JVLMA.lv
Academic Structures » Department of Choir Conducting

Department of Choir Conducting

Professor Aira Birziņa
Professor Sigvards Kļava
Professor Emeritus Juris Kļaviņš
Professor Emeritus Jānis Zirnis
Associated professor Arvīds Platpers
Associated professor Māris Sirmais
Associated professor Romāns Vanags
Associated professor Andris Veismanis
Docent Jānis Baltiņš
Docent Mārtiņš Klišāns
Inese Romancāne
Armands Šuriņš

Singing Class

Associated professor Andžella Goba
Docent Kristīne Gailīte
Docent Antra Jankava
Docent Ansis Sauka
Lecturer Ieva Jēkabsone
Bruno Egle

last modified: 09.02.2011 13:56