JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Andas Beitānes publikācijas prezentācija Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslu universitātē

Piektdien, 29. septembrī Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātes tautas mūzikas pētniecības un etnomuzikoloģijas institūtā Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes (ICTM) simpozija Musics Matter! ietvaros notiks kolektīvās monogrāfijas European Voices III. The Instrumentation and Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Practices in Europe [Eiropas balsis III. Skaņas instrumentācija un instrumentalizācija. Lokālās daudzbalsīgās mūzikas prakses Eiropā] atvēršana.

Grāmatas atvēršanas godībās kopā ar kolēģiem no Austrijas, ASV, Francijas, Itālijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas un Ungārijas piedalīsies arī Anda Beitāne no Latvijas.

Anda Beitāne uzaicināta prezentēt savu rakstu The Sound of Medņeva: Local Multipart Singing Practice as an Instrument of Identity in North-Eastern Latvia [Medņevas skaņa: Lokālā daudzbalsīgās dziedāšanas prakse kā identitātes instruments Ziemeļlatgalē].

Pilna grāmatas elektroniskā versija pieejama šeit:  

http://boehlau-verlag.com/download/164762/978-3-205-20513-5_OpenAccess.pdf

Dalīties ar citiem: