JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

JVLMA piešķirts ES struktūrfondu finansējums studiju programmu modernizācijai

Otrdien, 3.oktobrī, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par projekta ieviešanu, kas paredz modernizēt radošo industriju studiju programmas, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu studiju vidi un aprīkojuma pieejamību.

Projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija" (nr. 8.1.1..0/17/I/004) ietvaros plānots modernizēt sekojošas radošo industriju studiju programmas: profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana, Instrumentālā mūzika, Kompozīcija, Horeogrāfija, Mūzikas vēsture un teorija, Vokālā mūzika, Mūzika un skatuves māksla; akadēmiskā maģistra studiju programmu Mūzika; profesionālā maģistra studiju programmu Mūzikas un skatuves māksla; akadēmiskā doktora studiju programmu Muzikoloģija.

Līdz 2019. gadam JVLMA īstenos sekojošas aktivitātes:

1. radošo industriju studiju programmu aprīkojuma un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana (mūzikas instrumentu iegāde, zinātniskās pētniecības centra aprīkojuma iegāde, sistematiskās muzikoloģijas un mūzikas psiholoģijas kabineta aprīkojuma iegāde, skaņu režijas telpas aprīkošana, datortehnikas un audiovizuālās tehnikas iegāde mācību telpu aprīkošanai, Lielās zāles aprīkojuma iegāde, pirmās pieturas punkta modernizācija, atjaunoto mācību telpu aprīkojuma iegāde);

2. mācību telpu atjaunošana un pielāgošana JVLMA īstenoto radošo industriju studiju programmām;

3. informācijas un publicitātes pasākumi;

4. projekta vadība un īstenošana.

Plānotais projekta īstenošanas laiks 2017. gada līdz 2019. gada februāris.

Projekta kopējas finansējums 495 473,00 eur, t.sk. ERAF finansējums - 421 152,05 eur un valsts budžeta finansējums - 74 320,95 eur.  

Dalīties ar citiem: