JVLMA.lv
Uzņemšana

Uzņemšanas informācija

Reflektantu ievērībai

  • Pilna informācija par uzņemšanas procesu JVLMA atrodama zemāk, dokumentā "JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās". 
  • Uzņemšanas papildu pārbaudžu un iestājpārbaudījumu grafiks pieejams lejupielādei šeit.
  • Par iespējām studentiem izmantot kopmītnes laikā no 29. jūnija līdz 13. jūlijam kontaktēties ar Biznesa augstskolu "Turība": dienesta viesnīcas adrese - Graudu iela 68, Rīga. E-pasts: hostel@turiba.lv
  • Ja nepieciešams, JVLMA iestājpārbaudījumos nodrošina koncertmeistaru. Lai izmantotu JVLMA koncertmeistara pakalpojumus, sazinieties ar Koncertmeistaru katedras vadītāju asoc. profesori Daci Kļavu: koncertmeistari@jvlma.lv e-pastā jāpievieno noskenētas notis koncertmeistaram.
  • No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts Izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

Uzņemšanas grafiks 2017

06.05.2017. Konsultācijas
29.-30.06.2017., 10.00-16.00 (120. telpa) Dokumentu iesniegšana (maģistri, doktori)
03.-05.07.2017., 10.00-16.00 (120. telpa) Dokumentu iesniegšana (bakalauri)
07.-11.07.2017. Papildu prasību pārbaudes (eksāmeni)
13.07.2017., 12.00 (Lielā zāle) Konkursa rezultātu paziņošana
13.07.2017., 13.00-16.00 (102. telpa) Studiju līgumu slēgšana (budžets)
22.-25.08.2017. (102. telpa) Studiju līgumu slēgšana (budžets, maksa)

Dokumenti

Veidlapas
1. Promocijas darba pieteikuma veidlapa
2. Reflektanta papildu prasību pārbaudījumu / iestājpārbaudījumu programmas pieteikums

 

Uzņemšanas dokumenti 2017./2018. akadēmiskajam gadam
1. JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās (DOCX) (PDF)
2. JVLMA Iestājpārbaudījumu uzdevumu vērtēšanas kritēriji (DOC) (PDF)

 

Uzņemšanas saturs 2017./2018. gadam
1. Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās (DOC) (PDF)
2. Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās (DOC) (PDF)
3. Saturs uzņemšanai doktora studiju programmā (DOC) (PDF)
4. Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā (DOC) (PDF)

 

Vienmēr aktuāla informācija par uzņemšanu:

Uzņemšanas komisijas sekretārs
Ainars Šablovskis
ainars.sablovskis@jvlma.lv
tel.67227184

 

aktualizēts: 26.06.2017 08:25