JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

JVLMA aicina mūzikas, mākslas un dejas pedagogus pieteikties dalībai ES struktūrfondu finansētā tālākizglītības programmā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) aicina pretendentus ar profesionālo augstāko izglītību mūzikas/dejas vai mākslas nozarē un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, kā arī ar profesionālo vidējo izglītību mūzikas/dejas vai mākslas nozarē un attiecīgu profesionālo kvalifikāciju, un pretendentus ar līdztekus pamatizglītībai un vispārējai vidējai izglītībai apgūtu profesionālās ievirzes mūzikas/dejas vai mākslas izglītības programmu līdz 18. aprīlim pieteikties IZM saskaņotā 72 stundu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā pedagoģijā „ Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs”

Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi NR. 8.5.3.0/16/I/00" ietvaros Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas tālākizglītības programmu mērķi ir sniegt iespējas mūzikas/mākslas vai horeogrāfijas nozares augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem iegūt tiesības veikt pedagoģisko darbu profesionālajās izglītības iestādēs, sekmēt augstas raudzes radošo speciālistu iesaisti izglītojošās darbības vidē, kā arī, sekmējot personu iepriekšējā izglītībā ieguldīto valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu, sniegt iespējas mūzikas, mākslas un horeogrāfijas vidusskolu absolventiem iegūt tiesības atbilstoši iepriekšējā izglītībā iegūtajai kvalifikācijai mācīt profesionālās ievirzes izglītības mūzikas vai dejas, vai mākslas izglītības programmu mācību priekšmetus, nodrošinot pedagoģiskā sastāva atjaunošanu un atlasi profesionālās ievirzes kultūrizglītības iestādēs.

Programmas dalībnieki saņems aktuālāko informāciju par novitātēm pedagoģijā, psiholoģijā, izglītības procesu plānošanā, likumdošanā un informācijas tehnoloģiju izmantojumā izglītības jomā, kā arī prakses nodarbību ietvaros sadarbosies ar vadošajiem JVLMA profesionālo studiju kursu mācībspēkiem mācībstundu vērošanā, analīzē, stundu plānojuma un satura izstrādēs procesos.

Pieteikumus pedagogi aicināti iesniegt elektroniski JVLMA mājaslapā līdz 2018. gada 18. aprīlim – sadaļā arī atrodama plašāka informācija par programmu norisi. Savukārt tālākizglītības programmu aktivitātes plānotas piektdienās un sestdienās no 20.04.2018. līdz 26.05.2018.

Programmu apguve pretendentiem tiks pilnā apjomā finansēta Eiropas Struktūrfonda projekta ietvaros.

Inese Gūte
JVLMA Tālākizglītības nodaļas vadītāja
+371 67227184
inese.gute@jvlma.lv


Dalīties ar citiem: