JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina pieteikšanos projekta idejām, plāniem un iesniegumiem projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās ietvaros

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina pieteikšanos zinātniskajam personālam projekta idejām, plāniem un iesniegumiem projekta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās ietvaros pirmajam, otrajam un trešajam līmenim. Izvērtēšanai iespējams pieteikt mūzikas zinātnes, ar to sinerģisku zinātnes jomu un starpdisciplināras projektu idejas pirmajam līmenim, kā arī projekta plānus un iesniegumus otrajam un trešajam līmenim.

Pirmā līmeņa projekta ideju pieteikšana notiek brīvā formātā, ievērojot sekojošus kritērijus:

 1. Projekta līmeņu klasifikācija (pirmais, otrais vai trešais līmenis)
 2. Projekta tematika/iespējamais projekta nosaukums
 3. Projekta aktualitāte un nepieciešamības pamatojums
 4. Projekta realizācijas mērķis
 5. Atbildīgais pētnieks (norāde, vai ir projekta koordinators)
 6. Iesaistītais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas personāls
 7. Iespējamais starptautiskais konsorcijs (vismaz piecas partnerinstitūcijas)
 8. Ārvalstu partnerinstitūcijas profila atbilstība projekta sadarbības tematikai
 9. Ārvalstu partnerinstitūcijas pieredze sadarbības projektos
 10. Ārvalstu partnerinstitūcijas pētnieku darbības jomas atbilstība projekta sadarbības tematikai
 11. Ārvalstu partnerinstitūcijas pētnieku pieredze sadarbības projektos
 12. Projekta atbalsta pasākumi
 13. Sasniedzamo rezultātu uzskaitījums un pamatojums
 14. Projekta sagatavošanas laika grafiks
 15. Projekta pozīciju un izmaksu uzskaitījums, pamatojoties uz projekta līmeni
 16. Sasniedzamo rezultātu kvalitātes novērtējums

Otrā un trešā līmeņa projekta plānu un iesniegumu pieteikšanai jāizmanto veidlapas, kuras atrodamas mājaslapas sadaļā “Dokumenti” (Dokumenti – Veidlapas – Vērtēšanas kritēriji un veidlapas 1.1.1.5 projektam).

Projekta ideju, plānu un iesniegumu pieteikšana notiek elektroniski, nosūtot dokumentus projekta koordinatorei Lanai Burmistrovai (e-pasts: lana.burmistrova@jvlma.lv) vai personīgi iesniedzot dokumentus 208. telpā, iepriekš vienojoties par laiku.

Projekta ideju, plānu un iesniegumu pieteikšanas termiņš: 2018. gada 20. augusts2018. gada 14. septembris.

Rezultātu paziņošana notiks 2018. gada 21. septembrī.

Jautājumu gadījumā sazināties ar projekta koordinatori telefoniski (+371 29697413), elektroniski vai klātienē 208. telpā, iepriekš vienojoties par laiku.

Dalīties ar citiem: