JVLMA.lv
E-studiju vides izveide » Projekti » Publikācijas » Pētniecība » Aktualitātes un īstenošanas gaita

Nākamā projekta plānošanas sanāksme paredzēta 2011. gada 11. janvārī plkst. 12.00 JVLMA Senāta zālē


Nākamā projekta plānošanas sanāksme paredzēta 2010. gada 7. decembrīī plkst. 9.00 JVLMA Senāta zālē


 

Piedāvājums studentiem! Aicinām JVLMA 3. semestra bakalaura studentus pieteikties JVLMA e-studiju vides testēšanai (provizoriski testēšana plānota 2010. gada novembra beigās – decembra sākumā).

Sīkāka informācija pie projekta koordinatores Ilonas Elstes, tel. 26168477.


 

Aicinām JVLMA e-studiju vides satura izstrādē iesaistītos autorus pieteikties JVLMA e-studiju vides testēšanai (provizoriski testēšana plānota 2010. gada novembra beigās – decembra sākumā). E-studiju vides testēšanai nepieciešami vidēji divi iesaistītie autori. Interesentus lūdzu pieteikties līdz 5. novembrim pie Ilonas Elstes, 110. kab.

Sīkāka informācija pie projekta koordinatores Ilonas Elstes, tel. 26168477.


 

Nākamā projekta plānošanas sanāksme paredzēta 2010. gada 2. novembrī plkst. 9.00 JVLMA Senāta zālē.


Nākamā projekta plānošanas sanāksme paredzēta 2010. gada 7. septembrī plkst. 9.00 JVLMA Senāta zālē.


 

Šā gada 23. jūlijā plkst. 11.00 JVLMA e-projekta darba grupa tiksies ar iepirkuma par e-studiju vides ieviešanu uzvarētājiem - SIA Baltijas Datoru Akadēmija pārstāvjiem lai pārrunātu tuvākās darbības saistībā ar e-studiju vides ieviešanu un parakstītu sadarbības līgumu.


 

Nākamā projekta plānošanas sanāksme paredzēta 2010. gada 1. jūnijā plkst. 10.00 JVLMA Senāta zālē.


 

Nākamā projekta plānošanas sanāksme paredzēta 2010. gada 11.maijā plkst. 13.00 JVLMA Senāta zālē.


 

Nākamā projekta plānošanas sanāksme paredzēta 2010. gada 6. aprīlī plkst. 10.00 JVLMA Senāta zālē.


 

Nākamā projekta plānošanas sanāksme paredzēta 2010. gada 2. martā plkst. 10.00 JVLMA Senāta zālē.


 

Nākamā projekta plānošanas sanāksme paredzēta 2010. gada 2. februārī plkst. 10.00 JVLMA Senāta zālē.


 

Projekta aktivitātes „Uzskates materiālu digitalizācija” un tās apakšaktvitātes „Video arhīvu izpēte, skaņdarbu un to fragmentu atlase” ietvaros 2009. gada 29. oktobrī ar JVLMA rektora rīkojumu nr. 52 ir izveidota darba grupa JVLMA audiovizuālo materiālu un video materiālu arhīvu izpētei. Darba grupas sastāvā ir mūzikas vēstures, latviešu mūzikas vēstures, tradicionālās mūzikas un horeogrāfijas eksperti, kuru uzdevums ir nodrošināt vienotu audiovideo materiālu sistēmas izveidi un apkopot studiju programmās izmantojamos materiālus pārnešanai digitālā formātā. Darba grupas vadītājs – docents, Zinātniskās pētniecības centra vadītājs Jānis Kudiņš (tel: 67220906, e-pasts: janis.kudins@jvlma.lv)


 

Nākamā projekta plānošanas sanāksme paredzēta 2010. gada 12. janvārī plkst. 9.00 JVLMA Senāta zālē.


 

Lai nodrošinātu nepieciešamās informācijas pieejamību e-kursu izstrādei, kā arī informācijas pieejamību studentiem studiju procesā, JVLMA Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansētajā projekta nr. LV 0089 „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas e-studiju vides izveidošana studija procesa modernizēšanai” aktivitātes „Uzskates materiālu digitalizācija” ietvaros ir abonējusi Interneta mūzikas uzziņu datu bāzi "Grove Music", kurā ir apkopota informācija par mūzikas vēsturi un terminiem, stiliem, instrumentiem, mūziķiem. Datu bāze regulāri tiek atjaunota un papildināta, līdz ar to tā nav aizstājama ar papīra formātu. Datu bāze ir pieejama tiešsaistē no visiem JVLMA datoriem. The New Grove Dictionary of Music ir lielākā mūzikas enciklopēdijas tiešsaistes versija. Datubāze ietver vairāk kā 29000 rakstu, vairāk kā 3000 saites uz radniecīgām lappusēm, kā arī skaņu arhīvu un ilustrācijas.
Neskaidrību gadījumā lūdzam konsultēties ar projekta sistēmas administratoru Jāni Dumbri tel: 67223071 vai elektroniski: janis.dumbris@jvlma.lv.


Tiešsaiste uz datubāzi: http://www.grovemusic.com


2009. gads

 


 

Nākamā projekta plānošanas sanāksme notiks 2009. gada 1. decembrī, Senāta zālē.


 

2009. gada 11. novembrī plkst. 16.20 Senāta zālē notiks projekta vadības grupas sanāksme par e-studiju kursu izstrādes iepirkumu.


 

Nākošā projekta plānošanas sanāksme 2009. gada 3. novembrī plkst. 9.00 JVLMA Senāta zālē.


 

2009. gada 5. oktobrī izsludināts atklāts konkurss „E-studiju vides ieviešana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" ID nr. JVLMA 2009/7. Sīkāku informāciju skatīt Interneta vietnē: http://www.jvlma.lv/latvian/page/1290.html. 

2009. gada 17. septembrī ir noslēdzies iepirkums "E-studiju vides nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā". Sīkāku informāciju par veikto iepirkumu skatīt Interneta vietnē: http://www.jvlma.lv/latvian/page/935.html.


 

2009. gada 9. jūlijā noslēdzies iepirkums uz projekta koordinatora amatu. Projekta koordinatore no 2009. gada 13. jūlija ir Ilona Elste. Sīkāku informāciju par veikto iepirkumu skatīt Interneta vietnē: http://www.jvlma.lv/latvian/page/935.html.


 

2009. gada 10. jūnijā plkst. 11.00 JVLMA Senāta zālē notika preses konference par JVLMA dalību Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstīto projektu „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas e-studiju vides izveidošana studiju procesa modernizēšanai” Paziņojums presei

aktualizēts: 16.02.2011 11:30