JVLMA.lv
Uzņemšana

Uzņemšanas informācija

Aktuālā informācija

 • Uzņemšanas konkursā valsts finansētās studiju vietas 2018./2019. akadēmiskajā gadā ieguvuši sekojoši pretendenti.
 • Iestājpārbaudījumu vērtējumi skatāmi portālā www.lais.lv sadaļā "Latvijas Mūzikas akadēmija" ar reflektantu reģistrācijas laikā piešķirtajiem autentifikācijas datiem. Turpat skatāmas arī parakstīto studiju līgumu kopijas.
 • Studējošo ISIC apliecībām pieteikšanās elektroniski ŠEIT (saņemšana atbilstošajā vietā, kur pieteiksieties no 31.augusta).
 • Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa Universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.

Papildu uzņemšana

JVLMA izsludina papildu uzņemšanu 2018./2019. akadēmiskajam gadam šādās studiju programmās:

 

 • Par studiju maksu visās Uzņemšanas noteikumos piedāvātajās studiju programmās
 • Par valsts budžeta līdzekļiem:
  • profesionālajās bakalaura studiju programmās:
   • Instrumentālā mūzika (prioritāte reflektantiem obojas, fagota, trombona, tubas, arfas, kontrabasa un vijoļspēles specializācijās)
   • Diriģēšana apakšprogrammā Kora diriģēšana
   • Mūzikas vēsture un teorija
   • Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
   • Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs (izņemot apakšprogrammu Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs)
   • Deju un ritmikas skolotājs
  • akadēmiskajā doktora studiju programmā Muzikoloģija

Reģistrēšanās papildu uzņemšanai : 23. augustā plkst. 10:00-14:00.

Papildu prasību pārbaudes un iestājpārbaudījumi : 27. un 28. augustā.
Rezultātu izziņošana 30. augustā un līgumu slēgšana uzreiz pēc rezultātu izziņošanas.

Reflektantu ievērībai

Uzņemšanas norises kārtība 
2. - 5. jūlijs, plkst.10.00-16.00
6. jūlijs - plkst.10.00-14.00
Pieteikšanās uzņemšanai
10. - 13.jūlijs Iestājpārbaudījumi
18.jūlijs plkst.12.00 Uzņemšanas rezultātu paziņošana
18.jūlijs plkst.13.00-16.00 Studiju līgumu slēgšana
 • 2018./2019. akadēmiskā gada uzņemšanai plānoto budžeta vietu skaits pieejams lejupielādei šeit.
 • Pilna informācija par uzņemšanas procesu JVLMA atrodama zemāk, dokumentā "JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās". 
 • Ja nepieciešams, JVLMA iestājpārbaudījumos nodrošina koncertmeistaru. Lai izmantotu JVLMA koncertmeistara pakalpojumus, sazinieties ar Koncertmeistaru katedras vadītāju asoc. profesori Daci Kļavu: koncertmeistari@jvlma.lv e-pastā jāpievieno noskenētas notis koncertmeistaram.
 • No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts Izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

Dokumenti

Veidlapas
1. Promocijas darba pieteikuma veidlapa
2. Reflektanta papildu prasību pārbaudījumu / iestājpārbaudījumu programmas pieteikums

 

Uzņemšanas dokumenti 2018./2019. akadēmiskajam gadam
1. JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās (DOCX) (PDF)
2. JVLMA Iestājpārbaudījumu uzdevumu vērtēšanas kritēriji (DOC) (PDF)

 

Uzņemšanas saturs 2018./2019. gadam
1. Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās (DOCX) (PDF)
2. Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās (DOCX) (PDF)
3. Saturs uzņemšanai doktora studiju programmā (DOCX) (PDF)
4. Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā (DOCX) (PDF)

 

Vienmēr aktuāla informācija par uzņemšanu:

Uzņemšanas komisijas sekretārs
Ainars Šablovskis
ainars.sablovskis@jvlma.lv
tel.67227184

 

aktualizēts: 18.07.2018 14:21