JVLMA.lv
Atlasīt

Notikumu kalendārs

Arhīvs

Trešdiena, 13.06.2012. 17:30, Kamerzāle

Kamermūzikas koncerts "Jaunais Sākums"

Piedalās Rafi Haradžanjans, Herta Hansena, Jeļena Lihvare, Kristīne Geidmane, Elīna Čmihuna, Milana Beļska, Platons Buravickis, Gļebs Beļajevs /klavieres/, Aleksandrs Žiguļičs /fagots/.
Programmā A. Arenskis, A. Vivaldi, M. Bruhs, P. Buravickis, Ģ. Kuprevičs, G. Beļajevs, V. Bibergans.
Ieeja par ziedojumiem.

Trešdiena, 13.06.2012. 18:00, Lielā zāle

Komponista Arnolda Šturma 100. dzimšanas dienai veltīts koncerts

Piedalās Aira Rūrāne /soprāns/, Ansis Sauka /bass/, Ilze Urbāne, Imants Sneibis /flauta/, Rasma Lielmane, Inese Milzarāja /vijole/, Mārtiņš Circenis /klarnete/, Ilze Dzērve, Mārtiņš Zilberts, Ventis Zilberts /klavieres/.
Programmā A. Šturma kompozīcijas
Eleonoras Šturmas ievadvārdi.
Ieeja brīva

Otrdiena, 12.06.2012. 15:30, LMT kamerzāle

Maģistrantu koncerteksāmens vijoļspēlē - ATCELTS

LMT kamerzālē /ieeja no Raiņa bulv. 23/
Spēlē Līva Plociņa /prof. Jura Švolkovska klases maģistrante/
Pie klavierēm Veneta Miķelsone.
Programmā A. Korelli – F. Kreislers, J. Brāmss, F. Pulenks un P. Vasks
Ieeja par ziedojumiem.

Otrdiena, 12.06.2012. 16:00, Ērģeļu zāle

O. Zīversa balvas pasniegšana un laureātu koncerts

Otrdiena, 12.06.2012. 18:00, Lielā zāle

Maģistranta koncerteksāmens čella spēlē

Spēlē Miķelis Dobičins /lekt. Dianas Ozoliņas čella klases maģistrants/
Piedalās Rihards Plešanovs, Kristīne Paula /klavieres/.
Programmā A. Perts, J. Brāmss, R. Malinelli, S. Rahmaņinovs.
Ieeja par ziedojumiem.

Otrdiena, 12.06.2012. 15:00, Lielā zāle

Maģistrantu koncerteksāmens kameransamblī

Spēlē Ērika Savicka /vijole/ un Zane Stafecka /alts, doc. Hertas Hansenas un asoc. prof. Arigo Štrāla kameransambļa klases 2. semestra maģistrantes/.
Piedalās Aija Kuzmane, Zane Volberga /klavieres/, Jānis Paula /čells/.
G. Forē, K. Sensānss, D. Šostakovičs.
Ieeja par ziedojumiem

Pirmdiena, 11.06.2012. 17:00, LMT kamerzāle

Maģistranta koncerteksāmens kontrabasa spēlē

LMT kamerzālē /ieeja no Raiņa bulv. 23/

Spēlē Viktors Stankevičs /kontrabass, S. Brīnuma klases maģistrants/. Pie klavierēm Elīna Bērtiņa. Piedalās Zane Kalniņa /alts/.
Programmā K. Ditersdorfs, F. Gregora, D. Šostakovičs, K. Sensānss, R. Gliērs.
Ieeja par ziedojumiem

Piektdiena, 08.06.2012. 14:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens klavierduetā

Spēlē Jeļena Lihvare /docēt. Rafi Haradžanjana klavieru dueta klases maģistrante/.
Piedalās Kristīne Geidmane un Gļebs Beļajevs /klavieres/.
Programmā F. Šūberts, A. Dvoržāks, M. Bruhs, E. Satī un A. Arenskis
Ieeja par ziedojumiem

Piektdiena, 08.06.2012. 18:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens diriģēšanā

Diriģē Mūzikas skolotāju katedras 8. sem. studenti – Juta Grebeža, Vera Lavrentjeva, Jānis Andžāns, Arturs Saveļjevs.
Dzied Mūzikas skolotāju katedras sieviešu koris /kora vadītājs Arvīds Platpers/. Pie klavierēm Jeļena Bugajenko, Ilze Arne, Dzintra Vīcupe.
Piedalās Jolanta Strikaite /soprāns/, Ance Purmale /soprāns/, Ēriks Kiršfelds /čells/.
Programmā Rietumeiropas un latviešu komponistu kora dziesmas.
Ieeja par ziedojumiem

Piektdiena, 08.06.2012. 18:00, LMT kamerzāle

Diploma koncerteksāmens baroka vijoļspēlē

LMT kamerzālē /ieeja no Raiņa bulv. 23/
Spēlē Austra Klotiņa /lekt. Agneses Kanniņas-Liepiņas klases maģistrante/
Piedalās Zanda Ozoliņa /soprāns/, Kristīne Stumbure /traversflauta/, Anita Romanova /baroka vijole/, Danuta Ločmele /baroka čells/, Māris Kupčs, Veronika Rinkule /klavesīns/.
Programmā D. Bukstehūde, F. Kuperēns, A. Vivaldi, G. F. Tēlemanis.
Ieeja par ziedojumiem

Ceturtdiena, 07.06.2012. 13:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens dziedāšanā

Dzied Vokālās katedras maģistranti - Jūlija Semjonova /asoc. prof. Lilijas Greidānes vokālās klase/ un Gundars Dziļums /lekt. Antras Jankavas kamerdziedāšanas klase/.
Pie klavierēm Pēteris Plakidis.
G. F. Hendelis, G.Doniceti, Dž.Verdi, L.van Bēthovens, J. Brāmss, F.Lists, Ž.Ibērs, J. Vītols, Dž. Gēršvins.
Ieeja par ziedojumiem

Ceturtdiena, 07.06.2012. 16:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens stīgu kvartetā

Spēlē Līga Baltābola /vijole/, Ginta Alžāne /vijole/, Karlīna Īvāne /alts/, Dina Puķīte /čells/.
Programmā J. Haidns, E. Šulhofs, J. Brāmss 
Ieeja par ziedojumiem

Ceturtdiena, 07.06.2012. 18:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens vijoļspēlē

Spēlē Kristīna Gilla /prof. Jura Švolkovska vijoles klases maģistrante/.
Pie klavierēm Natālija Zandmane.
Programmā J. S. Bahs, L. van Bēthovens, E. Grīgs, B. Bartoks, J. Hubajs, M. Ravels
Ieeja par ziedojumiem

Ceturtdiena, 07.06.2012. 18:00,

Diploma koncerteksāmens kora diriģēšanā

plkst. 18.00 LU Lielajā aulā

Diriģē Diriģēšanas katedras 8. semestra studenti - Alise Koknēviča, Baiba Urka, Mikus Abaroniņš, Linda Pranča, Rita Birzule, Margarita Dudčaka.
Dzied JVLMA Diriģēšanas katedras jauktais koris /kora vadītājs Mārtiņš Klišāns/ un Rīgas kamerkoris AVE SOL  /kora mākslinieciskais vadītājs Uldis Kokars/. 

Piedalās Zane Jurēvica /flauta/, Lelde Cīmure /vijole/, Dārta Svētiņa, Jānis Pauls /čells/, Arta Abaroniņa /kontrabass/, Zinaīda Semjonova /akordeons/, Elīna Endzele, Ernests Mediņš /sitaminstrumenti/.
Pie klavierēm Jeļena Bugajenko, Dace Kļava, Mārtiņš Zilberts.

Programmā Rietumeiropas, krievu un latviešu komponistu kora mūzika.
Ieeja par ziedojumiem

Trešdiena, 06.06.2012. 11:00, LMT kamerzāle

Maģistrantu koncerteksāmens pūšamintrumentu spēlē

LMT kamerzālē  /136. auditorija/

Plkst. 11.00 Spēlē Andress Maamees /flauta, doc. Ilzes Urbānes klases maģistrants/.
Pie klavierēm Zoja Sļivkina. Programmā: J. S. Bahs, F. Pulenks, F. Devjēns, A. Poldmee.
Plkst. 12.15 Spēlē Eva Jevstigņejeva /flauta, doc. Ilzes Urbānes klases maģistrante/
Pie klavierēm Zoja Sļivkina. Programmā: M. Marē, P. Tafanels, G. F. Hendelis, A. Žolivē.
Plkst. 13.30 Spēlē Jeļena Kovaļenko-Bebriša /saksofons, lekt. Arvīda Kazlauska klases maģistrante/.
Pie klavierēm Elīna Bērtiņa. Programmā J. S. Bahs, G. Kaļinkovičs, A. Pjacolla, P. Krestons, A.Tomazī.
Plkst. 18.30 Spēlē Ronalds Saksons /klarnete, docēt. Inta Dāldera klases maģistrants/
Pie klavierēm Antra Vīksne. Programmā: B. H. Krusels, J. Brāmss.
Plkst. 19.30 Spēlē Guna Paula /flauta, prof. Imanta Sneibja klases maģistrante/.
Pie klavierēm Ieva Dzērve. Programmā: F. Pulenks, R. Kalsons, S. Prokofjevs.

Ieeja brīva

Trešdiena, 06.06.2012. 18:00, Ērģeļu zāle

Diploma koncerteksāmens ērģeļspēlē

Spēlē Senās mūzikas katedras maģistrante Inga Sarkane /docēt. Kristīnes Adamaites klase /.
Programmā J. G. Mītels, J. S. Bahs, V. Bērds, G. Bēms, D. Bukstehūde, N. de Griņjī.
Ieeja par ziedojumiem

Otrdiena, 05.06.2012. 16:00, LMT kamerzāle

JVLMA kompozīcijas studentu klaviermūzikas jaundarbu konkurss

LMT kamerzālē /ieeja no Raiņa bulv. 23/

Piedalās pianisti Gļebs Beļajevs, Aija Bērziņa, Ruta Birzule, Anna Brokāne, Ilze Fomina, Linda Laduse, Aleksejs Peguševs, Rihards Plešanovs, Zane Rubesa, Marija Truhanova.

Konkursu organizē Pētera Vaska fonds, Latvijas Klavieru skolotāju asociācija un JVLMA
Aicināti visi interesenti!

Otrdiena, 05.06.2012. 18:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens diriģēšanā

Diriģē Mūzikas skolotāju katedras 8. sem. studenti – Agnese Meždreija, Pāvels Veļičko, Kristīne Štamere, Astra Gilnere.
Dzied Mūzikas skolotāju katedras sieviešu koris /kora vadītājs Arvīds Platpers/. Pie klavierēm Ilze Arne, Liene Andreta Kalnciema, Jeļena Bugajenko. Piedalās Kārlis Kundrāts /oboja/.
Programmā Rietumeiropas un latviešu komponistu kora dziesmas.
Ieeja par ziedojumiem

Pirmdiena, 04.06.2012. 17:00, Lielā zāle

Maģistranta koncerteksāmens klavierpavadījumā

Spēlē Anžela Iļjina /klavieres, doc. Hertas Hansenas klases maģistrante/.
Piedalās Jānis Kurševs /tenors/, Zane Jurēvica /flauta/, Irma Pavāre /mecosoprāns/, Artūrs Hrustaļovs /trombons/.
Programmā Gustavs Mālers, Anrī Ditijē, Gabriēls Forē, Anrī Tomazī.
Ieeja par ziedojumiem

Pirmdiena, 04.06.2012. 18:00, LMT kamerzāle

Maģistranta koncerteksāmens alta spēlē

LMT kamerzālē  /ieeja no Raiņa bulv. 23/
Spēlē Zane Kalniņa /asoc. prof. Arigo Štrāla klases maģistrante/.
Pie klavierēm Natālija Zandmane.
Programmā T. Vitali, K. Pendereckis, V. Šmīdbergs un D. Šostakovičs.
Ieeja par ziedojumiem

Sestdiena, 02.06.2012. 19:00,

Rīgas Melngalvju brālība no Brēmenes piedāvā - JVLMA mācībspēku un maģistrantu koncerts

Melngalvju namā

Piedalās Diāna Silova, Jūlija Semjonova /soprāns/, Ēriks Kiršfelds /čells/, Rīgas Saksofonu kvartets: Arvīds Kazlausks /soprāna saksofons/, Artis Sīmanis /alta saksofons/, Ainars Šablovskis /tenora saksofons/, Gints Pabērzs /baritona saksofons/, Ilona Meija /flauta/, Pēteris Endzelis /oboja/, Herta Hansena, Dace Kļava, Juris Žvikovs, Pēteris Plakidis /klavieres/.

Programmā A. Vivaldi / J. Naggao, Dž. Verdi, G. Doniceti, Ž. Bizē, J. Brāmss, M. de Falja, R. Šūmanis, N. Kapustins, J. Vītols un P. Plakidis.

Ieeja ar ielūgumiem. Ielūgumi saņemami JVLMA Koncertdaļā līdz 31. maijam

Piektdiena, 01.06.2012. 12:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens klarnetes spēlē

Spēlē Raivo Lallo /klarnete, lekt. Gunta Kuzmas klases maģistrants/.
Pie klavierēm Antra Vīksne. Programmā: V. A. Mocarts, F. Pulenks, S. Reihs, A. Vecumnieks.
Ieeja par ziedojumiem

 

Piektdiena, 01.06.2012. 13:15, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens mežraga spēlē

Spēlē Kalvis Etkins /mežrags, emerit. prof. Arvīda Klišāna klases maģistrants/.
Pie klavierēm Lauma Zutere.
Piedalās Līva Plociņa /vijole/, Lija Augstroze  /vijole/, Zane Kalniņa /alts/, Jūlija Makarina /alts/, Madara Norbūte /čells/. Programmā: V. A. Mocarts, K. Sensānss, L. van Bēthovens, A.Glazunovs, H. Busers. 
Ieeja par ziedojumiem

Piektdiena, 01.06.2012. 15:45,

Diploma koncerteksāmens trombona spēlē

Spēlē Arturs Hrustaļovs /trombons, emerit. prof. Boļeslava Voļaka klases maģistrants/.
Pie klavierēm Herta Hansena. Piedalās Māris Zondaks /trombons/, Artūrs Bērziņš /trombons/, Elvis Šenkevics /trombons/, Elīna Enzele /sitaminstrumenti/. Programmā: J. de Meijs, J. G. Albrehtsbergers,
E.Krespo, V. Šmidbergs  u.c.
Ieeja par ziedojumiem

Piektdiena, 01.06.2012. 17:15,

Diploma koncerteksāmens fagota spēlē

Spēlē Aleksandrs Žiguļičs /fagots, docēt. Jāņa Semjonova klases maģistrants/.
Pie klavierēm Herta Hansena. Programmā: A. Vivaldi, M. Bitšs, V. A. Mocarts, M. Arnolds.
Ieeja par ziedojumiem

Piektdiena, 01.06.2012. 11:00,

Meistarklases akadēmiskajā dziedāšanā

Plkst. 11.00 - 14.30 305. auditorijā

Roberta Aleksandera /soprāns, Roberta Alexander, ASV/
Aicināti visi!

Piektdiena, 01.06.2012. 14:30,

Diploma koncerteksāmens flautas spēlē

Spēlē Agnese Nikolovska /flauta, doc. Ilzes Urbānes klases maģistrante/.
Pie klavierēm Zoja Sļivkina. Programmā J. S. Bahs, V. A. Mocarts, S. Prokofjevs, Z. Kargs-Elerts, H. Holigers.
Ieeja par ziedojumiem

Piektdiena, 01.06.2012. 18:00, Ērģeļu zāle

Diploma koncerteksāmens kokles spēlē

Spēlē Sanita Sprūža /doc. Teiksmas Jansones klases studente/.
Piedalās Līva Plociņa /vijole/, Lija Aleksandra Augstroze /vijole/, Zane Stafecka /alts/, Jānis Pauls /čells/.
Programmā A. Perilū, R. Dubra, I. Albeniss, M. Murto.
Ieeja par ziedojumiem

Ceturtdiena, 31.05.2012. 17:00, LMT kamerzāle

Maģistranta koncerteksāmens stīgu kvartetā

Spēlē Tatjana Gašimova /čells, asoc. prof. Agnes Sprūdžas klases maģistrante/
Piedalās Inese Štrāle /vijole/, Raimonds Melderis /vijole/ un Tatjana Ļebedeva /alts/.
Programmā F. Šūberts un P. Vasks
Ieeja par ziedojumiem

Trešdiena, 30.05.2012. 19:00, LMT kamerzāle

Diploma koncerteksāmens kameransamblī

Spēlē Rūta Īzāka /flauta, prof. Guntas Sproģes kameransambļa klases maģistrante/
Piedalās Ilze Zvaigznekalne /klavieres/.
Programmā J. S. Bahs, O. Mesiāns, J. Felds, D. Dorfs, F. Martēns.
Ieeja par ziedojumiem

Trešdiena, 30.05.2012. 15:00, LMT kamerzāle

Diploma koncerteksāmens kompozīcijā

Programmā  Lauras Gustovskas, Ievas Klingenbergas un Evijas Vecumnieces oriģināldarbi.
Aicināti visi interesenti!
Ieeja par ziedojumiem

Otrdiena, 29.05.2012. 18:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmeni klavierspēlē

Spēlē JVLMA Klavieru katedras maģistranti - Pāvels Račiks /prof. Sergeja Osokina klavieru klase/ un Kristīne Šmite  /prof. Arņa Zandmaņa klavieru klase/.
Programmā: M. Ravels, Š. V. Alkāns, S. Bārbers, F. Šūberts, S. Rahmaņinovs.
Ieeja par ziedojumiem.

Pirmdiena, 28.05.2012. 18:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmeni klavierspēlē

Spēlē JVLMA Klavieru katedras maģistranti - Gļebs Beļajevs /docēt. Rafi Haradžanjana klavieru klase/ un Aleksandra Boroduļina /prof. Venta Zilberta klavieru klase/.
Programmā: F. Šūberts, J. Brāmss, K. Debisī, P. Buravickis, J. S. Bahs, A. Skrjabins, F. Šopēns,  S. Rahmaņinovs.
Ieeja par ziedojumiem

Sestdiena, 26.05.2012. 18:30, LNO Jaunā zāle

Jauno horeogrāfu baletu vakars

LNO Jaunajā zālē
Programmā JVLMA Horeogrāfijas nodaļas studentu diplomdarbi:
Māris Spriņģis Horeogrāfiskā svīta Atmiņas
Gunta Liepiņa Dejas izrāde Nodzīt dvēselei bārdu
Ieva Kemlere Dejas izrāde Dvēseles tango
Piedalās LNO baleta mākslinieki, JVLMA Horeogrāfijas nodaļas studenti, RHV audzēkņi u.c. 
Atbalsta LNO, JVLMA

Biļetes LNO kasēs un Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā. Biļešu cena 4 Ls un 5 Ls.

Sestdiena, 26.05.2012. 12:00, Ērģeļu zāle

Topošo ērģelnieku koncerts

Piedalās Rīgas, Jūrmalas, Cēsu, Rēzeknes un Daugavpils mūzikas skolu ērģeļspēles audzēkņi: Zane Alksnīte, Anna Andžāne, Lelde Černovska, Ilze Grēvele, Lāsma Inkina, Madara Kalniņa, Luīze Līdeka, Jānis Pēlmanis, Laura Reksne, Māra Starka, Viktorija Tarāne, Anna Marija Tjamolova, Jānis Trūps, Agnese Urka, Oto Zelčs.
Programmā J. S. Bahs, V. Lībeks, D. Bukstehūde, F. Mendelszons-Bartoldi, J. G. Reinbergers, Ž. N. Lemmenss, Z. Kargs-Elerts.

Ieeja par ziedojumiem

Piektdiena, 25.05.2012. 11:00, LMT kamerzāle

Meistarklases akordeona spēlē

LMT kamerzālē /136. auditorija/
Masimiljano Pitoko /Massimiliano Pitocco, Sv. Čečilias Mūzikas akadēmija/
Aicināti visi interesenti! 

Piektdiena, 25.05.2012. 18:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens vijoļspēlē

Spēlē Gerda Dazarte /docēt. Evas Binderes vijoles klases maģistrante/. Pie klavierēm Natālija Zandmane.
Programmā V. A. Mocarts, L. van Bēthovens, N. Metners, G. Baceviča, G. Forē.
Ieeja par ziedojumiem

Ceturtdiena, 24.05.2012. 18:00, Lielā zāle

Doc. Ilzes Urbānes flautas klases studentu un maģistrantu koncerts LA VOCE DEL FLAUTO!

Piedalās Eva Jevstigņejeva, Zane Jurēvica, Madara Behmane.  Pie klavierēm Zoja Sļivkina.
Programmā F. E. Bahs, A. Ditijē, K. Halfters, A. Žolivē, M. Marē, G. F. Tēlemanis, L. Lībermans, Š. M. Vidors.
Ieeja par ziedojumiem

Ceturtdiena, 24.05.2012. 15:00, Akmens zāle

Diploma koncerteksāmens akordeona spēlē

Akmens zālē /Studentu klubs, ieeja no Raiņa bulv. 23/
Spēlē Zinaīda Semjonova /doc. Jurija Rižova akordeona klases 8. semestra studente/
Programmā J. S. Bahs, D. Skarlati, A. Šmukovs, J. Mediņš un V. Semjonovs.
Ieeja par ziedojumiem

Ceturtdiena, 24.05.2012. 16:00, Akmens zāle

Diploma koncerteksāmens akordeona spēlē

Akmens zālē /Studentu klubs, ieeja no Raiņa bulv. 23/
Spēlē Natālija Meļņikoviča /doc. Jurija Rižova akordeona klases 4. semestra maģistrante/
Programmā J. S. Bahs, A. Kusjakovs, P. Norgards, I. Riše, F. Mendelszons-Bartoldi un F. Andželis.
Ieeja par ziedojumiem

Trešdiena, 23.05.2012. 19:00, LNO Jaunā zāle

Jānis Kalniņš pasaku opera "Lolitas brīnumputns"

Latvijas Nacionālās operas Jaunajā zālē

Operstudijas „Figaro” iestudējums
Lomās:
Lolita – Monta Martinsone, Sūrmis – Zane Jankuna, Alnis – Mihails Čuļpajevs, Cintis – Raimonds Počs, Poķis – Roberts Lapiņš, Ķēniņš – Jānis Bērziņš, Ķēniņiene – Tatjana Kopača, Sakārnītis, Vēstnesis – Endijs Rožkalns, Tumstis – Viesturs Vītols, Plēne – Irina Tjurdju, Guldze – Tatjana Kopača, Ganiņi – Marija Konopļova un Helēna Zukule, Lolitas draudzenes – Anna Gendelmane, Marija Konopļova, Marcelīna Krolicka, Irina Tjurdju, Helēna Zukule, Brīnumputns, Meža gariņi, fejas – Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēknes.

Diriģents – Viesturs Gailis, režisors – Guntis Gailītis, scenogrāfe un tērpu māksliniece – Nadežda Demidova, horeogrāfe – Regīna Kaupuža, koncertmeistares – Inguna Puriņa, Santa Jākobsone, grima māksliniece – Anda Šteina, gaismu mākslinieks – Kristaps Gailis.

Instrumentālais ansamblis: Inguna Puriņa /klavieres/, Anita Barlote /flauta/, Ludmila Kalniņa /vijole/, Arvīds Zvagulis /vijole/, Lita Spulģīte /alts/, Lauma Liepiņa /čells/.
Atbalsta LNO.
Biļetes cena 3 Ls, skolēniem un bērniem - Ls 1. (biļete jāiegādājas katram izrādes apmeklētājam, bērnus ņemt klēpī nav paredzēts)
Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs, www.bilesuparadize.lv vai stundu pirms izrādes LNO kasēs.

Piektdiena, 18.05.2012. 18:00, Ērģeļu zāle

Diploma koncerteksāmens ansambļa spēlē

Spēlē Sanita Sprūža /doc. Teiksmas Jansones kokle klases studente/.
Piedalās Ieva Kalniņa, Ieva Buša, Dace Bleikša, Latvīte Podiņa /kokle/, Ieva Birzkopa /stabule/, Jacinta Bicāne /ērģeles/.
Programmā  M. Pokela, K. Lintinens, M. Granžani, G. Pelēcis, L. Ančevska.
Ieeja par ziedojumiem

Otrdiena, 15.05.2012. - Ceturtdiena, 17.05.2012.,

Meistarklases kompozīcijā un elektroniskajā mūzikā

Norises vieta - 319. auditorija
Ahims Bornhofts  /Achim Bornhöft, kompozīcija, Zalcburgas Mozarteum universitāte, Austrija/
Otrdien, 15. maijā plkst. 10.00 – 16.00  Ahima Bornhofta skaņdarbu prezentācija un  ievads datorprogrammas PWGL lietošanā;
Trešdien, 16. maijā plkst. 10.00 – 16.00  datorprogrammas PWGL darbnīca;
Ceturtdien, 17. maijā – individuālās nodarbības kompozīcijā.
Atbalsta Erasmus

Pirmdiena, 14.05.2012. 18:00, Lielā zāle

Maģistranta koncerteksāmens klavierspēlē

Spēlē Baiba Dzeguze /doc. Jura Žvikova klavieru klases 2. semestra maģistrante/.
Programmā Volfgangs Dārziņš, Imants Mežaraups un Tālivaldis Ķeniņš.
Ieeja par ziedojumiem

Sestdiena, 12.05.2012. 17:00, Lielā zāle

Mēs šodien. JVLMA Horeogrāfijas katedras 35 gadu Jubilejas koncerts

Piedalās JVLMA Horeogrāfijas katedras studenti, LNO baleta mākslinieki, tautas deju kolektīvu Zalktis, Pērle, Ivuška, Zadorinka dejotāji.
Biļetes stundu pirms koncerta norises vietā
Biļešu cena Ls 2; pensionāriem, studentiem un skolēniem, uzrādot apliecības – Ls 1.

Ceturtdiena, 10.05.2012. 18:00, Ērģeļu zāle

Diploma koncerteksāmens kolektīvajā muzicēšanā

Kristīnes Ādmines programma Tās tik būs kāzas! Suitu tradicionālā mūzika
Piedalās Inese Mičule, Lauma Bērza, Liene Brence, Ilze Ceļmillere, Marta Vaivode, Irīna Mihailovska, Diāna Dreimane, Kristīne Kārkle-Puriņa /vokāls/, Agate Rapa, Kristīne Ādmine, Ieva Svētiņa /vokāls, kokle/, Eduards Klints /dūdas, āžarags/ un Oskars Patjanko, Miks Eglītis, Valdis Putniņš, Raitis Sondors

Trešdiena, 09.05.2012. 18:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens operdziedāšanā

Dzied Vokālās nodaļas 8. semestra studentes Gundega Ādamsone, Nataļja Černohajeva, Daina Dombrovska un Laura Sivgale

Programmā
Fragmenti no K. Orfa operas Gudriniece
Zemnieka meita (Gudriniece) - Daina Dombrovska, Karalis - Roberts Lapiņš
Režisors  Guntis Gailītis

Fragmenti no A.Rubinšteina operas Dēmons
Tamāra - Gundega Ādamsone, Dēmons - Imants Erdmans, Tamāras aukle - Helēna Zukule, Kņazs Sinodals - Maksims Ļaščenko, Vecais kalps - Dmitrijs Agiševs, Tamāras draudzenes - 4. un 6. semestra studentes
Režisors Uģis Brikmanis

Fragmenti no N.Rimska - Korsakova operas  Pleskaviete
Kņaziene Olga Tokmakova - Laura Sivgale, Mihails Tuča - Mihails Čuļpajevs, Cars Ivans Bargais - Viesturs Vītols, Bajārs Ņikita Matuta - Maksims Ļaščenko, Kņazs Vjazemskis - Raimonds Počs, Sargs - Jānis Bērziņš, Olgas draudzenes  - 4. un 6. semestra studentes, Karavīri - 4. un 6. semestra studenti
Režisors Uģis Brikmanis

Igora Jefimova miniopera Staļins un Nāve
Staļins - Kārlis Saržants, Nāve - Nataļja Černohajeva, Tauta - 4. un 6. semestra studentes
Režisors Uģis Brikmanis
Muzikālā vadība – prof. Viesturs Gailis, Klavieres – Inguna Puriņa, Santa Jākobsone
Grims – Anda Šteina, Scenogrāfe-konsultante – Nadežda Demidova
Gaismas – Kristaps Gailis

Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs, www.bilesuparadize.lv vai stundu pirms koncerta norises vietā
Biļešu cena Ls 3; pensionāriem, studentiem un skolēniem, uzrādot apliecības – Ls 1.

Otrdiena, 08.05.2012. - Ceturtdiena, 10.05.2012., LMT kamerzāle

Filippo Faes /klavieres, Itālija/ meistarklases

LMT kamerzālē /136. auditorija/
Otrdien, 8. maijā – meistarklases klavierpavadījumā un kamerdziedāšanā
Trešdien, 9. maijā – meistarklases kameransamblī
Ceturtdien, 10. maijā – meistarklases klavierpavadījumā un kamerdziedāšanā
Aicināti visi!

Otrdiena, 08.05.2012. 15:30, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens klavierpavadījumā

Spēlē Ērika Apeine /klavieres, asoc. prof. Daces Kļavas klases 4. semestra maģistrante/
Piedalās Kristīne Gailīte /soprāns/, Artūrs Gailis /alts/, Krišjānis Norvelis /bass/.
Programmā J. S. Bahs, D. Mijo, H. Volfs, T. Ķeniņš.
Ieeja par ziedojumiem

Otrdiena, 08.05.2012. 17:00, Lielā zāle

Diploma koncerteksāmens klavierpavadījumā

Spēlē Tatjana Semjonova /klavieres, prof. Alda Liepiņa klases 4. semestra maģistrante/.
Piedalās Inese Milzarāja /vijole/, Irma Pavāre /mecosoprāns/ un Krišjānis Norvelis /bass/.
Programmā Alfrēds Šnitke, Hektors Berliozs, Sergejs Rahmaņinovs.
Ieeja par ziedojumiem