JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Projekts “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai”

2018. gada 1.novembrī ir parakstīta vienošanās starp  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (turpmāk - JVLMA) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ieviešanu.

Projekta mērķis ir stiprināt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstāko izglītības institūciju akadēmisko personālu kvalitatīvas pedagoģiskās izglītības nodrošināšanai mūzikā, mākslā, dejā, literatūrā un kultūras studijās.

Projekta finansējuma saņēmējs ir JVLMA, kas īstenos projektu laika posmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.

Projekta kopējie izdevumi 326 189,41 EUR, t.sk. ESF finansējums 277 261,00 EUR, valsts budžeta finansējums 48 928,41 EUR.

Dalīties ar citiem: