JVLMA.lv
Academic Structures » Department of Choir Conducting

Department of Choir Conducting

Professor Emeritus Juris Kļaviņš
Professor Emeritus Jānis Lindenbergs
Professor Emeritus Jānis Zirnis
Associated professor Aira Birziņa
Associated professor Sigvards Kļava
Associated professor Arvīds Platpers
Associated professor Romāns Vanags
Docent Andris Veismanis
Lecturer Ieva Jēkabsone
Lecturer Jānis Baltiņš
Lecturer Mārtiņš Klišāns
Marika Austruma
Inese Romancāne
Māris Sirmais

Singing Class

Docent Ansis Sauka
Ieva Jēkabsone

last modified: 09.02.2011 13:56