JVLMA.lv
Pētniecība » Padomes

Padomes

Zinātniskā padome

 1. profesore, Dr. art. Anda Beitāne (padomes priekšsēdētāja)
 2. profesors, Dr. philol. Mārtiņš Boiko
 3. profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane
 4. asoc. profesors, Dr. art. Jānis Kudiņš
 5. profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva
 6. docents, Dr. art. Valdis Bernhofs
 7. JVLMA Zinātniskās pētniecības centra vadītāja p.i., Dr. art. Ilze Liepiņa

Padomes sekretāre Rektorāta palīdze, t. 67227228

Zinātniskās padomes nolikums

Doktorantūras padome

 1. profesore, Dr. art. Anda Beitāne (padomes priekšsēdētāja)
 2. profesors, Dr. philol. Mārtiņš Boiko
 3. profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane
 4. asoc. profesors, Dr. art. Jānis Kudiņš
 5. profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva
 6. docents, Dr. art. Valdis Bernhofs
 7. JVLMA ZPC p.i. Dr. art. Ilze Liepiņa
 8. Mg. art. Jolanta Bimbere (doktorante)
 9. Mg. art. Līga Pētersone (doktorante)

Padomes sekretāre Rektorāta palīdze, t. 67227228

Doktora studiju nolikums

Doktorantūras padomes nolikums

* Plašāka informācija par aktualitātēm doktora studiju programmā atrodama mājaslapas sadaļā Studijas

Promocijas padome

 1. Dr. philol. Mārtiņš Boiko (JVLMA)
 2. Dr. art. Anda Beitāne (JVLMA)
 3. Dr. art. Jānis Kudiņš (JVLMA)
 4. Dr. art. Valdis Mukutpāvels (LU)
 5. Dr. art. Rūta Muktupāvela (LKA)
 6. Dr. habil. art. Ojārs Spārītis (LMA)

Padomes sekretāre Zane Prēdele, JVLMA doktorante

Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem

aktualizēts: 21.03.2017 15:38