JVLMA.lv
Atlasīt

Notikumu kalendārs

Arhīvs

Trešdiena, 13.06.2018. 16:00, Ērģeļu zāle

JVLMA mecenātu balvu pasniegšana un koncerts

Flautista un komponista Arnolda Šturma Piemiņas balva
Komponista Tālivalža Ķeniņa balva
Mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides Mūzikas balva
Klavierspēles profesora Olģerta Zīversa balva,
Saksofonista un komponista Nika Gothama Mūzikas balva
7. jūnija balva
Ilgas Štauveres balva

Piedalās mecenātu balvu laureāti un draugi
Aicināti visi interesenti!