JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Par stundu skaita samazinājumu mācību priekšmetā MŪZIKA

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija /JVLMA/ iebilst pret stundu skaita samazinājumu mācību priekšmetā Mūzika, uzstājot saglabāt līdzšinējo. Ir sagatavota pamatojuma vēstule Latvijas Republikas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, Valsts izglītības satura centra direktoram Guntaram Catlakam, kultūras ministrei Dacei Melbārdei un Latvijas Nacionālā kultūras centra direktorei Signei Pujātei

 

 

JVLMA vēstule Par stundu skaita samazinājumu mācībupriekšmetā MŪZIKA:

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta publicētā tiesību aktu projekta "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" (Projekts VSS-1039/TA-2442)  11. pielikumā “Pamatizglītības programmas paraugs” ietverto informāciju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk JVLMA) konstatējusi mācību priekšmeta Mūzika stundu skaita samazinājumu - 4.-6. klasē 175 stundas (5 stundas trīs gadu laikā nedēļā) pretstatā līdzšinējo MK noteikumu Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemts 2014. gada 12. augustā) 24. pielikumu “Pamatizglītības programmas paraugs”, kurā norādītais stundu skaits 4.-6. klasē ir 2 stundas nedeļā  (6 stundas trīs gadu laikā nedēļā).

Iepriekš minēto noteikumu projekta "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" (Projekts VSS-1039/TA-2442) 2. punktā norādīts, ka “pamatizglītības satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots”. Samazinot mācību priekšeta Mūzika stundu skaitu tiek apdraudēts pamatizglītības satura īstenošas mērķis – (..) skolēns, kurš ir ieinteresēts savā (..) emocionālajā (..) attīstībā. Pamatizglītībā jārūpējas par cilvēka līdzsvarotu un vispusīgu attīstību, taču mācību priekšmeta Mūzika saturs ir būtisks priekšnoteikums, izstrādājot pieeju radošas personības attīstībā.

Rūpējoties par Latvijas unikālās kultūras telpas attīstību un nemateriālā mantojuma saglabāšanu, būtiski pamatizglītībā sagatavot intelektuālus kultūras dzīves dalībniekus, tradīciju lietpratējus. Kā būtisks faktors ir Latvijai unikālā kora dziedāšanas tradīcija un Dziesmu svētku nepārtrauktības process, kura pamatā ir mācību priekšmetā Mūzika iegūtais muzicēšanas prasmju kopums.

JVLMA vēlas vērst uzmanību, ka mācību priekšmeta Mūzika stundu samazinājuma gadījumā tiek:

 - ietekmēta katra sabiedrības locekļa līdzsvarota un pilnvērtīga emocionālā attīstība;

- pastiprinātas bažas par Latvijas kultūras telpas unikalitātes samazināšanos;

- apdrautēta kultūras nemateriālā mantojuma un tradīciju saglabāšana.

Vēstule sagatavota, balsoties uz Mūzikas skolotāju katedras docētāju, pedagoģijas doktoru un mūzikas mācīšanas metodiķu zinātniskajiem pētījumiem mūzikas pedagoģijā, psiholoģijā, atzinumiem par mūzikas mācību apguves nepieciešamību vispārējā izglītībā, kā arī JVLMA sistēmiskās muzikoloģijas pētnieku atziņām par mūzikas mācīšanās, kolektīvās muzicēšanas neiropsiholoģiskajiem efektiem skolēna vispārējā izglītībā.

Šī brīžā projekta “Skola2030” mācību priekšmetā Mūzika izstrādātais standarta saturs 4.-6. klasei atbilst divām mācību stundām nedēļā visus trīs gadus, pretēji šobrīd plānotajam stundu skaitam, kas paredz vienas stundas samazinājumu nedēļā. JVLMA iebilst pret mācību stundu skaita samazinājumu mācību priekšmetā Mūzika un uzstāj saglabāt līdzšinējo mācību stundu skaitu.

Dalīties ar citiem: