JVLMA.lv
Uzņemšana

Uzņemšanas informācija

Iestājpārbaudījumi

  • 2018./2019. akadēmiskā gada uzņemšanas reflektantu saraksts pieejams šeit (.xlsx).
  • Iestājpārbaudījumu saraksts 2018./2019.akadēmiskā gada uzņemšanai studiju programmās pieejams ŠEIT.
  • Iestājpārbaudījumu vērtējumi skatāmi portālā www.lais.lv sadaļā "Latvijas Mūzikas akadēmija" ar reflektantu reģistrācijas laikā piešķirtajiem autentifikācijas datiem.

Reflektantu ievērībai

Uzņemšanas norises kārtība 
2. - 5. jūlijs, plkst.10.00-16.00
6. jūlijs - plkst.10.00-14.00
Pieteikšanās uzņemšanai
10. - 13.jūlijs Iestājpārbaudījumi
18.jūlijs plkst.12.00 Uzņemšanas rezultātu paziņošana
18.jūlijs plkst.13.00-16.00 Studiju līgumu slēgšana
  • 2018./2019. akadēmiskā gada uzņemšanai plānoto budžeta vietu skaits pieejams lejupielādei šeit.
  • Pilna informācija par uzņemšanas procesu JVLMA atrodama zemāk, dokumentā "JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās". 
  • Ja nepieciešams, JVLMA iestājpārbaudījumos nodrošina koncertmeistaru. Lai izmantotu JVLMA koncertmeistara pakalpojumus, sazinieties ar Koncertmeistaru katedras vadītāju asoc. profesori Daci Kļavu: koncertmeistari@jvlma.lv e-pastā jāpievieno noskenētas notis koncertmeistaram.
  • No 2011. gada pavasara ārvalstu studentu, pētnieku, mācībspēku uzņemšanai pieejamas Valsts Izglītības attīstības aģentūras stipendijas. Informācija par pieteikšanās kārtību un citiem jautājumiem atrodama šeit.

Dokumenti

Veidlapas
1. Promocijas darba pieteikuma veidlapa
2. Reflektanta papildu prasību pārbaudījumu / iestājpārbaudījumu programmas pieteikums

 

Uzņemšanas dokumenti 2018./2019. akadēmiskajam gadam
1. JVLMA Uzņemšanas noteikumi studiju programmās (DOCX) (PDF)
2. JVLMA Iestājpārbaudījumu uzdevumu vērtēšanas kritēriji (DOC) (PDF)

 

Uzņemšanas saturs 2018./2019. gadam
1. Saturs uzņemšanai profesionālajās bakalaura programmās (DOCX) (PDF)
2. Saturs uzņemšanai maģistra studiju programmās (DOCX) (PDF)
3. Saturs uzņemšanai doktora studiju programmā (DOCX) (PDF)
4. Saturs uzņemšanai maksas studiju nodaļā (DOCX) (PDF)

 

Vienmēr aktuāla informācija par uzņemšanu:

Uzņemšanas komisijas sekretārs
Ainars Šablovskis
ainars.sablovskis@jvlma.lv
tel.67227184

 

aktualizēts: 06.07.2018 21:02