JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

JVLMA studējošie aicināti pieteikties semināram "Māksla dzīvot no mākslas"

“Nevaru definēt, ko tieši es iemācījos, bet šīs zināšanas tagad izmantoju katru dienu!”
(Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas students)

ActInArt – ziemeļvalstu mākslas uzņēmējdarbības tīkls aicina studējošos pieteikties intensīvam semināram mūzikas, izpildītājmākslu un mākslas menedžmenta jomu studējošajiem "Māksla dzīvot no mākslas". Seminārs noritēs Somijas piejūras pilsētā Jakobstadā no 2019. gada 4. līdz 8. maijam; to sadarbībā ar ActInArt organizē Lietišķo zinātņu universitātes “Novia” Kultūras fakultāte. Semināra laikā studējošie piedalīsies mentoringa sesijās, lekcijās, grupu darbos un praktiski aprobēs iegūtās zināšanas. Dalībnieki strādās ar tādām tēmām kā:

  • Kas mēs esam kā mākslinieki / mākslas menedžeri un kā mums virzīties uz savu mērķi?
  • Kā varam savu radošo potenciālu un profesionālās kompetences iedzīvināt reālos projektos?
  • Kāda ir mūsu kā mākslinieku loma mūsdienu sadarbībā – kopumā un šī gadsimta izaicinājumu kontekstā?

Semināra detalizētu saturu sadarbībā ar kompetentiem ActInArt tīkla pedagogiem un pētniekiem izstrādās semināra dalībnieki – studējošie.

PRAKTISKĀ INFORMĀCIJA:
Norises periods: 2019. gada 4.-8. maijs
Norises vieta: Jakobstada, Somija
Semināra līmenis: bakalaura un maģistra programmu studējošajiem
ECTS: pēc semināra apguves tiks izsniegts apliecinājums par 5 ECTS kredītpunktu ieguvi
Finanses: ActInArt tīkls sedz ceļa, dzīvesvietas un pārtikas izmaksas
Kā pieteikties: studējošais sagatavo motivācijas vēstuli (līdz 1 lpp. A4), kurā norāda savu māksliniecisko pieredzi, kā arī plānoto nākotnes mērķi un profesiju, skaidrojot, kā šis seminārs varētu palīdzēt nosprausto mērķu sasniegšanā.

Motivācijas vēstule jāsūta uz ActInArt JVLMA pārstāvja e-pasta adresi: toms.ostrovskis@jvlma.lv
Papildu informāciju var sniegt ActInArt koordinatore Anna Ranczakowska: anna@ema.edu.ee

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 1. februāris

www.actinart.org

Dalīties ar citiem: