JVLMA.lv

JVLMA aktualitātes

Arhīvs

JVLMA Kordiriģēšanas katedras docētāji viesojas Arvo Pērta centrā Igaunijā

 

 

19. janvārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kordiriģēšanas katedras docētāji viesojās pavisam nesen atvērtajā Arvo Pērta centrā Igaunijā.


Lasīt vairāk

16. janvārī apstiprināts Attīstības projektu uzraudzības padomes nolikums

2019.gada 16.janvārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk – JVLMA) Senāta sēdē tika apstiprināts Attīstības projektu uzraudzības padomes nolikums, kuras darbības mērķis ir veicināt JVLMA attīstību atbilstoši JVLMA Attīstības stratēģijā 2016. - 2020. gadam noteiktajam. Attīstības projektu uzraudzības padomes galvenie uzdevumi ir sniegt priekšlikumus JVLMA attīstības stratēģijas ieviešanas procesam kopumā un JVLMA attīstības projektu veiksmīgai ieviešanai.


Lasīt vairāk

Sadarbības līgums starp JVLMA un AS “Latvijas Finieris”

16. janvārī tika noslēgts jauns un daudzsološs sadarbības līgums starp Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) un AS “Latvijas Finieris”. Tā mērķis ir atbalstīt studentu profesionālās pilnveides procesu un radošo darbību atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, pedagoģijas un pētniecības virzienos.


Lasīt vairāk

Domeniko Čimarozas komiskā opera SLEPENĀS LAULĪBAS

Piektdien, 18. janvārī plkst. 18.00 Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē operstudija "Figaro" aicina skatītājus uz Domeniko Čimarozas komiskās operas “Slepenās laulības”...


Lasīt vairāk

JVLMA un LMT Gada balvas 2018 pasniegšanas ceremonijas un koncerta tiešraide.

 


Lasīt vairāk

JVLMA un LMT Gada balvas laureāti

2018. gads tuvojas izskaņai un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā /JVLMA/ ir pienācis laiks atskatīties uz aizvadītajos 12 mēnešos paveikto. Kā jau katru gadu, arī šoreiz 2019. gada 11. janvārī svinīgā apbalvošanas ceremonijā tiks pasniegts Mūzikas akadēmijas augstākais apbalvojums – JVLMA un LMT Gada balva.   


Lasīt vairāk

No 11. janvāra JVLMA 3. stāvā būs iespēja aplūkot izstādi


Lasīt vairāk

Par telpu izmantošanu 11. janvārī

Piektdien, 11.janvārī, telpu izmantošana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā tiek noteikta līdz plkst. 19.45.


Lasīt vairāk

11. janvārī JVLMA aicina uz informatīvu semināru par starptautiskās sadarbības projektu attīstību pētniecībā un inovācijās

 

2019. gada 11. janvārī, no plkst. 12.00 – 14.00, JVLMA 231. auditorijā notiks informatīvs seminārs par starptautiskās sadarbības projektu attīstību pētniecībā un inovācijās.


Lasīt vairāk

JVLMA izsludina pieteikšanos projekta idejām, plāniem, inovācijām projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" ietvaros

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina pieteikšanos projekta idejām, plāniem un iesniegumiem projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās ietvaros pirmajam, otrajam un trešajam līmenim. Izvērtēšanai iespējams pieteikt mūzikas zinātnes, ar to sinerģisku zinātnes jomu un starpdisciplināras projektu idejas pirmajam līmenim, kā arī projekta plānus un iesniegumus otrajam un trešajam līmenim.

Pieteikšanās termiņš: 2019. gada 3. janvāris – 2019. gada 1. februāris.


Lasīt vairāk

Aicinām uz preses konferenci Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā

Otrdien, 2019. gada 8. janvārī plkst. 11.00 JVLMA Senāta zālē aicinām visus interesentus piedalīties Preses konferencē, kurā klātesošie tiks iepazīstināti ar JVLMA un LMT GADA BALVAS 2018 laureātiem un to sasniegumiem.


Lasīt vairāk

Pianistes Ineses Klotiņas meistarklases JVLMA

2019. gada 4. janvārī JVLMA 209. telpā plkst.10.30 Klavieru katedra organizē pianistes Ineses Klotiņas (Zviedrija) meistarklases.

Inese Klotiņa klavierspēli sākusi apgūt sešu gadu vecumā Emīla Dārziņa Mūzikas skolā pie pedagoģes Alises Kvasovas un vēlāk pie profesores Ilzes Graubiņas. 2000. gadā absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un izcīnījusi stipendiju studijām Londonas Gildholas Mūzikas un drāmas skolā pie profesores Džoanas Havilas. Pēc maģistra grāda klavierspēlē iegūšanas divus gadus šajā augstskolā apguvusi klavierpavadījuma un kamermūzikas specialitātes.

Kopš 2005. gada viņas dzīvesvieta ir Zviedrijā – tur pēc studijām Stokholmas Karaliskajā Mūzikas augstskolā pie Stafana Šejas viņa 2008. gadā ieguvusi solistes diplomu un goda žetonu. Inese Klotiņa guvusi panākumus daudzos starptautiskos konkursos, tostarp 3. vietu M. Čurļoņa starptautiskajā pianistu konkursa Viļņā, Lietuvā (1999), balvu par labāko J. Brāmsa mūzikas izpildījumu Andoras Starptautiskajā pianistu konkursā, 2. vietu Oksfordas Starptautiskajā pianistu konkursā (2002), un 1. vietu starptautiskajā pianistu konkursā Ciutat de Carlet Spānijā (2002). Viņa uzvarējusi Gildholas Mūzikas un drāmas skolas Bēthovena konkursā un ieguvusi 3. vietu Starptautiskajā Ziemeļvalstu pianistu konkursā Malmē, Zviedrijā (2005).


Lasīt vairāk

JVLMA studējošie aicināti pieteikties semināram "Māksla dzīvot no mākslas"

“Nevaru definēt, ko tieši es iemācījos, bet šīs zināšanas tagad izmantoju katru dienu!”
(Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas students)

ActInArt – ziemeļvalstu mākslas uzņēmējdarbības tīkls aicina studējošos pieteikties intensīvam semināram mūzikas, izpildītājmākslu un mākslas menedžmenta jomu studējošajiem "Māksla dzīvot no mākslas". Seminārs noritēs Somijas piejūras pilsētā Jakobstadā no 2019. gada 4. līdz 8. maijam; to sadarbībā ar ActInArt organizē Lietišķo zinātņu universitātes “Novia” Kultūras fakultāte. Semināra laikā studējošie piedalīsies mentoringa sesijās, lekcijās, grupu darbos un praktiski aprobēs iegūtās zināšanas. Dalībnieki strādās ar tādām tēmām kā:

  • Kas mēs esam kā mākslinieki / mākslas menedžeri un kā mums virzīties uz savu mērķi?
  • Kā varam savu radošo potenciālu un profesionālās kompetences iedzīvināt reālos projektos?
  • Kāda ir mūsu kā mākslinieku loma mūsdienu sadarbībā – kopumā un šī gadsimta izaicinājumu kontekstā?

Semināra detalizētu saturu sadarbībā ar kompetentiem ActInArt tīkla pedagogiem un pētniekiem izstrādās semināra dalībnieki – studējošie.


Lasīt vairāk

UZMANĪBU, 3. semestra maģistranti!

Trešā semestra maģistranti, ir noteikta Valsts pārbaudījuma Maģistra diplomreferāta aizstāvēšana norise 2019. gada 10., 15., 16. un 17. janvārī! Maģistra diplomreferātu aizstāvēšanas kārtību skatīt šeit. Pārbaudījuma telpa - 120. klase.

  • Maģistrantiem, kuru diplomreferātu aizstāvēšana norisināsies 10. janvārī, darbs trīs eksemplāros jāiesniedz Studiju programmu direkcijā līdz 4. janvāra plkst. 14:00
  • Maģistrantiem, kuru diplomreferātu aizstāvēšana norisināsies 15., 16. un 17. janvārī, darbs trīs eksemplāros jāiesniedz Studiju programmu direkcijā līdz 7. janvāra plkst. 14:00.
  • Maģistrantiem, kuri atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā, diplomreferātu aizstāvēšana notiks 2019. gada maijā.


Lasīt vairāk

JVLMA Ziemassvētku apsveikums


Lasīt vairāk

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Zinātniskās padomes informācija

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas

Zinātniskās padomes informācija

Par akadēmiskā personāla vēlēšanu rezultātiem 2018....


Lasīt vairāk

JVLMA Vispārējo struktūrvienību pieņemšanas laiki

2018. gada 21., 27. un 28. decembrī pieņemti sekojoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vispārējo struktūrvienību apmeklētāju laiki:

  • 21. decembris - no plkst. 9:45 līdz 14:00;
  • 27. decembrī - no plkst. 9:45 līdz 14:00;
  • 28. decembrī - no plkst. 9:45 līdz 14:00.

Lasīt vairāk

Par JVLMA telpu izmantošanu no 2018. gada 21. decembra līdz 2019. gada 1. janvārim

No 2018. gada 21. decembra līdz 2019. gada 1. janvārim noteikti šādi klašu izmantošanas laiki Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā:


Lasīt vairāk

Zinātniskās padomes informācija

Sakarā ar izsludinātajām vēlēšanām uz vakanto akadēmisko amatu pētījumu veikšanai Humanitārās un mākslas zinātnes Mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares apakšnozarē...


Lasīt vairāk

Ziemassvētku ieskaņas pēcpusdiena


Lasīt vairāk

Apsveicam JVLMA studenti Olgu Aleksejevu ar panākumiem Itālijā!

No 8. līdz 9. decembrim Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas /JVLMA/ profesionālās bakalaura studiju programmas Deju un ritmikas skolotājs 4. kursa studente Olga Aleksejeva piedalījās konkursā Royal Dance Grand Prix Italy, kur klasiskās dejas kategorijā izcīnīja otro, savukārt laikmetīgās dejas kategorijā - pirmo vietu.


Lasīt vairāk

JVLMA īsteno projektu “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide”

Kopš 2018.gada 1.jūnija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) projektu “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” Nr.8.2.1.0/18/I/001.


Lasīt vairāk

JVLMA Studējošo pašpārvalde savā pulkā aicina jaunus un radošus studējošos!

Studējošo pašpārvalde /SP/ savā pulkā vēlas redzēt jaunus un iedvesmas pilnus studējošos! Pieteikšanās SP vēlēšanām līdz 15. decembrim.


Lasīt vairāk

JVLMA aicina darbā PERSONĀLA SPECIĀLISTU

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija aicina darbā personāla speciālistu uz noteiktu laiku. Pieteikšanās līdz 2018. gada 20. decembrim.


Lasīt vairāk

JVLMA Studējošo pašpārvalde izsludina pieteikšanos Radošo braucienu finansēšanas konkursam!

 

Lai piedalītos Studējošo pašpārvaldes Radošo braucienu finansēšanas konkursa 2018. gada decembra izvērtēšanā, līdz 20. decembra plkst. 15.00 jāiesniedz pieteikumi Studiju programmu direkcijas sekretārei /101. kab./.  


Lasīt vairāk

JVLMA studenti piedalās projektā Europe Jazz Master Mobility Toskānā

No 5. līdz 7. decembrim, divas intensīvi piesātinātas dienas JVLMA džeza katedras pārstāvji – ģitārists Zigmunds Žukovskis kopā ar studentiem Paulu Ķierpi, Jāni Pastaru un Ervīnu Veliku...


Lasīt vairāk

ESF projekta ietvaros JVLMA viesojas prof. Kristi Kiilu no Tallinas

2018./2019. akadēmiskajā gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā /JVLMA/ ESF projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros uzaicināta viesdocētāja no Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijas - Mūzikas pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore Kristi Kiilu.


Lasīt vairāk

JVLMA – vadošais mūzikas izglītības centrs Latvijā

2018. gada 5. decembrī Izpildītājmākslas nodaļas katedru un klašu vadītāji, Horeogrāfijas katedras vadītāja, nodaļu vadītāji un prorektori diskutēja par JVLMA īstenojamo studiju programmu aktualizēšanu.


Lasīt vairāk

JVLMA saņēmusi finansējumu Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības projektam

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir saņēmusi apstiprinājumu par finansējuma piešķiršanu Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības projektam Brain-computer music interfacing for embodied musical interaction.


Lasīt vairāk

Vēl tikai 10 dienas var pieteikties Erasmus+ studijām 2019./2020. akadēmiskajā gadā

Līdz 15. decembrim JVLMA Ārlietu daļā (112. kabinetā) gaidīsim pieteikumus studijām Erasmus+ apmaiņas programmā 2019./2020. gadā.

Studentiem ir tiesības izmantot Erasmus+ studiju un prakses stipendijas katrā studiju ciklā – bakalaura studijās, maģistrantūrā un doktorantūrā (no 3 mēnešiem studijām un no 2 mēnešiem praksei līdz 12 mēnešiem).

Pirmajā posmā vajadzīga Studējošo standarta iesnieguma veidlapa (atrodama JVLMA mājas lapā, sadaļā Dokumenti -> Veidlapas) - bez katedras vadītāja rezolūcijas. Pieteikumā jānorāda semestris/-i, kurā vēlaties doties Erasmus+ apmaiņas programmā, un 3 partneraugstskolas, uz kurām vēlaties sūtīt pieteikumus. Šajā izvēles procesā noteikti konsultējieties ar savu specialitātes pedagogu un katedras vadītāju, kas varēs ieteikt vispiemērotākos viesaugstskolu pedagogus, kā arī objektīvi novērtēt jūsu reālās izredzes tikt apstiprinātam studijām izvēlētajā viesaugstskolā.


Lasīt vairāk

Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra koncerti ar viesdiriģentu Zbigņevu Gracu Siguldā un Rīgā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija /JVLMA/ visus mūzikas mīļotājus aicina uz JVLMA simfoniskā orķestra koncertiem, kuros skanēs labi zināmais, bet aizvien no jauna atklājamais Volfgangs Amadejs Mocarts.  6. decembrī plkst. 18.00, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, orķestris kopā ar solistiem viesosies Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis”, bet jau nākamajā dienā, 7. decembrī plkst. 18.00 klausītājus gaidīs Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē.


Lasīt vairāk

JVLMA izsludina atklāto konkursu studiju kursa “Skolotāju veselības psihohigiēna” docēšanā

JVLMA izsludina atklātu konkursu uz studiju kursa "Skolotāju veselības psihohigiēna" docēšanu ESF projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros. Kurss paredzēts studiju programmas "Deju un ritmikas skolotājs" 2. semestrim.


Lasīt vairāk

Aigars Raumanis iegūst 3. vietu Piektajā Starptautiskajā saksofonistu konkursā Rumānijā

No 27. novembra līdz 1. decembrim prof. Arta Sīmaņa klases trešā semestra students, saksofonists Aigars Raumanis kopā ar koncertmeistari Hertu Hansenu piedalījās Piektajā Starptautiskajā saksofonistu konkursā /V International Interpretation Contest for Saxophones/ Rumānijā, kur ieguva 3. vietu, jaunu alta saksofonu un naudas balvu. Uzstāšanās sniegumu vērtēja pasaulē zināmi saksofonisti un pedagogi – Sergejs Koļesovs (Krievija), Patriks Stadlers (Vācija), Marko Gerboni (Itālija) un Bogdans Konstantīns (Rumānija).


Lasīt vairāk

Paulas Gorbaņovas un Stavrosa Dritsasa kamermūzikas koncerts JVLMA

13. decembrī plkst. 18.30 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas LMT kamerzālē gaidāms kamermūzikas vakars kurā uzstāsies Guildhall School of Music and Drama studente Paula Izabella Gorbaņova (vijole, Latvija) un Stavros Dritsas (klavieres, Grieķija). Abi jaunie mūziķi duetā apvienojušies studiju laikā Londonā. Koncerta programmā iekļautas franču un norvēģu kamermūzikas pērles – Sezāra Franka Sonāte vijolei un klavierēm La mažorā, Edvarda Grīga Sonāte vijolei un klavierēm Nr.3 do minorā op.45, kā arī divas Šopēna noktirnes klavierēm solo.

Pianists Stavross Dritsas komentē gaidāmo priekšnesumu sekojoši: “Man būs liels prieks apciemot Rīgu un uzstāties kopā ar Paulu Gorbaņovu. Kamermūzikā esam sadarbojušies jau iepriekš – tieši pateicoties viņai pavisam nesen iepazinu J.Vītola un L. Garūtas skaņdarbus. Latvijas valsts simtgades svinības Londonā ļāva man iepazīt un uz mirkli izbaudīt Latvijas kultūru un tradīcijas, radot vēl lielāku interesi par Rīgu, tās mūzikas dzīvi un vēsturi. Programmu esam sastādījuši no romantiskās kamermūzikas meistardarbiem, izvēloties ļoti kontrastējošus, kaislību, spēka un intimitātes cauraustus opusus.”


Lasīt vairāk

JVLMA un Tbilisi tīklošanās pasākumi zinātnes jomā

Projekta nr. 1.1.1.5/18/I/001 ietvaros notika starptautiskās sadarbības tīklošanās pasākumi zinātnes jomā starp Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Tbilisi Valsts Konservatoriju un Tbilisi Valsts Medicīnas universitāti.Lasīt vairāk

Aktuāla informācija par studiju-prakses nedēļu no 3. līdz 9. decembrim!

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija atbilstoši Senāta lēmumam 2018./2019. akadēmiskajā gadā turpina īstenot studiju ciklogrammu, kurā 20 semestra nedēļas sadalītas 15 studiju nedēļās un 5 prakses darba nedēļās. Studiju prakses nedēļu risinājums izveidots, lai sekmētu JVLMA studiju procesa kvalitatīvu īstenošanu, nodrošinot studējošajiem tiesības izmantot visu iespējamo veidu studiju metodes, iespēju praksē un patstāvīgajā darbā nostiprināt teorijā un kontaktstundās iegūtās zināšanas un iemaņas, iespēju piedalīties atklātās nodarbībās, JVLMA un ārvalstu docētāju meistarklasēs (nekavējot grupu nodarbības), atbilstoši studējošo individuālajām vajadzībām – saņemt konsultācijas un citus nodarbību veidus, pilnvērtīgi apgūt grupu kursu saturu, nekavējot nodarbībās kolektīvās muzicēšanas projektu dēļ, utt.


Lasīt vairāk

JVLMA Klavieru katedras pārstāvja meistarklases Karaliskajā Birmingemas konservatorijā

No 26. līdz 30. novembrim JVLMA Klavieru katedras docents Toms Ostrovskis ar meistarklasēm viesojās Birmingemas Karaliskajā konservatorijā, Lielbritānijā. Ar studējošajiem no Bulgārijas, Japānas, Ķīnas, Lielbritānijas un Ungārijas noritēja radošs darbs pie J.S. Baha, L. van Bēthovena, F. Šopēna, N. Metnera, A. Skrjabina, R. Štrausa, S. Prokofjeva, P. Vladigerova, A. Berga, B. Bartoka, un citu komponistu klavierdarbiem. Vizītes laikā ar konservatorijas kolēģiem tika arī pārrunāta augstskolas mācībspēku piesaistes politika, akadēmiskā darba slodžu sistēma un radošā/zinātniskā darba nozīmība pedagoģiskā darba kontekstā.

Šobrīd Birmingemas Karaliskajā konservatorijā klavierspēles mākslu apgūst 130 studenti. Paralēli ikdienas darbam ar augstskolas klavieru katedras 12 docētājiem, studējošajiem tiek nodrošinātas regulāras meistarklases pie tādiem starptautiski atzītiem pianistiem kā Pīters Donahjū, Hamišs Milns, Roberts Levins, Andrejs Gavrilovs, Idila Bireta, Ronans O'Hora, Martins Rosko, un citiem.


Lasīt vairāk

JVLMA un RDKS bigbends aicina uz Adventes koncertu Rīgas Mārtiņa baznīcā

Otrajā decembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija /JVLMA/ aicina uz īpašu Pirmās Adventes koncertu Rīgas Mārtiņa baznīcā. Notikums apvienojis divus radošos spēkus – JVLMA un Rīgas Doma kora skolas /RDKS/ bigbendu un JVLMA jaukto kori /mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols/. Muzikālo priekšnesumu bagātinās solistes Kristīnes Prauliņas balss un Leonarda Lenija Vīksnes stepa deja. Koncerta sirds un dvēsele – JVLMA un RDKS bigbenda diriģents Dāvis Jurka.


Lasīt vairāk

JVLMA rektora Guntara Prāņa grāmatas atvēršanas svētki

4. decembrī plkst. 16.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas /JVLMA/ Ērģeļu zālē notiks rektora prof. Guntara Prāņa grāmatas “Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā. Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā” atvēršanas svētki. 


Lasīt vairāk

"Izcilības balva kultūrā 2018" tiešraide no 19:00!!!


Lasīt vairāk

Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienas svinības Toledo

2018. gada 18. novembrī Spānijas vēsturiskajā galvaspilsētā Toledo notika Latvijas simtgadei veltīts pasākums - kvarteta Tempus koncerts un pieņemšana.


Lasīt vairāk

Īpašā apbalvošanas ceremonijā piekto reizi pasniegs „Izcilības balvas kultūrā”

28. novembrī plkst. 19:00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē svinīgā ceremonijā tiks atklāti „Izcilības balvas kultūrā” 2018. gada laureāti. Šogad īpašais apbalvojums par izciliem starptautiskiem sasniegumiem tiks pasniegts jau piekto reizi.


Lasīt vairāk

Informācijai - inventarizācija JVLMA!

No 26.11.2018. līdz 31.01.2019. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpās tiks veikta ikgadējā materiālo vērtību inventarizācija.


Lasīt vairāk

Par stundu skaita samazinājumu mācību priekšmetā MŪZIKA

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija /JVLMA/ iebilst pret stundu skaita samazinājumu mācību priekšmetā Mūzika, uzstājot saglabāt līdzšinējo. Ir sagatavota pamatojuma vēstule Latvijas Republikas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, Valsts izglītības satura centra direktoram Guntaram Catlakam, kultūras ministrei Dacei Melbārdei un Latvijas Nacionālā kultūras centra direktorei Signei Pujātei


Lasīt vairāk

JVLMA klavieru katedras docētāji viesojas Klaipēdā

Atzīmējot Latvijas un Lietuvas valstu simtgades, 19. novembrī Klaipēdas Koncertzālē koncertēja klavieru dueti Normunds un Antra Vīksnes, Ruta Riktere un Zbigņevs Ībelhaupts /Lietuva/, kā arī pianisti Māris Švinka un Juris Kalnciems.


Lasīt vairāk

Ķīnas mūzika no neparasta skatu punkta

Ķīnas Kultūras centrs Rīgā sadarbībā ar Ķīnas TR vēstniecību atvedis uz Rīgu iespaidīgu delegāciju ar īpašu koncertprogrammu, kas dod iespēju iepazīt Ķīnas tradicionālo mūziku no neparasta skatu punkta – saskarsmē ar mūsdienu komponista radīto mūziku.


Lasīt vairāk

JVLMA jauktais koris aicina uz koncertu “Labvakar, Latvija!”

Latvijas simtgades svinības nebūtu iedomājamas bez kora dziedāšanas svētkiem. Vasarā grandiozi īstenojās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku uzvedumi, bet jau nākamnedēļ gaidāma vēl viena skanīga dziedātāju un diriģentu kopā sanākšana. 22. novembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija /JVLMA/ aicina uz brīnišķīgu latviešu kormūzikas koncertu “Labvakar, Latvija!”, kurā Akadēmijas jauktā kora priekšā stāsies Kora diriģēšanas katedras docētāji, vienas no redzamākajām personībām Latvijas kormūzikas kultūrā – Aira Birziņa, Māra Marnauza, Romāns Vanags, Sigvards Kļava, Andris Veismanis, Jānis Zirnis, Arvīds Platpers, Mārtiņš Klišāns, Jānis Baltiņš, Kaspars Ādamsons un Jānis Ozols.


Lasīt vairāk

Latvijas simtgades svētku koncerti Budapeštā

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, JVLMA docētāja, pianiste Diāna Zandberga kopā ar ungāru čellisti Āgnešu Kāloju (Ágnes Kállay) pēc Latvijas vēstniecības Ungārijā ielūguma koncertēja 11. novembrī Budapeštā Bēlas Bartoka Mūzikas namā (Bartok Music House) un 14. novembrī greznajā Nacionālajā Urānijas teātrī.


Lasīt vairāk

Aktuāla informācija STUDENTIEM par studiju-prakses nedēļu no 20. līdz 23. novembrim!

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija atbilstoši Senāta lēmumam 2018./2019. akadēmiskajā gadā turpina īstenot studiju ciklogrammu, kurā 20 semestra nedēļas sadalītas 15 studiju nedēļās un 5 prakses darba nedēļās. Studiju prakses nedēļu risinājums izveidots, lai sekmētu JVLMA studiju procesa kvalitatīvu īstenošanu, nodrošinot studējošajiem tiesības izmantot visu iespējamo veidu studiju metodes, iespēju praksē un patstāvīgajā darbā nostiprināt teorijā un kontaktstundās iegūtās zināšanas un iemaņas, iespēju piedalīties atklātās nodarbībās, JVLMA un ārvalstu docētāju meistarklasēs (nekavējot grupu nodarbības), atbilstoši studējošo individuālajām vajadzībām – saņemt konsultācijas un citus nodarbību veidus, pilnvērtīgi apgūt grupu kursu saturu, nekavējot nodarbībās kolektīvās muzicēšanas projektu dēļ, utt.


Lasīt vairāk

Sveicam!

Mēs esam tik ļoti dažādi un unikāli, bet visi kopā - latvieši. Leposimies ar Latvijas simtgades skaistajiem saullēktiem un ļausimies radošā prieka dzirkstij!

Jūsu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija!
Lasīt vairāk