JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

JVLMA veiktie infrastruktūras darbi vasarā

1. Jaunās gaismu sistēmas montāža Lielajā zālē (ERAF finansējums);

2. Telpu Nr. 109, 110 remonti (KM finansējums);

3. Maģistrālo elektrotīklu izbūve pagrabstāvā (KM finansējums);

4. Taustiņinstrumentu un pūšaminstrumentu iegāde (ERAF finansējums);

5.  Ērģeļu zāles krēslu restaurācija (ERAF finansējums);

6. Flīģeļu un pianīnu atjaunošana 12 klasēs (JVLMA finansējums);

7. IT aprīkojuma iegāde un montāža Ērģeļu zālē, ZPC, 225., 305., 322., 408. u.c. klasēs (ERAF finansējums);

 8. Āmuriņklavieru iegāde (KKF finansējums).

Dalīties ar citiem: