JVLMA.lv
Studējošo pašpārvalde » Ko darīt, ja .. ?

Ko darīt, ja ..

Šajā sadaļā mēs centīsimies ievietot īsu un noderīgu informāciju par to, kā rīkoties dažādās situācijās.

Ko darīt, ja ..

.. eksāmenus / ieskaites nav iespējams nokārtot laikā?

Aizpildi JVLMA iesnieguma Par studiju kursa pārbaudījuma termiņa maiņu veidlapu (pieejama Studiju programmu direkcijā) un nodod to JVLMA Studiju programmu direkcijas sekretārei (neaizmirsti savākt studiju kursa docētāja un attiecīgās katedras vadītāja parakstus).

.. pārbaudījumā esmu saņēmis nesekmīgu vērtējumu?

Aizpildi JVLMA iesnieguma Par studiju kursa pārbaudījuma termiņa maiņu veidlapu (pieejama Studiju programmu direkcijā), nodod to JVLMA Studiju programmu direkcijas sekretārei (neaizmirsti savākt studiju kursa docētāja un attiecīgās katedras vadītāja parakstus) un uzzini no Studiju programmu direktora vietnieka darbā ar studējošiem Ainara Šablovska pārbaudījuma izmaksas. Ar iesnieguma kopiju dodies uz grāmatvedību, samaksā minēto summu un uzrādi kvīti docētājam, pie kura paredzēts kārtot pārbaudījumu.

.. vēlos mainīt pedagogu?

Pirms šī lēmuma pieņemšanas aprunājies ar savas nodaļas vadītāju. Aizpildi standarta JVLMA iesnieguma veidlapu (atrodama mājas lapas sadaļā Studijas -> Dokumenti) un nodod to JVLMA Studiju programmu direkcijas sekretārei.

.. vēlos mainīt specializāciju / profilu / studiju programmu?

Pirms šī lēmuma pieņemšanas aprunājies ar cilvēkiem, kuru darbu tavs lēmums ietekmēs (pedagogiem, nodaļas vadītāju). Aizpildi standarta JVLMA iesnieguma veidlapu (atrodama mājas lapas sadaļā Studijas -> Dokumenti) un nodod to JVLMA Studiju programmu direkcijas sekretārei.

.. mainījušies mani pases dati?

Aizpildi standarta JVLMA iesnieguma veidlapu (atrodama mājas lapas sadaļā Studijas -> Dokumenti) un nodod to JVLMA Studiju programmu direkcijas sekretārei, uzrādi ar izmaiņām saistīto dokumentu oriģinālus (piemēram - laulības apliecība, laulības šķiršanas apliecība, jauna pase, izziņas) un iesniedz to kopijas. 

.. man nozagta / pazudusi studenta apliecība?

Dodies uz tūrisma aģentūru "Kolumbs" (pie JVLMA Studentu kluba) un izstāsti viņiem savu bēdu ar lūgumu atjaunot studenta apliecību. Taviem datiem vajadzētu būt viņu datu bāzē. Ja to nav, sazinies ar Studiju programmu direktora vietnieku darbā ar studējošiem Ainaru Šablovski.

.. man nepieciešama izziņa (braukšanas kartei, par mācībām JVLMA u.c.)?

Dodies pie Studiju programmu direkcijas sekretāres (101. nevis 102. kabinetā!) un piesakies uz izziņas saņemšanu / saņem izziņu.

.. esmu aizmirsis vai pazaudējis savu E-studiju vides paroli?

Lai atjaunotu vai mainītu paroli, jāgriežas IT daļā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

.. šajā sadaļā nesameklēju vajadzīgo informāciju?

Atbildi meklē pie savas nodaļas vadītāja, kura pienākums ir sniegt ziņas studējošajiem par informācijas saņemšanas avotiem jautājumos, kas reglamentē  JVLMA darbību: JVLMA Satversme, Senāta apstiprinātie Studējošo iekšējās kārtības noteikumi, studiju programmas apguves plānojums, brīvās izvēles studiju kursu apguves kārtība, studijas ārvalstu augstskolās, bibliotēkas, fonotēkas, videotēkas, instrumentu un telpu lietošanas noteikumi, u.c

aktualizēts: 12.01.2012 13:04