JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Uzmanību - studējošie!

4. un 6.semestra studentiem, kuri studē profesionālā bakalaura studiju programmā/ apakšprogrammā: Instrumentālā mūzika (izņemot apakšprogrammu Džeza mūzika), Kora diriģēšana, Simfoniskā orķestra diriģēšana, Pūtēju orķestra diriģēšana, Vokālā mūzika (izņemot apakšprogrammu Džeza vokāls), Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika, Etnomuzikoloģija, Kompozīcija!

Pilnvērtīgai un kvalitatīvai studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija apguvei, tiek piedāvāta tematisko daļu izvēle 5., 6. semestrim un 7., 8. semestrim. Katrā semestrī (5., 6. un 7., 8.) tiek piedāvāti tematiskās daļas izvēles kursi, no kuriem studējošajam jāizvēlas viens no desmit vai astoņiem piedāvātajiem katrā semestrī. 6.semestra studenti nedrīkst izvēlēties iepriekšējā studiju gadā jau apgūtu semestra kursu!

Ar tematiskās daļas izvēles kursu anotācijām var iepazīties JVLMA mājas lapā: www.jvlma.lv (Dokumenti → Veidlapas → Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija tematisko daļu izvēles anotācijas un veidlapas) un JVLMA bibliotēkas grāmatu nodaļā.

Pieteikuma veidlapa jāaizpilda elektroniski līdz š.g. 7.maijam ieskaitot. (piekļuve elektroniskajām veidlapām ir tikai no „jvlma” konta!) Iesnieguma elektroniskā veidlapa atrodas JVLMA mājas lapā: www.jvlma.lv (Dokumenti → Veidlapas → Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija tematisko daļu izvēles anotācijas un veidlapas).

Šī iesnieguma neiesniegšanas gadījumā studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija tematiskās daļas izvēles studiju kursus nozīmēs Muzikoloģijas katedras vadītāja pēc saviem ieskatiem.

Dalīties ar citiem: