JVLMA.lv
Uzņemšana

Uzņemšanas informācija

Aktuālā informācija

  • JVLMA Atvērto durvju diena - 2019. gada 20. martā.
  • Konsultācijas uzņemšanai noritēs 6. aprīlī. Individuālajām konsultācijām jāpiesakās līdz 22.martam plkst.16:00 elektroniski ŠEIT.
  • Pilna informācija par uzņemšanas procesu JVLMA atrodama zemāk, dokumentā "JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās". 
  • Ja nepieciešams, JVLMA iestājpārbaudījumos nodrošina koncertmeistaru. Lai izmantotu JVLMA koncertmeistara pakalpojumus, sazinieties ar Koncertmeistaru katedras vadītāju asoc. profesori Daci Kļavu: koncertmeistari@jvlma.lv e-pastā jāpievieno noskenētas notis koncertmeistaram.
  • No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts Izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.
  • Dienesta viesnīcu JVLMA nenodrošina. Ir sadarbība ar Rīgas Stradiņa Universitātes dienesta viesnīcu Hipokrāta ielā 3, Rīgā - pieteikšanās personiski dienesta viesnīcā.

Dokumenti

Veidlapas
1. Promocijas darba pieteikuma veidlapa
2. Reflektanta papildu prasību pārbaudījumu / iestājpārbaudījumu programmas pieteikums

 

Uzņemšanas dokumenti 2019./2020. akadēmiskajam gadam
1. JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās (DOCX)
2. JVLMA Iestājpārbaudījumu uzdevumu vērtēšanas kritēriji (DOC)

 

Uzņemšanas saturs 2019./2020. gadam
1. Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās (DOCX)
2. Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās (DOCX)
3. Saturs uzņemšanai doktora studiju programmā (DOCX)
4. Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā (DOCX)

 

Vienmēr aktuāla informācija par uzņemšanu:

Uzņemšanas komisijas sekretārs
Ainars Šablovskis
ainars.sablovskis@jvlma.lv
tel.67227184

 

aktualizēts: 17.02.2019 15:59