JVLMA.lv
Projekti » Publikācijas » Pētniecība » Maģistrantūras atbalsts

Aktualitātes un īstenošanas gaita

Atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistratūras studiju programmām radošo industriju jomā

PROJEKTA APRAKSTS

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju ir izstrādājusi un īstenos projektu Eiropas Sociālā fonda ietvaros ATBALSTS JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS MAĢISTRANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMĀM RADOŠO INDUSTRIJU JOMĀ (vienošanās nr. 2009/0154/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/001). Projekta ietvaros ir plānots nodrošināt mērķstipendijas 60 Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā studējošo maģistrantu radošo industriju nozarēs 3 akadēmisko gadu periodā. Plānots, ka vismaz 80 % no tiem maģistra grādu būs saņēmuši līdz projekta noslēgumam - 2012. gadam.

JVLMA projekta vispārējais mērķis ir veicināt mūzikas nozares izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanos visos līmeņos, īpaši attīstot radošo industriju attīstību, tādējādi sekmējot Latvijas tautsaimniecības attīstību kopumā. Projekta aktivitātes (projekta vadība, publicitāte un mērķstipendiju piešķiršana maģistrantiem) ir tieši vērstas uz sekojošu mērķu sasniegšanu: profesionālu un spējīgu maģistrantu piesaiste radošo industriju studijām, veicināt JVLMA maģistra grāda ieguvušo skaita pieaugumu un nodrošināt augsta līmeņa speciālistu sagatavotību doktorantūras studijām.

Projekta budžets – 269904 LVL, no tiem 85% ESF finansējums 229417 LVL apmērā un valsts budžeta finansējums 15% - 40487 LVL apmērā.

ESF_logo_bez_fona ES_logo_bez_fona

Ieguldījums tavā nākotnē!

 

Aktuālie dokumenti
1 Maģistrantu stipendiju piešķiršanas nolikums 2011./2012. akadēmiskajā gadā (pielikumā - pieteikuma veidlapa)
2 Radošās darbības atskaites paraugs
3 Informācija par pieteikšanos 2011./2012. gada stipendijām

 

Dokumentu arhīvs
1 Maģistrantu ikmēneša atskaites forma
2 Radošas darbības un zinātniskās prakses aktvitātes apraksta paraugs
3 Maģistrantu stipendiju piešķiršanas nolikums 2010./2011. akadēmiskajā gadā
4 Maģistrantu mēneša atskaites veidlapa
5 Nolikums mērķstipendiju piešķiršanai JVLMA maģistrantūrā studējošiem ESF atbalstītā projekta "Atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūras programmām radošo industriju jomā (PDF)

 

Projekta vadītāja Ilona Elste, tālr. 26168477, e-pasts: ilona.elste@tvnet.lv

aktualizēts: 04.08.2011 12:42