JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

JVLMA 4. starpdisciplinārā konference "Mūzikas pētījumi Latvijā" 30. - 31. martā Ērģeļu zālē

2017. gada 30. - 31. martā JVLMA Ērģeļu zālē notiks 4. starpdisciplinārā zinātniskā konference

Mūzikas pētījumi Latvijā.

Konference piedāvā lielisku viedokļu apmaiņas platformu ikvienam, kura pētījumi saskaras ar skaņas un mūzikas izzināšanu visdažādākajos uztveres rakursos. Konferencē ar prezentācijām piedalīsies dažādu humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji, arī studējošie maģistra un doktora studiju programmu līmenī, aicinot iepazīties ar saviem pētījumiem šādās tematiskās ievirzes sesijās:

- Mūzika skolā un izglītībā;

- Teorētiskās analīzes skatapunkti;

- Mūzika populārās kultūras kontekstā;

- Tradīcijas un radošās industrijas;

- Mūzikas sociālās un terapeitiskās dimensijas;

- Personības, fakti, dziesmusvētki.

Jāatzīmē, ka viena konferences sesija (divās daļās) - Baleta un horeogrāfijas pētniecības aktualitātes - ir īpaši veltīta JVLMA horeogrāfijas studiju 40. gadskārtai!

Ceļš līdz interesantām grāmatām, rakstiem un jaunatklājumiem par dažādiem jautājumiem mūzikas kultūrā vienmēr ir pakāpenisks un laikietilpīgs. Konference šajā ceļā ir viena no labākajām iespējām iepazīstināt plašāku sabiedrību ar līdz šim novēroto, secināto un topošo. Tādēļ visi, kurus interesē pētniecisks skatījums uz pagātnē un tagadnē notiekošo mūzikā un ap mūziku, ir laipni aicināti apmeklēt konferenci!

KONFERENCES PROGRAMMA: ŠEIT

Dalīties ar citiem: