JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Džona Habrona vieslekcijas E. Žaka-Dalkroza ritmiku un mūzikas terapiju

Šī gada 12. un 13. martā JVLMA viesosies mūzikas terapijas un ritmikas (Eurhythmics) profesors un pētnieks no Koventri universitātes un Mančesteras mūzikas koledžas Džons Habrons.
Džona Habrona galvenais pētniecības lauks ir padziļināta šveiciešu komponista,  mūzikas pedagoga un teorētiķa, ritmikas mācības izveidotāja  Emīla Žaka-Dalkroza darbība un metodoloģija, kā arī Dalkroza ritmikas atklāsmju un paņēmienu tālāk lietojums mūzikas terapijā. Ideja par mūzikas un kustības vienotības nepieciešamību pieder jau senajiem grieķiem, tomēr tās īstenošana nopietnā izglītojošā un personību daudzpusīgi attīstošā sistēmā pieder Emīlam Žakam-Dalkrozam. Ar ritmikas mācības ieviešanu sākas vesels apvērsums ne tikai mūzikas pedagoģijā, bet arī vispārējā pedagoģijā, kur par galvenajām iegūtajām kompetencēm uzskatāma sevis kā mentālas fiziskas un vienlaicīgi garīgas būtnes apzināšanās gan ar prātu,  gan ar mūzikas un kustību izraisītām emocijām, gan ar kinestētiskām neiromuskulārām izpausmēm mūzikas iespaidā. Dalkroza izveidotie mācību līdzekļi ir gan iedvesmas avots, gan „cietais rieksts” to pētniekiem.
Džons Habrons ir iniciators lielu vērienīgu starptautisku konferenču izveidei, kas pēta tieši Dalkroza gan pedagoģisko, gan māksliniecisko darbību un daiļradi saistībā ar jaunām pieejām un inovācijām mūsdienu pedagoģijā, gan ar „vēl neatklātā Dalkroza” atklāšanu un izpēti. Protams, mūsdienās ritmika (angļu valodā eurhythmics) ir attīstījusies un sazarojusies ļoti lielā daudzveidībā, tomēr tās pamats ir nemainīgs - tā ir mūzikas un kustības vienotība, kuras vienojošais komponents ir ritms un tā tālāk attīstība gan kustību, gan instrumentālās  improvizācijās.
Piedāvātajās lekcijās būs iespējams iepazīties, gan ar ieskatu par E.Žaka-Dalkroza ritmikas izveidošanos, pamatprincipiem un attīstību, tās tālāku saistību ar dažādu modernās dejas stilu izveidošanos un mūzikas terapiju, gan ar jaunākajiem pētījumiem par to visā pasaulē. Pats Džons Habrons arī veicis dažādus pētījumus, par ko dalīsies ar saviem klausītājiem.
Aicināti visi interesenti gan no vispārējās izglītības mūzikas skolotāju, gan deju, gan mūzikas skolotāju programmām. Īpaši saistoši tas varētu būt arī visiem mūzikas teorijas priekšmetu kursu klausītājiem un pasniedzējiem, kā arī muzikologiem. Mūzikas un kustību integrēti vingrinājumi ir veltīti arī instrumentu spēles apguvei. Stājas, koordinācijas un ķermeņa daļu neatkarības veicināšana ir nozīmīga topošajiem diriģentiem.
12.03.2019. 305. auditorijā
10.45 - 12.15   Ritmikas izplatība un daudzveidība mūsdienu sabiedrībā. Ritmikas pētījumu veikšanas metodoloģija.
12.30 - 14.00  Mūzikas terapija demences slimnieku ārstēšanā un slimības simptomu mazināšanā. Dalīšanās personīgajā pieredzē.
13.03.2019. 305. auditorijā
10.45  - 12.15  Dalkroza ritmikas mācības vēsturiskā izveidošanās. Mūzikas un kustības savstarpējā iedarbība un labsajūta.
12.30  - 14.00  Dalkroza ritmikas mācības jaunāko pētījumu apskats saistībā ar praksi

Aicināti visi interesenti!

Dalīties ar citiem: