JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

JVLMA Klavieru katedra viesojas Stokholmas Karaliskajā Mūzikas koledžā

2017. gada 13. oktobrī projekta Crossing Keyboards ietvaros JVLMA Klavieru katedras docētāji un studējošie apmeklēja Stokholmas Karalisko Mūzikas koledžu (KMH). JVLMA studējošie Laura Balabane, Lelde Rasnace, Kristīne Pričina un Ēvalds Lazarevičs koncertā zviedru publikai atskaņoja F. Lista, F. Šopēna, N. Metnera, J. Vītola, A. Skrjabina, K. Šimanovska, O. Mesiāna un S. Gubaiduļinas skaņdarbus, savukārt docenti Juris Žvikovs un Toms Ostrovskis Karaliskās Mūzikas koledžas klavierspēles studējošajiem sniedza meistarklases.

Stokholmas Karaliskās Mūzikas koledžas Klavieru katedras vadītājs profesors Stefans Bojstens komentē projektu sekojoši: “Mūsu laikmetā akadēmiskā mūzika un klaviermūzika eksistē ļoti piesātinātā kultūras vidē - jaunajiem pianistiem datoros un viedtālruņos pieejams gandrīz visas pasaules klaviermūzikas mantojums un neaptverams informācijas apjoms klavierspēles teorijas jomā. Tādēļ šobrīd īpaši svarīgi augstākajā izglītībā studējošajiem nodrošināt cilvēcisko kontaktu ar domubiedriem, gan savā zemē, gan arī starptautiskā līmenī. Projekts Crossing Keyboards nodrošina ļoti kvalitatīvas koncertprakses iespējas, taču es īpaši priecājos vērot, kā pēc koncerta latviešu un zviedru jaunieši brīvā gaisotnē veidoja profesionālus kontaktus. Tie neapšaubāmi būs ļoti vērtīgi turpmākajā mūziķu dzīves ceļā.”

Ziemeļvalstu projekts Crossing Keyboards sekmē Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Somijas, Zviedrijas un Islandes mūzikas augstskolu studējošo un docētāju savstarpējo mobilitāti. Projektu atbalsta Erasmus un Nordplus.

Dalīties ar citiem: