JVLMA.lv
Projekti » Publikācijas » Pētniecība » Doktorantūras atbalsts

Aktualitātes un projekta īstenošanas gaita

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sadarbībā ar sekojošiem sadarbības partneriem: Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Mākslas akadēmija un Latvijas Kultūras akadēmija ir izstrādājusi un īstenos projektu Eiropas Sociālā fonda ietvaros Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju programmas atbalsts (vienošanās nr. 2009/0169/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/001). Projekta ietvaros ir plānots nodrošināt mērķstipendijas un studiju kvalitātes atbalsta pasākumus 80% no Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā studējošo doktorantu skaita 3 gadu periodā. Plānots, ka 50% no tiem doktora grādu būs saņēmuši līdz projekta noslēgumam - 2012. gadam.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt mūzikas nozares izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanos visos līmeņos, kā arī muzikoloģijas attīstību un starptautisko konkurētspēju kopumā, tādējādi sekmējot Latvijas izglītības un profesionalitātes efektivitāti. Projekta tiešie mērķi ir profesionālu un spējīgu doktorantu piesaiste mūzikas zinātnes doktorantūras studijām, nodrošinot atbalstu JVLMA doktorantūras studiju programmā studējošajiem, un veicināt JVLMA doktorantūras zinātniskā grāda ieguvušo skaita pieaugumu.

Projektā plānotās aktivitātes: projekta vadība, doktorantu mērķstipendiju piešķiršana, studiju kvalitātes atbalsta pasākumu īstenošana, doktora darbu vadīšanas nodrošināšana, publicitāte.

Projekta budžets – 236 568 LVL, no tiem 85% ESF finansējums 201 081 LVL apmērā un valsts budžeta finansējums 15% - 35 487 LVL apmērā.

ESF_logo_bez_fona ES_logo_bez_fona

Ieguldījums tavā nākotnē!

 

Aktuālie dokumenti
1 Konkursa nolikums 2011./2012. akadēmiskajam gadam (pielikumā - pieteikuma veidlapa)
2 Informācija par pieteikšanos 2011./2012. akadēmiskā gada konkursam

 

Dokumentu arhīvs
1 Doktorantu ikmenešu atskaites paraugs
2 Promocijas darbu vadītāju atskaites paraugs par periodu 2010.gada septembris - decembris
3 Konkursa nolikums 2010./2011.a.g.
4 Atbalsta pasākumi 2010./2011.a.g.
5 Vadlīnijas finanšu un saturisko atskaišu par studiju kvalitātes atbalsta pasākumu finansējuma izlietojumu sagatavošanai
6 Informatīvā semināra prezentācija (13.05.2009.)
7 Konkursa nolikums 2009./2010.a.g.
8 Atbalsta pasākumi 2009./2010.a.g.

 

Projekta vadītāja Ilona Elste, tālr. 26168477, e-pasts: ilona.elste@tvnet.lv

aktualizēts: 13.06.2011 16:08