JVLMA.lv
Ziedojumu akcijas » Cits atbalsts!?

Cits atbalsts

Esam ļoti priecīgi un pateicīgi arī par vairākām balvām un radošajām stipendijām Akadēmijas studentiem un pedagogiem. Īpašs paldies Mārai Dolei par ilggadējo milzīgo atbalstu Akadēmijas telpu uzlabošanai un radošajām stipendijām mācībspēkiem. Pēc Astras Z. Grīnmanes un Izoldes Zīversas-Preisas iniciatīvas dibināta klavierspēles profesora Olģerta Zīversa balva, ko jau kopš 1995. gada ik gadu saņem divi klavierspēles studenti. Savukārt flautista un komponista Arnolda Šturma piemiņas balva tapusi 2000. gadā, to jau deviņus gadus finansē un diviem Akadēmijas studentiem pasniedz Eleonora Šturma. 2006. gadā tika dibināta komponista Tālivalža Ķeniņa balva, kas katru gadu tiek piešķirta vienam kompozīcijas studentam. Kopš 2007. gada JVLMA piemiņas balvām un radošajām stipendijām pievienojusies vēl viena – mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides Mūzikas balva, kuru par spilgtu radošo darbību saņem viens ērģeļspēles un viens dziedāšanas specialitātes students.

Kopš 2004. gada Akadēmijas jubilejas koncertā janvārī tiek pasniegts Akadēmijas augstākais apbalvojums – JVLMA un Swedbank Gada balva jaunajam mūziķim. Šo balvu piešķir diviem Akadēmijas studentiem par radošu aktivitāti un izciliem sasniegumiem mūzikā. Gadu vēlāk – 2005. gadā – paralēli šim apbalvojumam tika iedibināta arī JVLMA un Swedbank Gada balva labākajam mācībspēkam, piešķirot to vienam gada spilgtākajam Akadēmijas pedagogam par izcilu pedagoģisko un radošo darbu. Jāatzīmē, ka pirmais šīs balvas ieguvējs ir pašreizējais rektors profesors Artis Sīmanis.

Tikai ar Jūsu atbalstu mēs būsim arī Akadēmijas nākamo 90 gadu liecinieki!

Sirsnīgā pateicībā -
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

aktualizēts: 23.02.2010 15:33