JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Aktuāla informācija STUDENTIEM par studiju-prakses nedēļu no 15. aprīļa līdz 12. maijam!

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija atbilstoši Senāta lēmumam 2018./2019. akadēmiskajā gadā turpina īstenot studiju ciklogrammu, kurā 20 semestra nedēļas sadalītas 15 studiju nedēļās un 5 prakses darba nedēļās. Studiju prakses nedēļu risinājums izveidots, lai sekmētu JVLMA studiju procesa kvalitatīvu īstenošanu, nodrošinot studējošajiem tiesības izmantot visu iespējamo veidu studiju metodes, iespēju praksē un patstāvīgajā darbā nostiprināt teorijā un kontaktstundās iegūtās zināšanas un iemaņas, iespēju piedalīties atklātās nodarbībās, JVLMA un ārvalstu docētāju meistarklasēs (nekavējot grupu nodarbības), atbilstoši studējošo individuālajām vajadzībām – saņemt konsultācijas un citus nodarbību veidus, pilnvērtīgi apgūt grupu kursu saturu, nekavējot nodarbībās kolektīvās muzicēšanas projektu dēļ, utt.

INFORMĀCIJA PAR STUDIJU-PRAKSES NEDĒĻĀM NO 15.04. LĪDZ LĪDZ 12.05.

  1. Studiju prakses darba nedēļā nenotiek teorētiskās lekcijas. Par konsultācijām pie teorētisko lekciju docētājiem studējošie vienojas individuāli ar docētāju.
  2. Praktiskajās, tai skaitā individuālajās nodarbībās, darbs notiks saskaņā ar docētāja izstrādāto plānojumu, kurā iekļautas ierastās vai citas darba formas (konsultācijas, atvērtās nodarbības u.c.).
  3. Studiju prakses nedēļā tiek realizēti kolektīvās muzicēšanas projekti korim, ansambļiem un orķestrim.
  4. Jebkuram studējošajam, neatkarīgi no specializācijas, tiek piedāvātas sekojošas papildus praktisko nodarbību iespējas:

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedrā prakses nedēļās plānoti sekojoši darbi un aktivitātes: asoc. prof. D. Kļavas atklātās stundas būs iespējams apmeklēt 15.04. 8:00-10:45; 16.04. 10:45-14:00; 17.04. 9:00-9:45; 18.02. 10:45-14:10. 8. semestra studentu diplomeksāmens studiju kursā "Klavierpavadījums" noritēs 16.04. plkst. 14.00-17.00 JVLMA Lielajā zālē. Prof. A. Liepiņa, prof. J. Maļecka, prof. V. Zilberta, prof. G. Rasas, asoc. prof. H. Hansenas, doc. M. Zilberta, lekt. L. Tīreles kontaktstundas noritēs pēc ASIMUT norādītā stundu plāna. Stundas var būt atklātas, iepriekš vienojoties ar docētājiem.

Klavieru katedrā lektore Dr.art.Diāna Zandberga aicinās uz atklātām lekcijām pianisma vēsturē trešdien 17. aprīlī 205. telpā no plkst. 9.00 līdz 10.35 “Krievu romantisma klaviermūzikas virsotnes (angļu valodā)” un no 10.45 līdz 12.20 ‘Spāņu klaviermūzika”. Savukārt 18. aprīlī JVLMA LMT zālē no plkst.10.00 līdz 14.00 noritēs pianistes Antoņinas Suhanovas (Londona) meistarklases. No 6. līdz 11. maijam Klavieru katedras mācībspēki prof. Juris Kalnciems un doc. Toms Ostrovskis ar meistarklasēm viesosies Antona Bruknera Mūzikas augstskolā Lincā, Austrijā.

Ērģeļu klasē patstāvīgā darba nedēļā no 15.04. līdz 18.04. un prakses nedēļā no 23.04. līdz 26.04. lekcijas un individuālās nodarbības notiks saskaņā ar sarakstu. Trešdien, 17.04. pl.13:00 2.semestra maģistrante Laura Ivanova piedalīsies Pusdienlaika koncertā Rīgas Sv.Pestītāja baznīcā, 24.04. pl.18:00 JVLMA Ērģeļzālē noritēs ērģeļspēles studentu koncerts ciklā "ĒRĢELES-BAHS-LAIKMETS" (piedalīsies 13 studenti). Patstāvīgā darba nedēļās no 29.04. līdz 3.05. un no 7.05. līdz 10.05. individuālās nodarbības noritēs izlases veidā, saskaņojot ar docētājiem. 4.05. plkst.12:00-18:00 skanēs ērģelnieku koncerts Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes baznīcā, bet 8.05. plkst.15:30 6.semestra studente Amanda Vingre kārtos ieskaiti improvizācijā Rīgas Sv.Jāņa baznīcā.

Akordeona klasē prakses nedēļās stundas pēc ASIMUT plānojuma vadīs doc. J. Rižovs un lekt. A. Noviks. Stundas būs slēgtas. 17. aprīlī JVLMA skanēs Lietuvas Teātra un Mūzikas akadēmijas akordeona katedras studentu koncerts JVLMA.

Stīgu instrumentu katedrā 15.04. un 16.04. JVLMA 122. auditorijā un LMT kamerzālē noritēs čella spēles meistarklases Nicholas Jones vadībā (Mančestra). 17. un 18.04. no 14.00-16.00 LMT kamerzālē interesenti varēs klausīties JVLMA Simfoniskā orķestra grupu darbus I un II vijolēm. No 23. līdz 27. aprīlim JVLMA stīgu instrumentu studenti iesaistīsies JVLMA simfoniskā orķestra sezonas noslēguma mēģinājumos un koncertos. Sestdien, 27.04.2019. plkst. 17:00, JVLMA Lielajā zālē skanēs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncerts "1+1+1" - solists Marks Viļenskis /čells/, diriģents Kaspars Ādamsons. Pārējā prakses nedēļu laikā noritēs kontaktstundas pie katedras docētājiem pēc ASIMUT plānojuma. Visas nodarbības ir klausītājiem atklātas.

Vispārējās klavierspēles katedras studenti Shino Yamasaki, Tomass Ančs, Artūrs Oskars Mitrevics, Edgars Mākens, Andrejs Jegorovs un Adam Adamovič sniegs koncertu Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas Koncertzālē 18. aprīlī plkst. 15.50. Savukārt 26.,27. aprīlī Tallinā norisināsies XV Starptautiskais Baltijas Mūzikas augstskolu Vispārējās klavierspēles festivāls, kur JVLMA pārstāvēs docētāji emerit. prof. Jānis Matulis un lektore Ieva Dzērve, un koncertā - studenti Artūrs Oskars Mitrevics, Aigars Raumanis, Andrejs Jegorovs un Adam Adamovič. Prakses nedēļu laikā docētāji strādās kā jau ierasts, pēc ASIMUT stundu plānojuma.

Prakses nedēļu laikā studējošie aicināti maksimāli izmantot citas studiju darba formas un iesaistīties JVLMA katedru nodrošinātajās aktivitātēs.

Dalīties ar citiem: