JVLMA.lv
Vakances

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTAJIEM AKADĒMISKAJIEM AMATIEM JVLMA ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS CENTRĀ:

• Pētnieks (0,1 slodze) pētījumu veikšanai Mākslas zinātnes nozarē Muzikoloģijas apakšnozarē - starptautisku pētījumu projektu īstenošanai etnomuzikoloģijā. Prasības amata pienākumu veikšanai:

1) doktora zinātniskais grāds humanitārajās zinātnēs;

2) pieredze starptautisku projektu īstenošanā etnomuzikoloģijā;

3) ne mazāk par trim starptautiskām zinātniskām publikācijām etnomuzikoloģijas jomā pēdējo 6 gadu laikā.

• Pētnieks (0,1 slodze) pētījumu veikšanai Mākslas zinātnes nozarē Muzikoloģijas apakšnozarē - starptautisku pētījumu projektu īstenošanai senajā mūzikā. Prasības amata pienākumu veikšanai:

1) doktora zinātniskais grāds humanitārajās zinātnēs;

2) pieredze starptautisku projektu īstenošanā senajā mūzikā;

3) ne mazāk par trim starptautiskām zinātniskām publikācijām vēsturiskās muzikoloģijas jomā pēdējo 6 gadu laikā.

• Zinātniskais asistents (1 slodze) pētnieka asistents pētījumu veikšanai Mākslas zinātnes nozarē Muzikoloģijas apakšnozarē - sistemātiskajā muzikoloģijā mūzikas kognitīvo procesu izpētei. Prasības amata pienākumu veikšanai:

1) akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds humanitārajās zinātnēs;

2) pieredze mūzikas kognitīvo procesu pētniecībā.

Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, pretendentiem JVLMA Personāldaļā (111.telpā) līdz 2017.gada 19.decembrim plkst.16:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

• JVLMA adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

• Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus, uzrādot dokumentu oriģinālus;

Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;

• Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV), ieteicams EUROPASS formā;

• Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu, organizatorisko veikumu un profesionālo pilnveidi, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādīto atskaites formu;

• Dokumenti, kuri apliecina pārskatā par pēdējo sešu gadu perioda zinātnisko darbu iekļautās ziņas;

• Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

Vēlēšanas uz vakantajiem Zinātniskās pētniecības centra pētnieku un zinātniskā asistenta amatiem notiks Zinātniskās padomes sēdē 2018.gada 6.februārī, atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Noderīgi dokumenti:

1. Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā;

2. Rīkojums Par konkursa izsludināšanu uz pētnieku un zinātniskā asistenta amatiem;

3. Pārskata forma pētniekiem;

4. Europass CV forma;

Neskaidros jautājumus rakstiet JVLMA Personāldaļai uz e-pasta adresi: personaldala@jvlma.lv, vai zvaniet: 67228684; 26168477.

Uz tikšanos JVLMA!

aktualizēts: 23.11.2017 15:57