JVLMA.lv
Vakances

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
izsludina konkursu uz amatu
Studiju programmu direkcijas vadītāja vietnieks darbā ar docētājiem
uz noteiktu laiku 

Darba pamatpienākumi:

 • Nodrošina JVLMA docētājiem darba un dokumentācijas organizāciju.
 • Nodrošina informācijas pieejamību JVLMA docētājiem par studiju plāniem, tarifikācijas izmaiņām, telpu plānojumu kontaktstundu un pārbaudījumu norisei; kontaktstundu un pārbaudījumu sarakstiem, rīkojumu saturu tarifikāciju un pārbaudījumu komisijas sastāva jautājumos u.c. informāciju.
 • Nodrošina studiju darba plānošanu.
 • Veic Akadēmiskās padomes sekretāra pienākumus saskaņā ar JVLMA Satversmi un Nolikumu par gala pārbaudījumiem.
 • Plāno un nodrošina JVLMA Tālākizglītības kursu norisi un dokumentācijas organizāciju.
 • Risina nestandarta problēmsituācijas.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība.
 • Labas saskarsmes prasmes.
 • Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Darba pieredze augstākās izglītības institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Zināšanas augstskolu darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos.
 • Atbildības sajūta un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus.
 • Spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus par situācijai atbilstošu rīcību.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, Internet).
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas un vēlamas angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu radošā kolektīvā.
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Kontaktpersona: JVLMA Personāldaļas vadītāja Anita Grasmane, tālrunis: 26168477.

Ja redzat sevi šajā amatā, lūdzu nosūtiet uz adresi Anita.Grasmane@jvlma.lv vai iesniedziet personīgi JVLMA Personāldaļā (111.telpā) Rīgā, K.Barona ielā 1, LV-1050, darba dienās no plkst.10:00-16:00 savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Studiju programmu direkcijas vadītāja vietnieks darbā ar docētājiem” līdz 2018.gada 7. maijam.

 


 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem (no 2018. gada 1.septembra uz 6 gadiem).

Ar vakanto akadēmisko amatu sarakstu variet iepazīties uzklikšķinot šeit (13.03.2018. rektora rīkojums Nr. 16)

Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pretendentiem JVLMA personāldaļā (111.kabinets) līdz 2018.gada 3.aprīlim plkst.16:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;
 • Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus un amatus, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  • Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;
 • Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV) - CV Europass formā*;
 • Atskaite par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu, organizatorisko veikumu un profesionālo pilnveidi, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādīto atskaites formu - atskaites forma profesoru, asociēto profesoru amatu pretendentiem; atskaites forma docenta vai lektora amata pretendentiem;
 • Dokumenti, kuri apliecina atskaitē par pēdējo sešu gadu perioda radošo zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi iekļautās ziņas;
 • Studiju kursa / kursu apraksti. Pretendentiem par studiju kursu aprakstu iesniegšanu konsultēties ar Studiju programmu direktori Irēnu Baltābolu - kursa apraksta forma;
 • Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

Vēlēšanas uz vakantajiem lektoru un docentu amatiem notiks Senāta sēdē 2018.gada 25.aprīlī.

Vēlēšanas uz vakantajiem asociēto profesoru un profesoru amatiem notiks JVLMA Profesoru padomes sēdē 2018.gada 9.maijā.

Noderīgi dokumenti:

 1. Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
 2. CV Europass forma
 3. Atskaites forma profesora, asociētā profesora amata pretendentiem
 4. Atskaites forma docenta vai lektora amata pretendentiem
 5. Kursa apraksta forma

Neskaidros jautājumus rakstiet JVLMA Personāldaļas vadītājai Anitai Grasmanei uz e-pasta adresi: anita.grasmane@jvlma.lv

 

aktualizēts: 24.04.2018 11:00