JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Vēl tikai 10 dienas var pieteikties Erasmus+ studijām 2019./2020. akadēmiskajā gadā

Līdz 15. decembrim JVLMA Ārlietu daļā (112. kabinetā) gaidīsim pieteikumus studijām Erasmus+ apmaiņas programmā 2019./2020. gadā.

Studentiem ir tiesības izmantot Erasmus+ studiju un prakses stipendijas katrā studiju ciklā – bakalaura studijās, maģistrantūrā un doktorantūrā (no 3 mēnešiem studijām un no 2 mēnešiem praksei līdz 12 mēnešiem).

Pirmajā posmā vajadzīga Studējošo standarta iesnieguma veidlapa (atrodama JVLMA mājas lapā, sadaļā Dokumenti -> Veidlapas) - bez katedras vadītāja rezolūcijas. Pieteikumā jānorāda semestris/-i, kurā vēlaties doties Erasmus+ apmaiņas programmā, un 3 partneraugstskolas, uz kurām vēlaties sūtīt pieteikumus. Šajā izvēles procesā noteikti konsultējieties ar savu specialitātes pedagogu un katedras vadītāju, kas varēs ieteikt vispiemērotākos viesaugstskolu pedagogus, kā arī objektīvi novērtēt jūsu reālās izredzes tikt apstiprinātam studijām izvēlētajā viesaugstskolā.

Jūsu iesniegumi pēc 15. decembra tiks nodoti izskatīšanai katedrās. Katedru lēmumi tiks izskatīti rektorātā, un konkursa rezultāti būs zināmi II semestra sākumā.

Studentiem, kas saņēmuši pozitīvu katedru un rektorāta lēmumu, jāsāk gatavot ieraksts un Erasmus+ dokumenti izvēlētajām augstskolām.

Pats svarīgākais uzdevums ir sagatavot kvalitatīvu ierakstu - 3 dažādu stilu un laikmetu skaņdarbus, jo tas ir kā iestājeksāmeni neklātienē, tam ir izšķirošā loma lēmumā par jūsu uzņemšanu Erasmus+ studijās izvēlētajā augstskolā. Par ierakstu jāsāk domāt laikus, lai varētu parādīt sevi no vislabākās puses.

Vairāk par Erasmus+ programmu, partneraugstskolām un prasībām atradīsiet šeit: http://www.jvlma.lv/latvian/page/1850.html

Ar visiem jautājumiem, idejām, atklājumiem, priekiem un šaubām Erasmus+ sakarā droši dodieties uz JVLMA 112. kabinetu pie Anitas un Vitas.

Dalīties ar citiem: