JVLMA.lv
Vakances

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk – JVLMA)

izsludina konkursu uz vakanto pētnieka amatu

JVLMA Zinātniskās pētniecības centrā

 

 

 • Pētnieks sistemātiskajā muzikoloģijā

mūzikas kognitīvo procesu pētniecībai (uz 6 gadiem) – 1 vakance.

Nepieciešamās prasības:

 • Pieredze darbā ar BCI (Brain Computer Interface) un BCMI (Brain Computer Music Interface) programmām.
 • Pieredze darbā ar SPSS datu apstrādes metodēm.
 • Maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.

 

Pretendentiem JVLMA Personāldaļā (111.telpā) līdz 2018.gada 28.novembrim plkst.16:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;
 • Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus, uzrādot dokumentu oriģinālus;

Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;

 • Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV) Europass formā;
 • Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu, organizatorisko veikumu un profesionālo pilnveidi, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādīto atskaites formu;
 • Dokumenti, kuri apliecina pārskatā par pēdējo sešu gadu perioda zinātnisko darbu iekļautās ziņas;
 • Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

Vēlēšanas uz vakantajiem Zinātniskās pētniecības centra pētnieku amatiem notiks Zinātniskās padomes sēdē 2018.gada 20.decembrī, atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Saistītie dokumenti:

 1. Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā - atrodams JVLMA mājas lapā www.jvlma.lv sadaļā Dokumenti, apakšsadaļā Iekšējie normatīvie akti.
 2. Pārskata forma pētniekiem - atrodama JVLMA mājas lapā www.jvlma.lv sadaļā Dokumenti, apakšsadaļā VeidlapasDocētāju veidlapas.
 1. Rīkojums Par konkursa izsludināšanu uz pētnieka amatu.
 2. Europass CV forma – atrodama šeit

Neskaidros jautājumus rakstiet JVLMA Personāldaļai uz e-pasta adresi: personaldala@jvlma.lv, vai zvaniet: 26168477.

Uz tikšanos JVLMA!

aktualizēts: 08.11.2018 12:29