JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

ESF projekta ietvaros JVLMA viesojas prof. Kristi Kiilu no Tallinas

2018./2019. akadēmiskajā gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā /JVLMA/ ESF projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros uzaicināta viesdocētāja no Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijas - Mūzikas pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore Kristi Kiilu.

Sadarbībā ar profesori JVLMA Mūzikas skolotāju katedras docētāji analizēs Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijas mūzikas skolotāju studiju programmas, izsverot labās prakses piemērus izmantošanai jauno Latvijas mūzikas skolotāju studiju programmu izstrādē.

Viesdocētājas lekcijās un nodarbībās mūzikas pedagogi tiks iepazīstināti ar mūzikas apguves iespējām Igaunijā no pirmsskolas līdz mūžizglītībai, jauninājumus izglītības sistēmā, kā arī diskusijas par izaicinājumiem un to iespējamiem risinājumiem mūzikas pedagoģijā.

Dalīties ar citiem: