JVLMA.lv
Uzņemšana

Uzņemšanas informācija

Reflektantu ievērībai

  • JVLMA izsludina papildus uzņemšanu par studiju maksu visās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, izņemot profesionālā bakalaura studiju programmu "Mūzika un skatuves māksla", apakšprogrammu "Skaņu režija".
  • Ar Uzņemšanas komisijas 12.07.2017. lēmumu konkursu uz valsts budžeta vietām izturējuši sekojoši reflektanti.
  • Pilna informācija par uzņemšanas procesu JVLMA atrodama zemāk, dokumentā "JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās". 
  • Ja nepieciešams, JVLMA iestājpārbaudījumos nodrošina koncertmeistaru. Lai izmantotu JVLMA koncertmeistara pakalpojumus, sazinieties ar Koncertmeistaru katedras vadītāju asoc. profesori Daci Kļavu: koncertmeistari@jvlma.lv e-pastā jāpievieno noskenētas notis koncertmeistaram.
  • No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts Izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

Uzņemšanas grafiks 2017

06.05.2017. Konsultācijas
29.-30.06.2017., 10.00-16.00 (120. telpa) Dokumentu iesniegšana (maģistri, doktori)
03.-05.07.2017., 10.00-16.00 (120. telpa) Dokumentu iesniegšana (bakalauri)
07.-11.07.2017. Papildu prasību pārbaudes (eksāmeni)
13.07.2017., 12.00 (Lielā zāle) Konkursa rezultātu paziņošana
13.07.2017., 13.00-16.00 (102. telpa) Studiju līgumu slēgšana (budžets)
22.-25.08.2017. (102. telpa) Studiju līgumu slēgšana (budžets, maksa)
23.08.2017. (102. telpa) Dokumentu iesniegšana papilduzņemšanai
28.08.2017. Papildu prasību pārbaudes papilduzņemšanai

Dokumenti

Veidlapas
1. Promocijas darba pieteikuma veidlapa
2. Reflektanta papildu prasību pārbaudījumu / iestājpārbaudījumu programmas pieteikums

 

Uzņemšanas dokumenti 2017./2018. akadēmiskajam gadam
1. JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās (DOCX) (PDF)
2. JVLMA Iestājpārbaudījumu uzdevumu vērtēšanas kritēriji (DOC) (PDF)

 

Uzņemšanas saturs 2017./2018. gadam
1. Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās (DOC) (PDF)
2. Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās (DOC) (PDF)
3. Saturs uzņemšanai doktora studiju programmā (DOC) (PDF)
4. Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā (DOC) (PDF)

 

Brīvo valsts budžeta vietu skaits 2017./2018. (03.07.2017.) 
Profesionālā bakalaura studiju programmas  
Instrumentālā mūzika 37
Vokālā mūzika 3
Diriģēšana 9
Kompozīcija 2
Mūzikas vēsture un teorija 6
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 10
Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs 4
Horeogrāfija 4
Skaņu režija 6
Maģistra studiju programmas  
Mūzika un skatuves māksla (Mūzika / Horeogrāfija) 33
Mūzika 4
Doktora studiju programma  
Muzikoloģija 8

Vienmēr aktuāla informācija par uzņemšanu:

Uzņemšanas komisijas sekretārs
Ainars Šablovskis
ainars.sablovskis@jvlma.lv
tel.67227184

 

aktualizēts: 01.08.2017 06:19