JVLMA rekvizīti

Saņēmējs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Adrese Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr. 90000028796
Konta Nr. LV97 TREL 9220 0600 0000 0
Saņēmēja banka/iestāde Valsts kase
BIC TRELLV22

! Pārskaitot studiju maksu, izmantojot Internetbanku vai aizpildot skaidras naudas iemaksas kvīti bankā, maksājuma mērķī jānorāda:

  • ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas koda saīsinājumu:
kods 21351 studiju maksa, sagatavošanas kursi
kods 21359 pārējie izglītības pakalpojumi (akadēmiskās izziņas, reģistrācijas maksa u.c.)
kods 21383 instrumentu īre, skapīšu īre
  • studējošā vārds, uzvārds, personas kods;
  • maksājuma mērķis (studiju maksa, sagatavošanas kursi, u.c.).

! Lūdzam „maksājuma mērķī” ļoti precīzi norādīt prasīto informāciju, it īpaši ieņēmumu kodus.

 

Piemērs:

Veicamais maksājums Informācija saņēmējam, kas tiek norādīta maksājuma mērķī
Maksājot par studiju maksu 21351, Jānis Bērziņš, p.k. 120382-12345
Pārējie izglītības pakalpojumi 21359, Juris Kalniņš, p.k. 250682-12345