JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

TREŠĀ SEMESTRA studentiem!

TREŠAJĀ SEMESTRĪ studējošajiem profesionālā bakalaura studiju programmā/ apakšprogrammā Instrumentālā mūzika (izņemot apakšprogrammu Džeza mūzika), Kora diriģēšana, Vokālā mūzika (izņemot apakšprogrammu Džeza vokāls), Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs studiju kursā Mūzikas vēsture un teorija tiek piedāvāta tematisko daļu izvēle 3.un 4.semestrim.

Katrā semestrī tiek piedāvātas sešas tematiskās daļas: Renesanses mūzikas stilistika, Baroka mūzikas stilistika, Klasicisma mūzikas stilistika, Romantisma mūzikas stilistika, 20.gs. modernisma mūzikas stilistika  (20. gadsimta 2. puses modernisma un postmodernisma mūzikas stilistika un 20.gs. modernisma mūzikas stilistika (Opera 20. gadsimta 1. pusē: kultūrvēsturiskais konteksts un mūzikas stilistika).

Savu izvēli izdari šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMBJE-hVCbujjryWBt5x9zgJtxl3TyaanGGl5t80TDLEwZvg/viewform?c=0&w=1

Pieteikuma veidlapa jāaizpilda elektroniski līdz š. g. 10.septembrim (ieskaitot)!


 

Gadījumā, ja pieteikums netiks iesūtīts laikus, kursa Mūzikas vēsture un teorija stilistikas tematisko daļu izvēli studējošo vietā veiks Muzikoloģijas katedras vadītāja. 

Dalīties ar citiem: