JVLMA.lv
Uzņemšana

Uzņemšanas informācija

Reflektantu ievērībai

  • JVLMA atvērto durvju diena JVLMA notiks 2017. gada 30.martā;
  • konsultācijas JVLMA uzņemšanai notiks 2017. gada 6. maijā.
    • Elektroniskā pieteikuma forma 2017. gada konsultācijām pieejama šeit.
  • Par iespējām studentiem izmantot kopmītnes kontaktēties ar Rīgas Stradiņa universitāti: kopmītnes Hipokrāta ielā 3, zvanīt pa tel.67538258. Papildus informācija pieejama RSU mājas lapā.
  • Ja nepieciešams, JVLMA iestājpārbaudījumos nodrošina koncertmeistaru. Lai izmantotu JVLMA koncertmeistara pakalpojumus, sazinieties ar Koncertmeistaru katedras vadītāju asoc. profesori Daci Kļavu: koncertmeistari@jvlma.lv e-pastā jāpievieno noskenētas notis koncertmeistaram.
  • No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts Izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit. 

Dokumenti

Veidlapas
1. Promocijas darba pieteikuma veidlapa
2. Reflektanta papildu prasību pārbaudījumu / iestājpārbaudījumu programmas pieteikums

 

Uzņemšanas dokumenti 2017./2018. akadēmiskajam gadam
1. JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās (DOC) (PDF)
2. JVLMA Iestājpārbaudījumu uzdevumu vērtēšanas kritēriji (DOC) (PDF)

 

Uzņemšanas saturs 2017./2018. gadam
1. Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās (DOC) (PDF)
2. Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās (DOC) (PDF)
3. Saturs uzņemšanai doktora studiju programmā (DOC) (PDF)
4. Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā (DOC) (PDF)

 

Tālrunis informācijai - 67227184

aktualizēts: 02.03.2017 16:48