JVLMA.lv
Academic Structures » Department of Musicology

Musicology Department

Musicology Department

Professor Anda Beitāne
Professor Lolita Fūrmane
Professor Mārtiņš Boiko
Professor Jānis Kudiņš
Professor Guntars Prānis
Professor Andris Vecumnieks
Professor Emeritus Jeļena Ļebedeva
Professor Emeritus Georgs Pelēcis
Associated professor Baiba Jaunslaviete
Associated professor Valdis Bernhofs
Docent Jūlija Jonāne
Docent Ieva Rozenbaha
Docent Ieva Tihovska
Docent Jānis Petraškevičs
Lecturer Baiba Kurpniece
Lecturer Elīna Selga
Lecturer Zane Šmite
Ilga Auguste
Jānis Daugavietis
Ilze Liepiņa
Jana Lāce
Jānis Siliņš
Gundega Šmite
Armands Šuriņš

Music Theory Class

Music History Class

Ethnomusicology Class

Boriss Avramecs
Daina Bērziņa
Baiba Krogzeme-Mosgorda
Gita Lancere
Valdis Muktupāvels
Oskars Patjanko

last modified: 09.02.2011 13:53