JVLMA.lv

Baleta zāle

Baletzāle

Tarifs: 1h - EUR 20,00  

Summās nav ietvertas apkalpojošā personāla izmaksas, ja tādas nepieciešamas. Kultūrizglītojošām iestādēm un organizācijām tiek piemērotas atlaides.

Informācija pa tālr. 20218141 un/vai e-pastu inese.rautina@jvlma.lv

aktualizēts: 06.10.2015 14:11