JVLMA.lv
Iepirkumi » Plānotie iepirkumi

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

Plānotie iepirkumi

NO 2019.GADA 1.JANVĀRA IEPIRKUMU PUBLIKĀCIJAS PIEEJAMAS ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMĀ EIS - www.eis.gov.lv.


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Basa klarnetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 21.decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/26.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir basa klarnetes piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.februārim.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA infrastruktūras prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšana - elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15306).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2019.gada 16.janvārim plkst.10.00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Digitālo klavieru piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 19.oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/25.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir digitālo klavieru piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instrumenti jāpiegādā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA infrastruktūras prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšana - elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14168).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 21.novembrim plkst. 10.00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums (02.11.2018.redakcijā)

2018.gada 6.novembrī IUB ir publicēti grozījumi saistībā ar 02.11.2018. nolikumā veiktajiem precizējumiem, tai skaitā ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 21.novembrim

Sīkāka informācija par nolikumā veiktajiem grozījumiem atrodama šeit.


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Pētniecības centra sistemātiskās muzikoloģijas kabineta aprīkošana ar pētniecībai nepieciešamo medicīnisko aparatūru, programmatūras un IT medicīniskās iekārtas rādījumu nolasīšanai un analīzei”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 17.oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/24.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir Elektroencefalogrāfijas iekārtas, elastīgu mobilo EEG austiņu ar 2 stacionāriem vadības datoriem un pārnēsājamu datoru zinātnisko pētījumu veikšanai par cilvēka galvas smadzeņu bioelektriskajiem potenciāliem, reaģējot uz mūzikas skaņām, piegāde un uzstādīšana.

Plānotais līguma termiņš – 2 (divu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA infrastruktūras prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšana - elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14125).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 20.novembrim plkst. 10.00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums 26.10.2018.redakcijā (LV)

Nolikums 26.10.2018.red (ENG)

2018.gada 6.novembrī IUB ir publicēti grozījumi saistībā ar 26.10.2018. nolikumā veiktajiem precizējumiem, tai skaitā ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 20.novembrim

Sīkāka informācija par nolikumā veiktajiem grozījumiem atrodama šeit.

Information!

Organizations can take part in tender as Economical Operator and send an offer only by EPS system.

Please look the guidelines about using EPS in the link: http://paligs.eis.gov.lv/suppliers/

If there are more questions about using EPS, then please contact with someone in the department of System Maintenance and Development of the State Regional Development Agency: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=1143&systemCode=CORE


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Pikolo flautas piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 12.oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/23.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir pikolo flautu piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instrumenti jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.decembrim.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA infrastruktūras prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšana - elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14028).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 12.novembrim plkst. 15.30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums (26.10.2018. redakcijā)

2018.gada 30.oktobrī IUB ir publicēti grozījumi saistībā ar 26.10.2018. nolikumā veiktajiem precizējumiem, tai skaitā ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 12.novembrim.

Sīkāka informācija par nolikumā veiktajiem grozījumiem atrodama šeit.

 


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Baritona saksofona piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 12.oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/22.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir baritona saksofona piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.decembrim.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA infrastruktūras prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšana - elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14027).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 12.novembrim plkst. 14.30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums (26.10.2018. redakcijā)

2018.gada 30.oktobrī IUB ir publicēti grozījumi saistībā ar 26.10.2018. nolikumā veiktajiem precizējumiem, tai skaitā ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 12.novembrim.

Sīkāka informācija par nolikumā veiktajiem grozījumiem atrodama šeit.


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Alta flautas piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 12.oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/21.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir alta flautas piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.decembrim.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA infrastruktūras prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšana - elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14024).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 12.novembrim plkst. 14.00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums (26.10.2018. redakcijā)

2018.gada 30.oktobrī IUB ir publicēti grozījumi saistībā ar 26.10.2018. nolikumā veiktajiem precizējumiem, tai skaitā ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 12.novembrim.

Sīkāka informācija par nolikumā veiktajiem grozījumiem atrodama šeit.


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Tubas piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 12.oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/20.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets tubas piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.decembrim.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA infrastruktūras prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšana - elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13999).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 12.novembrim plkst.13.30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums (26.10.2018. redakcijā)

2018.gada 30.oktobrī IUB ir publicēti grozījumi saistībā ar 26.10.2018. nolikumā veiktajiem precizējumiem, tai skaitā ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 12.novembrim.

Sīkāka informācija par nolikumā veiktajiem grozījumiem atrodama šeit.


 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Basa klarnetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 9.oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/19.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir basa klarnetes piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.decembrim.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšana - elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13932).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 12.novembris plkst.13.00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums (26.10.2018. redakcijā)

2018.gada 30.oktobrī IUB ir publicēti grozījumi par 26.10.2018. nolikumā veiktajiem precizējumiem, tai skaitā ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 12.novembrim.

Sīkāka informācija par nolikumā veiktajiem precizējumiem atrodama šeit.

 


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Mācību un pētniecības telpu aprīkojums ar vizuālās prezentācijas un informācijas tehnoloģiju iekārtām

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 2.oktobrī.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/18.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir mācību un pētniecības telpu aprīkojums ar vizuālās prezentācijas un informācijas tehnoloģiju iekārtām, atbilstoši nolikuma 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts šādās daļās:

1.daļa – Vizuālās prezentācijas tehnika un piederumi

2.daļa - Balta tāfele, ekrāns projektoram

3.daļa - Displejs, TV lielformāta monitors, stiprinājums

4.daļa – Profesionāla audio, video tehnika

5.daļa - Videokamera, atmiņas karte 64GB, statīvs

6.daļa - Diktofoni

7.daļa – Datortehnika un piederumi

Plānotais līguma termiņš – 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersonas

Armands Lapiņš – infrastruktūras prorektors, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.

Tālrunis:   29255955

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts:    armands.lapins@jvlma.lv
vai

Ieva Devjatņikova – juriste, Iepirkumu komisijas locekle un sekretāre.

Tālrunis: 25454392

E-pasts: ieva.devjatnikova@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, vestibilā (pie administratora), darba dienās no plkst.09:00-17:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 15.oktobris plkst. 09:30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jaunu mēbeļu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 17.septembris.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/17.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir jaunu mēbeļu piegāde studiju procesa nodrošināšanai, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām. CPV kods: 39100000-3 (mēbeles)

Plānotais līguma termiņš – divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersonas

Inese Rautiņa – Saimniecības daļas vadītāja.

Tālrunis: 20218141

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts: inese.rautina@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, vestibilā (pie administratora), darba dienās no plkst.09:00-17:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 1.oktobris plkst. 09:30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

2.1.pielikums: Tehniskās specifikācijas (tehniskie parametri)

3.Pielikums: Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

 


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Skaņas spiediena mērītāja piegāde skaņu režijas studiju procesa nodrošināšanai

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 6.jūlijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/16.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir skaņas spiediena mērītāja piegāde profesionālu skaņu režijas studiju procesa nodrošināšanai, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersonas

Armands Lapiņš – infrastruktūras prorektors, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.

Tālrunis:   29255955

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts:    armands.lapins@jvlma.lv
vai

Ieva Devjatņikova – juriste, Iepirkumu komisijas locekle un sekretāre.

Tālrunis: 25454392

E-pasts: ieva.devjatnikova@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, vestibilā (pie administratora), darba dienās no plkst.09:00-17:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 10:15.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

 


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Skaņu režijas mācību telpu aprīkojuma piegāde

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 6.jūlijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/15.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir dažādu skaņu režijas mācību telpas aprīkošanai nepieciešamu priekšmetu  - DMI DANTE kartes, aparatūras transporta kastes, USB skaņas kartes un Thunderbolt audio interfeisa, iegāde un piegāde, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts četrās daļās:

Iepirkuma 1.daļa – DMI DANTE karte

Iepirkuma 2.daļa – aparatūras transporta kaste

Iepirkuma 3.daļa – USB skaņas karte

Iepirkuma 4.daļa – Thunderbolt audio interfeiss

 

Plānotais līguma termiņš – trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersonas

Armands Lapiņš – infrastruktūras prorektors, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.

Tālrunis:   29255955

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts:    armands.lapins@jvlma.lv
vai

Ieva Devjatņikova – juriste, Iepirkumu komisijas locekle un sekretāre.

Tālrunis: 25454392

E-pasts: ieva.devjatnikova@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, vestibilā (pie administratora), darba dienās no plkst.09:00-17:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 10:45.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Mikrofonu piegāde skaņu režijas mācību telpu aprīkošanai

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 6.jūlijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/14.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir mikrofonu piegāde skaņu režijas mācību telpu aprīkošanai, lai nodrošinātu profesionālu un atbilstoši aprīkotu studiju procesu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersonas

Armands Lapiņš – infrastruktūras prorektors, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.

Tālrunis:   29255955

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts:    armands.lapins@jvlma.lv
vai

Ieva Devjatņikova – juriste, Iepirkumu komisijas locekle un sekretāre.

Tālrunis: 25454392

E-pasts: ieva.devjatnikova@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, vestibilā (pie administratora), darba dienās no plkst.09:00-17:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 10:30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Taustiņinstrumenta pastiprinātāja piegāde studiju procesa nodrošināšanai

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 6.jūlijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/13.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir taustiņinstrumenta pastiprinātāja piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersonas

Armands Lapiņš – infrastruktūras prorektors, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.

Tālrunis:   29255955

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts:    armands.lapins@jvlma.lv
vai

Ieva Devjatņikova – juriste, Iepirkumu komisijas locekle un sekretāre.

Tālrunis: 25454392

E-pasts: ieva.devjatnikova@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, vestibilā (pie administratora), darba dienās no plkst.09:00-17:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Ģitāras pastiprinātāja piegāde studiju procesa nodrošināšanai

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 6.jūlijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/12.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir divu ģitāras pastiprinātāju piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersonas

Armands Lapiņš – infrastruktūras prorektors, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.

Tālrunis:   29255955

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts:    armands.lapins@jvlma.lv
vai

Ieva Devjatņikova – juriste, Iepirkumu komisijas locekle un sekretāre.

Tālrunis: 25454392

E-pasts: ieva.devjatnikova@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, vestibilā (pie administratora), darba dienās no plkst.09:00-17:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 09:45.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

 


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Kontrabasa pastiprinātāja piegāde studiju procesa nodrošināšanai

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 6.jūlijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/11.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir kontrabasa pastiprinātāju un kontrabasa mitruma uzturētāja piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts 5 daļās:

Iepirkuma 1.daļa – Basa priekšpastiprinātājs CPV kods – 32343000-9 (pastiprinātāji)

Iepirkuma 2.daļa – Basa pastiprinātājs/skanda CPV kods – CPV kods – 32343000-9 (pastiprinātāji)

Iepirkuma 3.daļa – Specializētais kabelis CPV kods – 32300000-6 (Televīzijas un radio uztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra)

Iepirkuma 4.daļa – Kontrabasa mitruma uzturētājs CPV kods – 37321000-4 (Mūzikas instrumentu piederumi)

Iepirkuma 5.daļa – Basa pastiprinātājs/skanda CPV kods – 32343000-9 (pastiprinātāji)

Plānotais līguma termiņš – trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersonas

Armands Lapiņš – infrastruktūras prorektors, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.

Tālrunis:   29255955

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts:    armands.lapins@jvlma.lv
vai

Ieva Devjatņikova – juriste, Iepirkumu komisijas locekle un sekretāre.

Tālrunis: 25454392

E-pasts: ieva.devjatnikova@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, vestibilā (pie administratora), darba dienās no plkst.09:00-17:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.jūlijs plkst. 09:30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas elektrības kabeļu rekonstrukcija

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 22.jūnijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/10.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – JVLMA elektrības kabeļu rekonstrukcija, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – līdz 2018.gada 30.augustam.

Kontaktpersonas

Armands Lapiņš, JVLMA infrastruktūras prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Vai

Jānis Āboliņš, JVLMA Saimniecības daļas speciālists

Saimniecības daļas speciālists

Tālrunis:            29297960

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts:             janis.abolins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, administrators vestibilā K.Barona ielā 1, Rīgā, LV – 1050, no plkst. 09:00 līdz plkst.17:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 5.jūlijs plkst. 10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

3.1.pielikums  - Lokālā tāme


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mēbeļu restaurācija un jaunu mēbeļu piegāde studiju procesa nodrošināšanai

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 18.jūnijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/9.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļzāles krēslu restaurācija un divdaļīgas bufetes (skapja) restaurācija, kā arī jaunu mēbeļu piegāde studiju procesa nodrošināšanai, atbilstoši 2.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās:

1.daļa “Mēbeļu restaurācija” - CPV kods: 50850000-8 (Mēbeļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.);

2.daļa “Mēbeļu piegāde” - CPV kods: 39100000-3 (mēbeles).

Plānotais līguma termiņš – divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersonas

Jānis Āboliņš – Saimniecības daļas speciālists.

Tālrunis: 29297960

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts: janis.abolins@jvlma.lv

vai

Armands Lapiņš – infrastruktūras prorektors.

Tālrunis: 29255955

Fiksētais tālrunis: 67221834

E-pasts:    armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, vestibilā (pie administratora), darba dienās no plkst.09:00-17:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 2.jūlijs plkst. 09:30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

2.1.pielikums: Tehniskās specifikācijas (tehniskie parametri)

3.Pielikums: Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;

Jautājumi un atbildes


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 22.maijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/8.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 109.telpas un 110. Telpas telpu remontdarbi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Plānotais līguma termiņš – sešu nedēļu laikā no 25.06.2018., bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.augustam.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst.09:00-16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 4.jūnijs plkst. 09:30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

3.1.pielikums  - Koptāme un Lokālās tāmes (Lokālās tāmes nr.01;02;)


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu „Āmuriņklavieru piegāde studiju procesa nodrošināšanai

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 12.aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/7.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir vienu āmuriņklavieru iegāde un piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši mūzikas instrumenta tehniskajai specifikācijai.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ar pasūtītāju saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst.09:00-16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.aprīlis plkst. 09:30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Eifonija piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 23.marts

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/6.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir eifonija piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 17.aprīlim plkst.10:20.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Flīgelhorna piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 22.marts

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/5.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir flīgelhorna piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 17.aprīlim plkst.10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Trompetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 21.marts

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/4.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir trompetes C piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 11.aprīlim plkst.10:20.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Jautājumi un atbildes (atjaunots 23.03.2018.)


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Pikolo trompetes piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 21.marts

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/3.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir pikolo trompetes piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 11.aprīlim plkst.10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Jautājumi un atbildes (atjaunots 23.03.2018.)


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Tubas piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 21.marts

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/2.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir tubas piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 13.aprīlim plkst.10:20.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Flīģeļa piegāde studiju procesa nodrošināšanai”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 21.marts

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2018/1.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir flīģeļa piegāde profesionālu studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, studiju procesam paredzētā telpā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments jāpiegādā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018.gada 13.aprīlim plkst.10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

 


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma piegāde un uzstādīšana”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 12.februārī.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/5.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar LR likumu „Publisko iepirkumu likums” 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 28.02.2017.Ministru kabineta noteikumiem nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana ERAF projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas radošo industriju studiju programmu modernizēšana” nr. 8.1.1.0/17/I/004 ietvaros.

Plānotais līguma termiņš – papildapgaismojums jāpiegādā un jāuzstāda ar pasūtītāju saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 24.augustam (gaismas iekārtu uzstādīšana būs iespējama laikā, kad JVLMA Lielā zāle nav aizņemta studiju procesa un uzņemšanas pārbaudījumu, kā arī citu JVLMA organizētu pasākumu nodrošināšanai). Par precīzu gaismas iekārtu uzstādīšanas laiku puses vienojas pēc līguma noslēgšanas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst.10:00-16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 8.marts plkst. 10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Finanšu piedāvājuma forma

Skices


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Pirmās pieturas punkta izgatavošana un uzstādīšana JVLMA Lielajā vestibilā”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2017.gada 19.jūlijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/4.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Pirmās pieturas punkta izbūve JVLMA Lielajā vestibilā, saskaņā ar projektētāja SIA “1.618”, reģ. Nr. 40003826776, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ezeriņu iela 6, LV-2167 izstrādāto skiču projektu (izņemot krēslus)  un Tehnisko specifikāciju.

Plānotais līguma termiņš – sešu nedēļu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas 2017.gada augustā - septembrī.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst.10:00-14:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 31.jūlijs plkst. 10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

2.1. Pielikums: Skiču projekts (.PDF)

3.Pielikums: Finanšu piedāvājuma forma (MS Excel)


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Pirmās pieturas punkta izgatavošana un uzstādīšana JVLMA Lielajā vestibilā”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2017.gada 27.jūnijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/3.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Pirmās pieturas punkta izbūve JVLMA Lielajā vestibilā, saskaņā ar projektētāja SIA “1.618”, reģ. Nr. 40003826776, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ezeriņu iela 6, LV-2167 izstrādāto skiču projektu  un Tehnisko specifikāciju.

Plānotais līguma termiņš – sešu nedēļu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas 2017.gada jūlijā - augustā.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst.09:00-16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 10.jūlijs plkst. 09:30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

2.1. Pielikums: Skiču projekts (.PDF)

3.Pielikums: Finanšu piedāvājuma forma (MS Excel)

Iepirkuma komisija 2017.gada 13.jūlijā pieņēma lēmumu pārtraukt
iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Pirmās pieturas punkta izgatavošana
un uzstādīšana JVLMA Lielajā vestibilā” (identifikācijas Nr. JVLMA 2017/3)
nepietiekamā finansējuma dēļ. Lēmums redzams šeit.


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2017.gada 31.maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir divu akordeonu piegāde, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments/ (-i) jāpiegādā sešu mēnešu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas, Līguma darbības ietvaros (no 2017.gada augusta līdz 2018.gada decembrim).

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00 (22.jūnijā līdz plkst.13:00),.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017.gada 13.jūlija plkst.10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana

Paziņojuma ievietošanas datums - 2017.gada 25.maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir JVLMA telpu remontdarbi un sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās:

Iepirkuma 1.daļa: Telpu remontdarbi;

Iepirkuma 2.daļa: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža.

Plānotais līguma termiņš – 5 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 17.augustam.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst.10:00-14:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 6.jūnijs plkst. 13:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

2.pielikums Tehniskās specifikācijas.

2.1.Darbu apjomi iepirkuma 1.daļai: Telpu remontdarbi.

2.2. Darbu apjomi iepirkuma 2.daļai: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža.

3.1.Koptāme iepirkuma 1.daļai. Lokālās tāmes iepirkuma 1.daļai (Lokālās tāmes nr.01;02;03;04).

3.2.Koptāme iepirkuma 2.daļai: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža. Lokālā tāme iepirkuma 2.daļai: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža.

 

aktualizēts: 19.03.2019 13:20