JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Seminārs par Kodāja metodi mūzikas izglītībā

No 24. oktobra līdz 26. oktobrim, Ungārijas dienu ietvaros, Latvijas Mūzikas akadēmijā katru dienu no plkst. 10.00 – 14.00 205. auditorijā notiks Šaroltas Plathi /Sarolta Platthy, Ungārija/ seminārs par pazīstamā ungāru komponista Zoltāna Kodāja unikālo mūzikas mācīšanas metodi.
Z. Kodāja darbi un pedagoģiskā metode ir labi pazīstama mūzikas pedagogu lokā - ar mūzikas un dziedāšanas palīdzību tiek savienota mūzikas mācīšana un attīstība, padarot mūzikas vērtības un tradīcijas saprotamas un pieejamas visiem. Viens no metodes pamatelementiem ir solmizācijas sistēma, kuru viduslaikos izgudroja Gvido d’Areco un ungāru komponists 20. gadsimtā to atjaunoja. Tā paredz, ka jebkuru dziesmu vai melodiju var “izlasīt”, tas ir nodziedāt ar šīs sistēmas palīdzību.

Jāpiebilst, ka Latvijā pagājušā gadsimta 70-80tajos gados, pēc mūzikas skolotāju (to vidū Ēvalds Siliņš un Helēna Lazarēviča) viesošanās Ungārijā Zoltana Kodāja relatīvās solmizācijas metode bija īpaši populāra un veidoja stabilu pamatu muzikālās audzināšanas mācību programmās.
2016. gadā Kodāja metode tika iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, bet 2017. gadu UNESCO pasludinājis par Kodāja atceres gadu.

Seminārā iecerēto tēmu loks ir diezgan plašs:
•    Kodāja pedagoģiskās filozofijas galvenie principi;
•    Zoltāns Kodājs – komponists, pētnieks un pedagogs;
•    Kodāja koncepcijas vēstuiriskais un muzikālais fons;
•    Dziedāšanas nozīme mūzikas izglītībā;
•    Tautas mūzikas nozīme mūzikas izglītībā;
•    Koncepcija – metode – metodiskā tehnika;
•    Mūzika bērnudārzā, mūzikas izglītība agrā bērnībā;
•    Uz pieredzi balstīta mācīšanās, muzikālo koncepciju pedagoģija;
•    Sagatavošanās – Prezentācija – Prakse;
•    Prasmju attīstība;
•    Iepazīstināšana ar jaunu muzikālo materiālu – principi un pedagoģiskā prakse;
•    Muzikālā materiāla didaktiskā izstrāde dažādām vecuma grupām;
•    Kodāja pedagoģiskās kompozīcijas un to izmantošana sākumskolā, vidusskolā un konservatorijā.

Šarolta Plathi beigusi F. Lista Budapeštas Mūzikas akadēmiju ar izcilību, specializējusies kordiriģēšanā un mūzikas pedagoģijā. No 1971. līdz 1991. gadam viņa strādājusi Budapeštas Speciālajā mūzikas skolā ar visām vecuma grupām, kā arī nodibinājusi un diriģējusi skolas kori. No 1984. gada vada Budapeštas Mūzikas akadēmija studentu pedagoģisko praksi. No 1991. gada Šarolta Plathi strādā Kodāja institūtā Kečkemetā, kur viņa pasniedz solfedžo, mūzikas teoriju un metodiku. Pēdējo 35 gadu laikā Šarolta Plathi lasījusi lekcijas, vadījusi seminārus un vairākus Kodāja vasaras kursus visā pasaulē –ASV, Kanādā, Lielbritānijā, Austrijā, Šveicē, Dienvidkorejā, Ķīnā, Singapūrā, Malaizijā un Jaunzēlandē.
Viņa ir līdzautore nacionālajai mācību programmai Music Primary Schools.

Seminārs notiks angļu valodā. Semināra dalībniekiem jāņem līdz nošu burtnīcas.
Atbalsta Ungārijas Vēstniecība Latvijā

Dalīties ar citiem: