JVLMA.lv
Vakances

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk – JVLMA)

izsludina atklātu konkursu uz studiju kursa

Skolotāju veselības psihohigiēna” docēšanu

uz noteiktu laiku (12 mēneši)

 

JVLMA izsludina atklātu konkursu uz studiju kursa "Skolotāju veselības psihohigiēna" docēšanu ESF projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros. Kurss paredzēts studiju programmas "Deju un ritmikas skolotājs" 2. semestrim.

 

Galvenie pienākumi:

  • Studiju kursa apraksta sagatavošana, atbilstoši JVLMA studiju kursu izstrādes nosacījumiem;
  • Studiju kursa docēšana. Studiju kursa īstenošanai tiek plānotas 16 stundas.
  • Metodisko un mācību materiālu sagatavošana, ievietošana e-studiju vidē;
    • Pārbaudījumu organizēšana, novērtēšana.

 

Prasības pretendentiem:

  • akreditētās doktorantūras studiju programmas pēdējo kursu students vai zinātnisko grādu pretendents (kas līdztekus studijām doktorantūrā vai promocijas darba izstrādei, veiks akadēmisko darbību JVLMA pedagoģijas studiju programmās);
  • šobrīd nav darba tiesiskās attiecībās ar JVLMA;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas.

 

Atalgojums tiek noteikts saskaņā ar stundas algas likmi 7,23 EUR par 1 stundu.  

 

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) līdz 2019.gada 20.janvārim sūtīt uz e-pasta adresi Anita.Grasmane@jvlma.lv. Vai pa pastu, adrese, Kr.Barona iela 1, Rīga, LV-1050, ar norādi “Studiju kursa “Skolotāju veselības psihohigiēna” docētāja atlasei”. Tālrunis uzziņām 26168477.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pietikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.

 

Uz tikšanos JVLMA!

aktualizēts: 15.01.2019 09:34