JVLMA.lv
Vakances

Jāzepa vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

izsludina pieteikšanos uz amatu

KONCERTADMINISTRATORS

1 slodze uz nenoteiktu laiku

 

Darba pamatpienākumi:

 • JVLMA koncertzālēs notiekošo koncertu un citu sabiedrisko pasākumu administrēšana.
 • Sadarbība ar JVLMA struktūrvienībām koncertu un citu sabiedrisko pasākumu tehniskā atbalsta organizēšanā.
 • Pasākumu - mēģinājumu grafika un koncertprogrammu melnrakstu sagatavošana datorrakstā.
 • Koncertafišu, skrejlapu, programmu u.c. izdales materiālu pavairošana un izvietošana.
 • JVLMA koncertnorises statistisko datu un analīzes sagatavošana.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Ļoti labas komunikācijas prasmes.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Angļu un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Atbildības sajūta un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus.
 • Spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus par situācijai atbilstošu rīcību.
 • Vēlama augstākā izglītība.
 • Izglītība mūzikā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam:

 • Darbu Rīgas centrā (K.Barona ielā 1).
 • Piecu dienu darba nedēļu. Saskaņā ar grafiku, darbs arī vakaros un brīvdienās.
 • Stabilu atalgojumu (no 575,00 EUR bruto), sociālās garantijas. Iespējamas piemaksas.
 • Interesantu un dinamisku darbu radošā kolektīvā.

Kontaktpersona - Personāldaļas vadītāja Anita Grasmane, tālrunis:26168477 e-pasta adrese: anita.grasmane@jvlma.lv. Ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju par koncertadministratora amatu, sazinieties ar Koncertdaļas vadītāju Janu Lāci, tālrunis: 27843188 e-pasta adrese: jana.lace@jvlma.lv.

Ja redzat sevi šajā amatā, lūdzu, nosūtiet uz adresi personaldala@jvlma.lv vai iesniedziet personīgi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Personāldaļā (237.telpā) Rīgā, K.Barona ielā 1, LV-1050, darba dienās no plkst.10:00-16:00 savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Pieteikums uz vakanci koncertadministratora amatam” līdz 2019.gada 22.martam.

 

Datu pārzinis, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei, ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (juridiskā adrese K.Barona ielā 1, Rīga, LV-1050).  Saziņu ar pārzini var īstenot, rakstot e-pastu uz personaldala@jvlma.lv.

Informējam, ka iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu pieteikumu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  atlases procesa gaitā.
Aicinām izvērtēt CV iekļautās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un darba pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. 

 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

izsludina pieteikšanos uz AKADĒMISKAJIEM AMATIEM

 

 1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem no 2019. gada 1.septembra uz 6 gadiem šādās studiju programmās:

 

1.1.  profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle specializācijas Klavierspēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Klavierspēle studiju kursu docēšanai

/Klavieru katedra/

asociētā profesora amats – 1 vakance

 

1.2.  profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijas Vijoļspēle studiju kursudocēšanai unprofesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Vijoļspēle studiju kursu docēšanai

/Stīgu instrumentu katedra/

asociētā profesora amats – 1 vakance

 

1.3.  profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Sitaminstrumentu spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profilu Sitaminstrumentu spēle studiju kursu docēšanai

/Pūšaminstrumentu katedra, Sitaminstrumentu klase/

 

asociētā profesora amats – 1 vakance

 

1.4.  profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijas Vijoļspēle studiju kursudocēšanai unprofesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Vijoļspēle studiju kursu docēšanai

/Stīgu instrumentu katedra/

docenta amats – 1 vakance

 

1.5.  profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijas Čella spēle studiju kursudocēšanai unprofesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Čella spēle studiju kursu docēšanai

/Stīgu instrumentu katedra/

docenta amats - 1 vakance

 

1.6.  profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Klarnetes spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Klarnetes spēle studiju kursu docēšanai

/Pūšaminstrumentu katedra/ Koka pūšaminstrumentu klase/

 

docenta amats – 1 vakance

 

1.7.  profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Saksofona spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Saksofona spēle studiju kursu docēšanai

/Pūšaminstrumentu katedra/ Koka pūšaminstrumentu klase/

 

docenta amats – 1 vakance

 

1.8.  profesionālās bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika apakšprogrammas Akadēmiskā dziedāšana specializācijas studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Vokālā mūzika profilu Operdziedāšana, Kamerdziedāšana studiju kursu docēšanai

/Vokālā katedra/

docenta amats – 1 vakance

 

1.9. studiju virziena Izglītība un pedagoģija un studiju virziena Mākslas profesionālā bakalaura studiju programmu studiju kursu Dziedāšana, Balss nostādīšana docēšanai

/Kora diriģēšanas katedra/ Dziedāšanas klase/

 

docenta amats – 1 vakance

 

1.10.    studiju virziena Izglītība un pedagoģija profesionālā bakalaura studiju programmas kora un mūzikas skolotāja specializācijas studiju kursu docēšanai

         /Mūzikas skolotāju katedra/

 

docenta amats – 1 vakance

 

1.11.   profesionālā bakalaura studiju programmu Vokālā mūzika, Instrumentālā mūzika  profesionālās darbības specializācijas profilstudiju kursu docēšanai (koncertmeistars – atskaņotājmākslinieks) un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika studiju kursa Koncertprakse docēšanai

/Koncertmeistaru katedra/

docenta amats – 3 vakances

 

1.12.   profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Obojas spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Obojas spēle studiju kursu docēšanai

/Pūšaminstrumentu katedra, Koka pūšaminstrumentu klase/

 

lektora amats – 1 vakance

 

1.13.   profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Fagota spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Fagota spēle studiju kursu docēšanai

/Pūšaminstrumentu katedra, Koka pūšaminstrumentu klase/

 

lektora amats – 1 vakance

 

1.14.   profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Saksofona spēle  studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Saksofona spēle studiju kursu docēšanai

/Pūšaminstrumentu katedra, Koka pūšaminstrumentu klase/

 

lektora amats – 1 vakance

 

1.15.   studiju virziena Izglītība un pedagoģija un studiju virziena Mākslas profesionālā bakalaura studiju programmu (izņemot studiju programmas Instrumentālā mūzika specializāciju Klavierspēle) studiju kursa Klavierspēle docēšanai

/Vispārējo klavieru katedra/

lektora amats – 1 vakance

 

 2. Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (turpmāk – Nolikums) pretendentiem JVLMA Personāldaļā līdz 2019.gada 2.aprīlim plkst.16:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

2.1.    Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;

2.2.    Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus un amatus, uzrādot dokumentu oriģinālus;

2.2.1.      Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;

2.3.    Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV) Europass formā;

2.4.    Atskaite par pēdējo sešu gadu perioda mākslinieciskās jaunrades, zinātnisko, pedagoģisko darbu, organizatorisko veikumu un profesionālo pilnveidi, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādīto atskaites formu (prof. un asoc. prof. - docētāju veidlapa nr. 15; lektoriem - docētāju veidlapa nr. 16);

2.5.    Dokumenti, kuri apliecina atskaitē par pēdējo sešu gadu perioda mākslinieciskās jaunrades, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi iekļautās ziņas;

2.6.    Studiju kursa/kursu apraksti. Pretendentiem par studiju kursu aprakstu iesniegšanu konsultēties ar Studiju virzienu vadītāju Irēnu Baltābolu (e-pasts: irena.baltabola@jvlma.lv);

2.7.    Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

 

* Prasības akadēmisko amatu pretendentiem ir noteiktas JVLMA Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ar kuru var iepazīties JVLMA Bibliotēkā, personāldaļā, kā arī JVLMA mājas lapā (sadaļā: /Dokumenti/ iekšējie normatīvie akti/ vai http://www.jvlma.lv/latvian/page/1155.html).

 

     3. Vēlēšanas uz vakantajiem lektoru un docentu amatiem organizēt Senāta sēdē 2019.gada 24.aprīlī un vēlēšanas vakantajiem asociēto profesoru un profesoru amatiem organizēt JVLMA Profesoru padomes sēdē 2019.gada 8. maijā. Vēlēšanas organizēt atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

 

     4. Akadēmiskajiem amatiem tiek noteikts sekojošs atalgojums:
4.1.    Lektors 785,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu;
4.2.    Docents 980,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu;
4.3.    Asociētais profesors 1225,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu;
4.4.    Profesors 1530,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu.

 
 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

izsludina pieteikšanos uz AKADĒMISKAJIEM AMATIEM

 

 1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem no 2019. gada 1.septembra uz 6 gadiem šādās studiju programmās:

 

1.1.   studiju virziena Izglītība un pedagoģija un studiju virziena Mākslas bakalaura un maģistra studiju programmu studiju kursu  Pedagoģija un Psiholoģija docēšanai

/Mūzikas skolotāju katedra/

profesora amats – 1 vakance

 

1.2.   Studiju virziena Izglītība un pedagoģija profesionālā bakalaura studiju programmas ierobežotās izvēles daļas studiju kursu Deja docēšanai

/Horeogrāfijas katedra, Dejas pedagoģijas klase/

 

asociētā profesora amats – 1 vakance

 

2. Vēlēšanas uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem tiks organizētas Latvijas Universitātē. Par vēlēšanu norises laiku un tālāko gaitu visi pretendenti tiks informēti personīgi. 

 

3. Saskaņā ar Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē 48.1.-48.7. apakšpunktiem un 49.punktu, kā arī 3.pielikumu un 10. pielikumu, pretendentiem JVLMA Personāldaļā līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst.16:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

 

3.1.    JVLMA Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā uz izsludināto amata vakanci attiecīgajā zinātnes nozarē un apakšnozarē;

3.2.    dokumentu, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu, kopijas vai Akadēmiskās informācijas centra lēmuma par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu kopiju;

3.3.    ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, – izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms. Ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs (izdodot izziņu);

3.4.    akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājuma aprakstu (curriculum vitae) pēc apstiprinātas formas (3. pielikums);

3.5.    profesionālo kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu, kas apstiprinātu pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām par akadēmiskā un zinātniskā darba stāžu, kopijas;

3.6.    valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja nepieciešams);

3.7.    apliecinājumu par atbilstību Izglītības likuma prasībām (10. pielikums);

3.8.    citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

 

      4. Vēlēšanas uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem tiks organizētas Latvijas Universitātē. Par vēlēšanu norises laiku un tālāko gaitu, visi pretendenti tiks informēti personīgi.

      5. Vakantajiem akadēmiskajiem amatiem darba slodze tiek noteikta saskaņā ar katra akadēmiskā gada tarifikāciju un tiek noteikts sekojošs atalgojums:

 

5.1.    Asociētais profesors 1225,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu;

5.2.    Profesors 1530,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu.

 


aktualizēts: 22.03.2019 13:32