JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Dr. art. Diāna Zandberga piedalās atskaņotājmākslas simpozijā

JVLMA lektore Dr.art. Diāna Zandberga ar JVLMA un VKKF atbalstu piedalījās Ziemeļvalstu atskaņotājmākslas pētniecības simpozijā (Nordic Symposium on Artistic Research in Music), kas notika 2019. gada 4.-5. jūnijā Somijā, Sibeliusa akadēmijas konferenču centrā Kallio-Kuninkalā.

Latviešu mūziķe simpozija ietvaros sniedza koncertlekciju "Klavieru nodaļas pirmsākumi Latvijas Konservatorijā Jāzepa Vītola Variācijās-portrejās op. 54", iepazīstinot ar savu pētījumu par JVLMA Klavieru katedras vēsturi, kā arī atskaņojot virtuozās Jāzepa Vītola Variācijas- portrejas (1920), kurās sniegti augstskolas pirmā (1919./1920.) akadēmiskā mācību gada klavierspēles pedagogu muzikālie raksturojumi.

Simpozijā piedalījās Ziemeļvalstu mūzikas augstskolu atskaņotājmākslas doktorantūru mācībspēki un doktoranti.

Dalīties ar citiem: