JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Zināmi JVLMA rektora amata pretendenti

Uz Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora amatu pretendē JVLMA Muzikoloģijas katedras profesors, JVLMA Senāta priekšsēdētājs Dr.art. Guntars Prānis, JVLMA akadēmiskā darba prorektors, Vispārējo klavieru katedras profesors Normunds Vīksne, JVLMA Kompozīcijas katedras asociētais profesors, JVLMA Simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs Dr.art. Andris Vecumnieks, JVLMA Muzikoloģijas katedras vadītājs un asociētais profesors Dr.art. Jānis Kudiņš un Latvijas Kultūras akadēmijas profesors un maģistrantūras programmas direktors Dr.phil. Ivars Bērziņš.

Informācija par Rektora vēlēšanu rīcības komisijas 2017.gada 31.maija sēdes lēmumu atrodama šeit.

Vēlēšanas notiks JVLMA Satversme sapulces sēdē 2017.gada 21.jūnijā plkst. 14:10 JVLMA K.Barona ielā 1, Rīgā, Ērģeļu zālē.

Papildus informējam, ka 2017.gada 15.jūnijā plkst. 12:00 JVLMA Lielajā zālē tiks organizēta rektora amata kandidātu publiskā diskusija, kurā ir tiesīgs piedalīties ikviens interesents.

Satversmes sapulces locekļi ar kandidātu iesniegtajiem dokumentiem var iepazīties JVLMA Personāldaļā.

Kandidātu CV un attīstības programmas ir pieejamas JVLMA darbiniekiem un studējošajiem šeit (tikai ar JVLMA e-pastu):

Guntara Prāņa  - CV

Normunda Vīksnes  - CV

Andra Vecumnieka  - CV

Jāņa Kudiņa  - CV

Ivara Bērziņa  - CV

Dalīties ar citiem: