JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

JVLMA ZPC uzsākts darbs pie Latvijas mūzikas vēstures fundamentāla pētījuma

Šī gada 6. februārī JVLMA Zinātniskās pētniecības centrā pulcējās mūzikas zinātnieku darba grupa, lai kolektīvi diskutētu par Latvijas mūzikas vēstures pētījuma koncepciju, struktūru un idejiskajām vadlīnijām. Latvijas mūzikas vēstures pētījuma projekta zinātniskā vadītāja ir ZPC pētniece, profesore, Dr.art. Lolita Fūrmane un no 2018. gada februāra tiek uzsākts darbs pie šī monumentālā pētījuma I sējuma “Mūzika Latvijas teritorijā no viduslaikiem līdz jaunlatviešu kustības sākumam (XV gs. – XIX gs. vidus)”, kurā būs iesaistīti atbilstošu nozaru speciālisti un eksperti. Kopumā akadēmiskajā sērijā plānoti 5 sējumi un pētījuma materiāls kļūs pieejams arī digitālajā platformā. 6. februāra apspriedē lemts par pētījuma izstrādes kārtību, termiņiem un finanšu avotu piesaisti.  Paredzēts, ka darbs pie Latvijas mūzikas vēstures I sējuma būs pabeigts 2021. gadā.

Foto autore – Anda Beitāne

Dalīties ar citiem: