JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Noskaidroti 2019. gada mecenātu balvu laureāti

13. jūnijā plkst. 16.00 JVLMA Ērģeļu zālē notiks ikgadējā mecenātu balvu pasniegšana, kurā klātesošajiem būs iespēja noklausīties arī balvu ieguvēju koncertu.

Svinīgā ceremonijā tiks pasniegta Tālivalža Ķeniņa balva komponistiem, Arnolda Šturma balva, Ivara un Anitas Gaides balva, prof. Oļģerta Zīlversa balva un Nika Gothama balva.

2019. gada mecenātu balvu saņēmēji:

  • flautista un komponista Arnolda Šturma balva piešķirta 4. semestra maģistrantei, asoc. prof. Ilonas Meijas audzēknei Egijai Sproģei-Orehovai;
  • komponista Tālivalža Ķeniņa balvai izvirzīta JVLMA Kompozīcijas katedras bakalaura 8. semestra studente, asoc. prof. Rolanda Kronlaka audzēkne Alise Rancāne;
  • mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides Mūzikas balvu saņem doc. Kristīnes Ademaites ērģeļu klases 6. semestra studente Amanda Vingre un JVLMA Vokālās katedras docētāja Roberta Hansona 8. semestra students Edgars Ošleja;
  • klavierspēles profesora Oļģerta Zīversa balva šogad piešķirta prof. Jura Kalnciema audzēknei, JVLMA Klavieru katedras studentei Lāsmai Neulānei un JVLMA Orķestra diriģēšanas katedras un emerit. prof. Jāņa Matuļa vispārējās klavierspēles audzēknim Artūram Oskaram Mitrevicam;
  • saksofonista un komponista Nika Gothama balvu saņem asoc. prof. Rolanda Kronlaka un prof. Andra Vecumnieka Kompozīcijas klases 8. semestra studējošā Agita Reķe;
  • Ilgas Štauveres balva piešķirta Agitai Reķei un doc. Gunta Kuzmas un lekt. Mārtiņa Circeņa audzēknei Laimai Ratniecei-Miltiņai.

Dalīties ar citiem: