JVLMA.lv
Atlasīt

Notikumu kalendārs

Arhīvs

Piektdiena, 01.09.2017. 12:00, Lielā zāle

JVLMA akadēmiskā gada sākums

Piektdiena, 01.09.2017. 13:00, JVLMA

Studējošo tikšanās katedrās

Studējošo tikšanās katedrās noritēs sekojoši:
•Klavieru katedra – 207. telpā profesors Juris Kalnciems
•Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra – Kamerzāle (232. telpa) profesore Gunta Rasa
•Stīgu instrumentu katedra – 206. telpā docente Terēze Zīberte Ijaba
•Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedra - LMT kamerzāle (136. telpa) docents Guntis Kuzma un docents Jānis Porietis
•Vokālā katedra (t.sk. B / Vokālais pedagogs)– 305. telpā docente Zigrīda Krīgere un asoc. profesors Guntars Bernāts
•Kora diriģēšanas katedra - 225. telpā - docents Jānis Baltiņš
•Orķestra diriģēšanas katedra – 224. telpā docents Mārtiņš Ozoliņš
•Kompozīcijas katedra – 211. telpā profesore Selga Mence
•Muzikoloģijas katedra un Etnomuzikoloģijas klase (muzikologi, etnomuzikologi, mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāji, akadēmiskie maģistranti un doktoranti) – 120. telpā docente Ieva Rozenbaha un profesore Anda Beitāne
•Horeogrāfijas katedra (t.sk. B / Deju un ritmikas skolotājs) – Baletzāle (137.telpa) asoc. profesore Zita Errs un docente Sandra Vītola
•Mūzikas skolotāju katedra (t.sk. B / Mūzikas skolotājs vispārizglītojošajā skolā) – 205. telpā Edgars Vītols un asoc. profesors Guntars Bernāts
•Mūzikas tehnoloģiju (Skaņu režija) katedra – 319. telpā asoc. profesors Rolands Kronlaks
•Džeza mūzikas katedra (t.sk. B / Populārās un džeza mūzikas skolotājs) – 328. telpā docents Indriķis Veitners un asoc. profesors Guntars Bernāts
•Instrumentu spēles skolotāji – 231. telpā profesors Normunds Vīksne un asoc. profesors Guntars Bernāts


Piektdiena, 01.09.2017. 20:00, Akmens zāle

JVLMA akadēmiskā gada sākuma Studentu balle

Ieeja:
ar ielūgumu vai
uzrādot derīgu JVLMA / RPIVA apliecību vai
5 €  - jebkuram interesentam.