JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Mūsu maģistranti un profesori starptautiskā festivālā un ECMTA konferencē Lisabonā

40. Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu kameransambļu festivālā, kas Eiropas Kamermūzikas pedagogu asociācijas ECMTA konferences ietvaros notika Lisabonas mūzikas augstskolā /Escola Superior de Musica de Lisboa/ no 26. līdz 28.aprīlim, ar spožiem panākumiem piedalījās profesoru Gunāra Larsena un Alda Liepiņa maģistranšu Klavieru trio Vīzija – vijolniece Kristiāna Ozoliņa, čelliste Dārta Svētiņa un pianiste Sintija Šteinkopfa. Festivāla koncertos spēlēja dažādu sastāvu kameransambļi no piecām dalībvalstīm: Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas, Friderika Šopēna Mūzikas universitātes /Varšava/, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Lisabonas mūzikas augstskolas /Portugāle/. Klavieru trio Vīzija noslēguma koncertā, kas notika slavenā Calouste Gulbenkian fonda Kamerzālē, artistiski, pārliecinoši un spilgti atskaņoja Jozefa Haidna un Maijas Eifeldes klavieru trio, saņemot nedalītu klausītāju atzinību.

Eiropas Kamermūzikas pedagogu asociācijas ECMTA konferencē piedalījās 30 dalībnieki no 11 dalībvalstīm. 18 viesprofesori vadīja meistarklases kameransamblī, viņu vidū arī mūsu akadēmijas profesori Gunārs Larsens un Jānis Maļeckis. Studentu ansambļi bija ļoti atsaucīgi un ieinteresēti aktīvam darbam. Septiņi vieslektori uzstājās foruma prezentācijās un diskusijās par pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem. Profesora Jāņa Maļecka prezentācija Mūzikas vizualizācija. Māksla kā palīgs muzikālā tēla izpratnē piesaistīja klausītāju uzmanību ar netradicionālu pieeju, krāšņām gleznu reprodukcijām un spilgtiem skaņdarbu audio ierakstiem. Informācija par konferenci pieejama ECMTA mājas lapā: www.ecmta.eu

Konferences noslēgumā tika pārvēlēti Eiropas Kamermūzikas pedagogu asociācijas prezidents un valde. Arī nākamos trīs gadus ECMTA turpinās vadīt Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas profesore pianiste Marje Lohuaru. Gandarījums par aktīvo un rezultatīvo asociācijas darbību un jauniem interesantiem starptautiskiem kamermūzikas projektiem.

Pēc konferences notika Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu kameransambļu festivālu organizācijas komitejas sēde, kurā tika pieņemts lēmums organizēt nākamo Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu kameransambļu festivālu Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā Viļņā /17.-20.04.2020/, par ko ļoti priecājamies.

Trīs dienas Lisabonas mūzikas augstskolā paliks mūziķu atmiņā gan ar saspringtu darba grafiku (lekcijas, mēģinājumi, koncerti, meistarklases, sēdes), gan ar mūsu portugāļu kolēģu sirsnību, ģimenisko atmosfēru un priekšzīmīgo pasākumu organizēšanu. Īpaši jāatzīmē mūsu iemīļotā viesprofesora Paulo Pačeko /Paulo Pacheco/ nopelni festivāla un konferences sagatavošanā.

Tiksimies pēc gada 41. Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu kameransambļu festivālā un ECMTA konferencē Viļņā!

Dalīties ar citiem: