JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Informācija 4. un 6. semestra bakalauriem

Līdz š.g. 30. maijam ir jāizdara izvēle par studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija vēlamajām tematiskajām daļām, kas tiks apgūtas nākamajā akadēmiskajā gadā!

Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija izvēles tematiskās daļas nākamajam akadēmiskajam gadam studenti izvēlas atsevišķi katram semestrim. Tas nozīmē, ka ir iespēja apgūt divas tematiskās daļas – katru savā semestrī.

Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija izvēles tematisko daļu anotācijas pieejamas JVLMA bibliotēkas grāmatu nodaļā, “jvlma” e-pastos, kā arī mājaslapā www.jvlma.lv (Dokumenti – Veidlapas – Studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija tematisko daļu anotācijas un iesniegums).

Izvēle jāizdara līdz š.g. 30. maijam, aizpildot ievietoto iesniegumu www.jvlma.lv.

Ja vēl neesat aktivizējuši savu “jvlma” kontu, tad tagad ir pats pēdējais brīdis to izdarīt, jo piekļuve elektroniskajām veidlapām ir tikai no “jvlma” konta!

*Iesnieguma neiesniegšanas gadījumā studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija izvēles tematisko daļu apstiprinās Muzikoloģijas katedras vadītāja pēc saviem ieskatiem!

Dalīties ar citiem: