JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Informācija 4. semestra maģistrantiem!

Valsts pārbaudījums Maģistra diplomreferāta aizstāvēšana notiks 2019. gada 14. un 16. maijā 205. klasē. 

Uzstāšanās kārtību skatīt šeit.

Maģistra diplomreferāts 3 eksemplāros jāiesniedz Studiju programmu direkcijā līdz 7. maija plkst. 16.00.

Dalīties ar citiem: