecturer Zane Šmite
Lecturer Jānis Petraškevičs
Ilga Auguste
Jānis Daugavietis
Juris Griņevičs
Ilze Liepiņa
Jana Lāce
Jānis Siliņš
Gundega Šmite
Armands Šuriņš

Music Theory Class

Music History Class

Ethnomusicology Class

Boriss Avramecs
Daina Bērziņa
Baiba Krogzeme-Mosgorda
Gita Lancere
Valdis Muktupāvels
Oskars Patjanko

last modified: 09.02.2011 13:53