JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

JVLMA īsteno projektu “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide”

Kopš 2018.gada 1.jūnija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) projektu “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” Nr.8.2.1.0/18/I/001.

Tā mērķis ir pedagoģijas studiju programmu “41. Mūzikas, dejas, mākslas skolotājs” un “42.  Mūzikas, dejas, mākslas, literatūras un kultūras studiju skolotājs” jaunveide atbilstoši pedagoga profesijas standartam, nodrošinot augstākās izglītības Latvijā resursu efektīvu koplietošanu un mazinot pedagoģijas studiju programmu fragmentāciju.

Patlaban JVLMA sadarbībā ar Latvijas Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes ekspertiem izstrādā divas pedagoģijas studiju programmas (t.sk. standartus, studiju programmu moduļus, moduļu saturu, atlases un kvalifikācijas prasības, izglītības atzīšanas kritērijus): “41. Mūzikas, dejas, mākslas skolotājs” un “42. Mūzikas, dejas, mākslas, literatūras un kultūras studiju skolotājs”.  Vienotu studiju programmu satura izstrādes procesu organizē projekta studiju programmu satura koordinators.

Dalīties ar citiem: