JVLMA.lv
Iepirkumi » Plānotie iepirkumi

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

Plānotie iepirkumi

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma piegāde un uzstādīšana”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 12.februārī.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/5.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar LR likumu „Publisko iepirkumu likums” 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 28.02.2017.Ministru kabineta noteikumiem nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielās zāles koncertsarīkojumu papildapgaismojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana ERAF projekta “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas radošo industriju studiju programmu modernizēšana” nr. 8.1.1.0/17/I/004 ietvaros.

Plānotais līguma termiņš – papildapgaismojums jāpiegādā un jāuzstāda ar pasūtītāju saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 24.augustam (gaismas iekārtu uzstādīšana būs iespējama laikā, kad JVLMA Lielā zāle nav aizņemta studiju procesa un uzņemšanas pārbaudījumu, kā arī citu JVLMA organizētu pasākumu nodrošināšanai). Par precīzu gaismas iekārtu uzstādīšanas laiku puses vienojas pēc līguma noslēgšanas.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst.10:00-16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2018.gada 8.marts plkst. 10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Finanšu piedāvājuma forma

Skices


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Pirmās pieturas punkta izgatavošana un uzstādīšana JVLMA Lielajā vestibilā”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2017.gada 19.jūlijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/4.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Pirmās pieturas punkta izbūve JVLMA Lielajā vestibilā, saskaņā ar projektētāja SIA “1.618”, reģ. Nr. 40003826776, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ezeriņu iela 6, LV-2167 izstrādāto skiču projektu (izņemot krēslus)  un Tehnisko specifikāciju.

Plānotais līguma termiņš – sešu nedēļu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas 2017.gada augustā - septembrī.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst.10:00-14:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 31.jūlijs plkst. 10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

2.1. Pielikums: Skiču projekts (.PDF)

3.Pielikums: Finanšu piedāvājuma forma (MS Excel)


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu“Pirmās pieturas punkta izgatavošana un uzstādīšana JVLMA Lielajā vestibilā”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2017.gada 27.jūnijā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/3.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Pirmās pieturas punkta izbūve JVLMA Lielajā vestibilā, saskaņā ar projektētāja SIA “1.618”, reģ. Nr. 40003826776, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ezeriņu iela 6, LV-2167 izstrādāto skiču projektu  un Tehnisko specifikāciju.

Plānotais līguma termiņš – sešu nedēļu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas 2017.gada jūlijā - augustā.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst.09:00-16:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 10.jūlijs plkst. 09:30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

2.1. Pielikums: Skiču projekts (.PDF)

3.Pielikums: Finanšu piedāvājuma forma (MS Excel)

Iepirkuma komisija 2017.gada 13.jūlijā pieņēma lēmumu pārtraukt
iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Pirmās pieturas punkta izgatavošana
un uzstādīšana JVLMA Lielajā vestibilā” (identifikācijas Nr. JVLMA 2017/3)
nepietiekamā finansējuma dēļ. Lēmums redzams šeit.


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina atklātu konkursu “Akordeonu piegāde studiju procesa nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2017.gada 31.maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/2.

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir divu akordeonu piegāde, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

Plānotais līguma termiņš – mūzikas instruments/ (-i) jāpiegādā sešu mēnešu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas, Līguma darbības ietvaros (no 2017.gada augusta līdz 2018.gada decembrim).

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00 (22.jūnijā līdz plkst.13:00),.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017.gada 13.jūlija plkst.10:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu remontdarbi un koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana

Paziņojuma ievietošanas datums - 2017.gada 25.maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr. JVLMA 2017/1.

Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

Plānotā iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir JVLMA telpu remontdarbi un sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un uzstādīšana, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās:

Iepirkuma 1.daļa: Telpu remontdarbi;

Iepirkuma 2.daļa: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža.

Plānotais līguma termiņš – 5 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 17.augustam.

KontaktpersonaArmands Lapiņš, JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Tālrunis:               29255955

Fiksētais tālrunis:  67221834

E-pasts:                armands.lapins@jvlma.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Rīga, K. Barona iela 1, Kanceleja, darba dienās no plkst.10:00-14:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 6.jūnijs plkst. 13:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

2.pielikums Tehniskās specifikācijas.

2.1.Darbu apjomi iepirkuma 1.daļai: Telpu remontdarbi.

2.2. Darbu apjomi iepirkuma 2.daļai: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža.

3.1.Koptāme iepirkuma 1.daļai. Lokālās tāmes iepirkuma 1.daļai (Lokālās tāmes nr.01;02;03;04).

3.2.Koptāme iepirkuma 2.daļai: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža. Lokālā tāme iepirkuma 2.daļai: Sporta/horeogrāfijas zāles koka pakešu logu izgatavošana un montāža.

 

aktualizēts: 12.02.2018 17:19