JVLMA.lv
Studijas » Lekciju un eksāmenu saraksti (rudens)

Lekciju saraksti

Ar 2018./2019. akadēmiskā gada personalizētu nodarbību sarakstu laipni aicinām iepazīties ASIMUT sistēmā. Saraksts tiks pastāvīgi aktualizēts akadēmiskā gada gaitā.

Laikā no 10.09.2018. līdz 14.09.2018. pārliecinieties, ka savā ASIMUT profilā redzat Jūsu studiju plānā paredzētās grupu/plūsmu nodarbības. Ja līdz nedēļas beigām vēl ko neatrodat, lūgums palīdzēt, informējot par to, izmantojot e-pastu linda.tupina@jvlma.lv.

Svešvalodu lekcijas un tematiskās daļas noritēs sākot ar 17.09.2018. Visi jaunumi atainosies ASIMUT sistēmām Jūsu personiskajā profilā. Visas tematisko daļu lekcijas ASIMUT sistēmā parādīsies nedēļas laikā.

JVLMA bakalaura programmu lekciju melnraksts .xlsx

JVLMA maģistra programmu lekciju melnraksts .xlsx

Programmu "Deju un ritmikas skolotājs" un "Mūzikas skolotājs" (RPIVA) lekciju melnraksts .xlsx

aktualizēts: 13.09.2018 18:33