JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Aktuāla informācija par studiju-prakses nedēļu no 3. līdz 9. decembrim!

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija atbilstoši Senāta lēmumam 2018./2019. akadēmiskajā gadā turpina īstenot studiju ciklogrammu, kurā 20 semestra nedēļas sadalītas 15 studiju nedēļās un 5 prakses darba nedēļās. Studiju prakses nedēļu risinājums izveidots, lai sekmētu JVLMA studiju procesa kvalitatīvu īstenošanu, nodrošinot studējošajiem tiesības izmantot visu iespējamo veidu studiju metodes, iespēju praksē un patstāvīgajā darbā nostiprināt teorijā un kontaktstundās iegūtās zināšanas un iemaņas, iespēju piedalīties atklātās nodarbībās, JVLMA un ārvalstu docētāju meistarklasēs (nekavējot grupu nodarbības), atbilstoši studējošo individuālajām vajadzībām – saņemt konsultācijas un citus nodarbību veidus, pilnvērtīgi apgūt grupu kursu saturu, nekavējot nodarbībās kolektīvās muzicēšanas projektu dēļ, utt.

INFORMĀCIJA PAR STUDIJU-PRAKSES NEDĒĻU NO 3. LĪDZ 9. NOVEMBRIM

  1. Studiju prakses darba nedēļā nenotiek teorētiskās lekcijas. Par konsultācijām pie teorētisko lekciju docētājiem studējošie vienojas individuāli ar docētāju.
  2. Praktiskajās, tai skaitā individuālajās nodarbībās, darbs notiks saskaņā ar docētāja izstrādāto plānojumu, kurā iekļautas ierastās vai citas darba formas (konsultācijas, atvērtās nodarbības u.c.).
  3. Studiju prakses nedēļā tiek realizēti kolektīvās muzicēšanas projekti korim, ansambļiem un orķestrim.
  4. Jebkuram studējošajam, neatkarīgi no specializācijas, tiek piedāvātas sekojošas papildus praktisko nodarbību iespējas:

Ērģeļu klases docētāji intensīvi gatavos studējošos semestra eksāmeniem, atbilstoši ASIMUT plānojumam. Trešdien 5. decembrī plkst.13.00 visi interesenti aicināti uz Pusdienlaika koncertu Sv. Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā, kurā koncertprakses iespēju izmantos studente Amanda Vingre.

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras docētāju prof. A. Liepiņa, prof. J. Maļecka, prof. V. Zilberta, prof. G. Rasas, asoc. prof. H. Hansenas, doc. M. Zilberta, lekt. L. Tīreles kontaktstundas notiks pēc stundu plāna, izņemot dienas, kurās plānoti studējošo pārbaudījumi. Klausītāji aicināti apmeklēt asoc. prof. Hertas Hansenas un emerit. prof. Eleonoras Testeļecas kameransambļa klases 3. semestra maģistrantes Undīnes Balodes /čells/ un prof. A. Liepiņa kameransambļa klases 3. semestra maģistranta E. Tomševica koncerteksāmenu 232. telpā 3. decembrī plkst. 14.30, kā arī prof. Alda Liepiņa un viesprof. Gunāra Larsena kameransambļa klases 1. semestra maģistrantes Rasas Kumsāres /vijole/ koncerteksāmenu 232. telpā 7. decembrī plkst. 12.00. Savukārt atklātās stundas šajā periodā vadīs asoc. prof. Dace Kļava – 3. decembrī plkst. 15.00 un 6. decembrī plkst. 12.00.

Klavieru katedra aicina visus interesentus uz katedras studējošo prakses koncertu Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 4. decembrī plkst. 18.00. Sakarā ar eksāmenu tuvošanos, docētāji koncentrēs praktisko darbu kontaktstundās atbilstoši ASIMUT plānojumam. Ceturtdien, 6. decembrī atklātās stundas 207. telpā no 10.00 līdz 12.00 vadīs docents Toms Ostrovskis.

Stīgu instrumentu katedras prakses nedēļas laikā notiks sekojošas aktivitātes: visi Stīgu instrumentu katedras studenti iesaistīti JVLMA simfoniskā orķestra mēģinājumos un koncertos, kas notiks ceturtdien, 06.12.2018., 18:00 Siguldas koncertzālē "Baltais Flīģelis" un piektdien, 07.12.2018., 18:00 JVLMA Lielajā zālē. Prakses projekta ietvaros diriģenta Zbigņeva Gracas /Zbigniew Graca, Polija/ vadībā solisti Diāna Kregere, Laima Krīgere, Anastasija Dolgoņenko /soprāns/, Diāna Bistere /mecosoprāns/, Dāvis Markovskis, Artis Muižnieks /baritons/ un Edgars Ošleja /bass/ atskaņos Volfganga Amadeja Mocarta Simfoniju nr. 29 La mažorā, uvertīras operām "Burvju flauta" un “Dons Žuans" kā arī ārijas no operām “Burvju flauta”, “Idomenejs”, “Mitridats, Pontas karalis”, “Figaro kāzas”, “Dons Žuans”. Ārpus simfoniskā mēģinājuma laikiem visi katedras docētāji strādās pēc ASIMUT plānojuma, visas nodarbības ir atklātas.

Pūšaminstrumentu katedras docētāji (I. Meija, I. Sneibis, A. Sīmanis, E. Upatnieks, A. Kazlausks, G. Kuzma, A. Šablovskis, G. Evelons, V. Vārdaunis, U. Zilberts, J. Retenais, R. Zaļupe, E. Saksons) strādās ar individuālajām un kameransambļu nodarbībām atbilstoši ASIMUT plānojumam. Emeritus prof. Imanta Sneibja, lekt. Egila Upatnieka, doc. Gunta Kuzmas, doc. Gata Evelona un doc. Ulda Zilberta nodarbības ir atklātas klausītājiem. 5. decembrī lekt. E. Upatnieks vadīs nodarbības oboju mēlīšu izgatavošanas tehnikā. Doc. Guntis Kuzma 3. un 4. decembrī no plkst.16.00 vadīs JVLMA Simfoniskā orķestra grupu darbus Lielajā zālē. 

 

Kora diriģēšanas docētāji (docents J.Baltiņš, asoc.prof. M.Sirmais, lektors K.Ādamsons, profesore A.Birziņa, profesors S.Kļava, 
asoc.prof. R.Vanags, emerit.prof. J.Zirnis, asoc.prof. A.Veismanis, docents M.Klišāns, asoc.prof.A.Platpers, profesore M.Marnauza) veiks darbu ar studējošajiem atbilstoši ASIMUT plānojumam. Jauktā kora mēģinājumus noteiktajos laikos vadīs docētājs J.Ozols un docents J.Baltiņš. Senās mūzikas koncerta mēģinājumi noritēs 225. telpā 03.12. plkst.14.10, 04.12. plkst.14.10, JVLMA Lielajā zālē 05.12. plkst.14.30, 06.12. 10.00 un 14.30. Plānota arī docētāju un studējošo tikšanās ar komponistu Imantu Ramiņu JVLMA Ērģeļu zālē 5. decembrī plkst. 14.10.

Kora diriģēšanas katedras docētāji (docents J.Baltiņš, asoc.prof. M. Sirmais, lektors K. Ādamsons, profesore A. Birziņa, profesors S. Kļava, asoc.prof. R. Vanags, emerit.prof. J. Zirnis, asoc.prof. A. Veismanis, docents M. Klišāns, asoc.prof. A. Platpers, profesore M. Marnauza) veiks darbu ar studējošajiem atbilstoši ASIMUT plānojumam. Jauktā kora mēģinājumus noteiktajos laikos vadīs docētājs J. Ozols un docents J. Baltiņš. Senās mūzikas koncerta mēģinājumi noritēs 225. telpā 03.12. plkst.14.10, 04.12. plkst.14.10, JVLMA Lielajā zālē 05.12. plkst.14.30, 06.12. 10.00 un 14.30. Plānota arī docētāju un studējošo tikšanās ar komponistu Imantu Ramiņu JVLMA Ērģeļu zālē 5. decembrī plkst. 14.10.

Vispārējo klavieru katedras docētāji (emerit. prof. J.Matulis, emerit. prof. M.Sīpola, prof. N.Vīksne, doc. V.Vēriņa, lekt. S.Vanaga, lekt. I.Puriņa, lekt. I.Kundziņa, docēt. Dz.Erliha, docēt. V.Razdorovs un lekt. Ieva Dzērve) strādās atbilstoši ASIMUT individuālo kontaktstundu plānojumam. Emerit. prof. J.Matulis visiem interesentiem piedāvā apmeklēt atklātās stundas klavierspēlē, ja vien apmeklējums tiek iepriekš saskaņots.

Kompozīcijas katedras mācībspēki turpina darbu individuālajās kontaktstundās, kā arī piedāvā katedras studentiem vērojošās prakses iespējas JVLMA SO un jauktā kora mēģinājumu norisē JVLMA Lielajā zālē, kā arī Lielajā Ģildē.

Svešvalodu klases docētāja Ida Losberga 3. decembrī nodrošinās studējošajiem konsultācijas kursos Franču valoda no pamatiem (C daļa, plkst.9.00), Krievu valoda ar priekšzināšanām (C daļa, plkst. 12.30), kā arī 5. decembrī ar studējošajiem, kuri pieteikušies konsultācijām, strādās ar individuālām papildus tēmām kursa Lietišķā franču valoda no pamatiem ietvaros.

Prakses nedēļu laikā studējošie aicināti maksimāli izmantot citas studiju darba formas un iesaistīties JVLMA katedru nodrošinātajās aktivitātēs.

Dalīties ar citiem: