JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Tiek izsludināts konkurss JVLMA zinātniskās un radošās darbības projektu pieteikumiem

Līdz 21. maija plkst. 16.00 JVLMA Kancelejā tiek gaidīti pieteikumi JVLMA zinātniskās un radošās darbības projektu konkursam. Saskaņā ar nolikumu priekšrocība finansējuma saņemšanai ir projektiem, kam jau ir piesaistīts līdzfinansējums (ar to saprotot JVLMA kontā ieskaitītu konkrētajam projektam adresētu finansējumu) vai ir noslēgta vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta atbalsta gadījumā (šādos gadījumos projekta pieteikumam jāpievieno nodomu protokols), un JVLMA maģistranta un/ vai doktoranta iesaiste projekta realizācijā (šeit svarīgi, lai iesaistītā persona ir maģistrants vai doktorants projekta realizācijas brīdī, nevis tikai uz projekta iesniegšanas brīdi).

Finansējumu zinātniskās un radošās darbības projektiem piešķir konkursa kārtībā. Konkursa mērķis ir veicināt zinātnisko un radošo darbību JVLMA. Finansējumu piešķir māksliniecisku, pētniecisku un starpdisciplināru projektu realizācijai – koncertprogrammu sagatavošanai, skaņdarbu radīšanai, pētniecības projektiem, jaunrades procesu veicināšanai.

Konkursā pieteiktā projekta vadītājs ir JVLMA akadēmiskā personāla docētājs, kurš, piesakot projektu, uzņemas pilnu atbildību par visu, kas saistīts ar šī projekta vadību un realizāciju no pieteikuma līdz rezultātam.

Sīkāk skat. JVLMA zinātniskās un radošās darbības projektu konkursa NOLIKUMS.

Konkursa rezultāti būs pieejami līdz 19. jūnijam JVLMA mājas lapā.

Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Dalīties ar citiem: